Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Terje Sundsbø og Rasmus Rasmussen
Ytring
07 september 2021 11:23
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Basert på de siste ukers avisskriverier ser det nå ut til at nesten alle vil ha undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen. Dette alternativet ble ikke utredet av Statens Vegvesen da Samferdselsdepartementet i 2019 ba om nye utredninger. Det påpekes at undersjøisk tunnel under Veøy vil gjøre Romsdalsaksen billigere enn en oversjøisk løsning. Ulykkesstatistikkene viser dessuten at tunneler er sikrere enn vanlig vei.

Også Terje Tovan og Møre uten Møreaksen (MuM) synes nå å ønske tunnel. Da blir Romsdalsaksen ikke lenger et oversjøisk alternativ til Møreaksen, de vil begge inneholde en undersjøisk tunnel. Tovan og MuM sin svertekampanje mot Møreaksen forut for meningsmålingene fremstilte Romsdalsaksen som en oversjøisk løsning. Om heller ikke dette lenger stemmer mister disse meningsmålingene sin siste snev av legitimitet.

Kampen mot Møreaksen var i stor grad basert på motstanden mot undersjøiske tunneler, som nå også vil ramme Romsdalsaksen. Dette har gitt et løft for tilhengerne av fortsatt ferge. Men ferge innebærer i prinsippet en bomvei som i utgangspunktet er stengt. Bomveien åpnes kun noen få minutter to til tre ganger i timen, i beste fall. Og når trafikken slippes igjennom er hastigheten svært begrenset. Ofte slipper heller ikke alle igjennom, og noen må vente til neste gang veien åpnes. De samfunnsøkonomiske kostnadene med slike fergekøer er mange hundre millioner kroner hvert år.

Om veiene i sentrale strøk rundt Oslo hadde vært bomveier med slike egenskaper som fergestrekningene, ville stortingspolitikerne garantert satt i gang flere fergeavløsningsprosjekter umiddelbart. Tilhengerne av ferge forteller heller ikke at hver gang det må foretas økonomiske innstramminger, så er fergetilbudet noe av det første som rammes. Da blir rutetilbudet redusert, og fergetakstene økes. De forteller heller ikke at på en bomvei så forsvinner bompengene straks bompengeperioden er over, mens fergene i prinsippet har evigvarende bompenger.

Lastebileierforbundet er blant de få som fortsatt er mot undersjøiske tunneler, og vil derfor heller ikke ha Romsdalsaksen hvis den blir undersjøisk. Lastebileierforbundet vil ha ferger. Da blir det også lettere å overholde hviletidsbestemmelsene. I følge Frank Sve sender næringslivet produktene sine ut av fylket, bedriftene på Sunnmøre sender ikke varene til Molde, eller motsatt. I så fall kan det ikke være så mange lastebiler som krysser Romsdalsfjorden. Eller er dette enda en bløff fra Frank Sve?

Sylvi Listhaug og Frank Sve vil stoppe Møreaksen, fordi Frp mener det er for mye å bruke 24 milliarder på E39 mellom Ålesund og Molde. Samtidig vil Frp øke Nasjonal Transportplan (NTP) med 400 milliarder. Dette henger ikke på greip. Til overmål vil Frp isteden ha Romsdalsaksen, enda de sier de ikke vet hva den vil koste. Da blir det hele greinalaust.

Frp forteller ikke at uten Møreaksen vil Møre og Romsdal Fylkeskommune måtte finansiere fastlandsforbindelsene til Aukra og Otrøya. Da vil også sunnmøringene og nordmøringene måtte være med å betale, selv om de ikke benytter seg av disse fastlandsforbindelsene. Disse enorme investeringene vil binde opp fylkeskommunens budsjetter i mange år framover, ikke bare samferdsel.

Fergetilhengerne forteller heller ikke at trafikkproblemene i Molde vil fortsette å øke med et fergeleie i sentrum av byen, der trafikken sendes gjennom flere rundkjøringer. Om fergeleiet flyttes lenger inn i fjorden slik at det monner, så vil overfartstiden med ferge øke betraktelig, og flere ferger blir nødvendig for å opprettholde frekvensen. Møreaksen derimot fjerner problemene ved å flytte trafikken i tunnel bak sentrum av Molde. Et forslag innebærer å la tunnelen gå helt til flyplassen på Årø. Verken ferge eller Romsdalsaksen vil løse disse problemene.

Motstanden mot de undersjøiske tunnelene viser seg å forsvinne samtidig med fergene. Faktisk blir tunnelene benyttet mye mer enn fergene, og aktiviteten øker betraktelig. Det er lokal kortreist trafikk som øker, til glede ikke bare for de reisende men også for lokalt næringsliv og kulturliv. Og når bompengeperioden er over, kommer enda et positivt løft. Veien er da gratis – og fortsatt åpen hele døgnet. Med ferge vil vi gå glipp av disse gunstige effektene.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Tovan · 1 år siden
  TERJE SUNDSBØ OG RASMUS RASMUSSEN: SKAM DERE!
  «Også Terje Tovan og Møre uten Møreaksen (MuM) synes nå å ønske tunnel. Da blir Romsdalsaksen ikke lenger et oversjøisk alternativ til Møreaksen, de vil begge inneholde en undersjøisk tunnel. Tovan og MuM sin svertekampanje mot Møreaksen forut for meningsmålingene fremstilte Romsdalsaksen som en oversjøisk løsning. Om heller ikke dette lenger stemmer mister disse meningsmålingene sin siste snev av legitimitet.»

  Dette er en fornærmelse mot forfatternes eget akademikerintellekt! Dere tror selvsagt ikke på dette selv, men har en klar agenda.

  Spikersuppe og ondsinnet vrøvl!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje Tovan Terje Tovan, her er din uttalelse til RB: 

   https://www.rbnett.no/nyheter/2021/08/27/%E2%80%93-Tunnel-under-Ve%C3%B8ya-forandrer-bildet-helt-24486976.ece

   «Viser det seg at en tunnel under Veøya både gir billigere løsning for å krysse Romsdalsfjorden langs Romsdalsaksen, samtidig som man unngår verneproblematikken, forandres bildet helt, sier Terje Tovan i aksjonsgruppa Møre Uten Møreaksen.» Det kan ikke bety annet enn at forandringer består i å gå for en undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen. Ellers er det jo ingen forandring!!!

   Når det gjelder meningsmålingene, så har de vært kommentert grundig tidligere: 
   https://www.tk.no/moreaksen-egeninteresser-og-meningsmalinger/o/5-51-988106

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Tovan · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Det kan ikke bety annet enn at MuM og jeg er for tunneler? All respekt for deg er borte, Sundsbø. Jeg vet du ikke er så dum som dette.  Siste ord fra meg i denne saken - du får bare holde på.  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Terje Tovan Om man aksepterer andrevalget, med undersjøisk tunnel for Romsdalsaksen, så er det meningsløst ordkløveri å hevde at alternativet ikke er ønsket, fordi førstevalget med oversjøisk løsning er ønsket enda mer.

   Det er svært oppsiktsvekkende, for ikke å si greinalaust, å iherdig kreve utredning av et alternativ med undersjøisk tunnel, hvis man under ingen omstendighet ønsker å akseptere en slik løsning.

   Om SVV i 2019 hadde utredet undersjøisk tunnel for Romsdalsaksen og kommet til at det var den beste fjordkryssingen, så ville jo fergetilhengerne i meningsmålingene fortsatt velge ferge. Og tunnelmotstanderne ville fortsatt velge det oversjøiske alternativet av Romsdalsaksen eller ferge. Tilhengerne av traséen for Møreaksen ville neppe velge bort fastlandsforbindelse til Aukra og Misund for en undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen. Eneste måten at bildet forandres helt er hvis tunnelmotstanderne har skiftet mening.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Hans-Peter Kaaresen · 1 år siden
  Sånne dumme argumenter holder ikke for voksne oppegående fornuftige mennesker.  Tror disse to herrene at alle leserne er dumme??  Argumentasjonen er syltynn, enkelt og greit.  Heldigvis kommer Møreaksen aldri til å bli bygd!  Say no more.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 1 år siden
  Som vanleg vrir og vender Sundsbø og Rasmussen på sanninga til det ugjenkjennelege. Nei, nesten alle vil IKKJE ha undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen! Dette er ei løgn på line med alt jukset frå Statens vegvesen Midt. Så de er i godt selskap. 

  Det einskilde av oss har sagt, underteikna inkludert, er at det finnast fleire kostnadsmessig interessante alternative traséar forbi Veøya enn den eine som vegvesenet vende tommelen ned for, og som dei brukte som argument for å avvise Romsdalsaksen. Dermed er vegvesenet sine konklusjonar eit falsum! 

  Eg er overtydd om at det er mogeleg å finne ein akseptabel oversjøisk trasé forbi Veøya. MEN: Dersom dette likevel ikkje er mogeleg, så er det himmelvidt betre med ein undersjøisk tunnel forbi Veøya enn dei mange og lange Møreaksen-tunnelane. 

  Statens vegvesen Midt har også juksa på så mange andre måtar i rapporten frå desember 2019, at rapporten må kjennest ugyldig, og ein annan instans må føreta denne utgreiinga på nytt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Det er vel du som vrenger og vrir – det er jo et ramaskrik for å utrede undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen. Hva er da poenget hvis ingen vil ha denne tunnelen? Også MuM og Terje Tovan støtter jo en slik tunnel.

   Hvordan kan SVV sin konklusjon være et falsum, hvis ingen vil ha det alternativet de ikke utredet?

   Det er bare én undersjøisk tunnel på Møreaksen. Hvorfor er det verre enn en undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen? De oversjøiske tunnelene på Møreaksen er dessuten sikrere enn vanlig vei.

   Hvorvidt SVV sin rapport må kjennes ugyldig bør vel avgjøres av en egnet instans, slik som Riksrevisjonen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Det er eit ramaskrik for å utgreie undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen? Nei, Sundsbø, dette er reinhekla løgn! Dette har eg forklart i mitt førre innlegg. Er du ikkje i stand til å forstå dette? Om MuM og Terje Tovan støttar ein slik tunnel kan TT sjølv svare på. Men ein ting kan eg seie: Du er heilt på blåbærtur. Som vanleg. Du forstår ting akkurat som du sjølv vil. Og, som vanleg, nektar du å akseptere at du tar feil, sjølv når den du refererer viser at du tar feil! Dette er ein nedrig måte å «diskutere»! 

   Det er eit falsum fordi vegvesenet har underslått denne løysinga, UAVHENGIG AV KOR MANGE SOM PRIMÆRT YNSKJER DENNE LØYSINGA! Forstår du ikkje dette, Sundsbø? 

   Når du ikkje forstår kvifor dei mange og lange Møreaksen-tunnelane er verre enn ein enkelt og mykje kortare eventuell Romsdalsaksen-tunnel, så må dette bety at du føretrekkjer tunnelar framfor vegar i det fri. Du om det. Du er her på kollisjonskurs med dei fleste.

   Ja, vi får vone at Riksrevisjonen eller Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil sjå på denne saka. Gled deg!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Har du ikke fått med deg alle avisopplagene med krav om at SVV må foreta utredning av undersjøisk tunnel på Romsdalsaksen? Om du kaller dette løgn, så er det grunn for også å stille spørsmålstegn ved alle de andre påstandene om løgn og fanteri som du strør om deg med.

   Du mener at konklusjonen om valg av trasé er et falsum fordi SVV ikke har vurdert et alternativ ingen vil ha?

   Jeg foretrekker veiløsninger som er sikre og billige – slik som tunneler.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Har du ikkje fått med deg grunnen til at så mange peikar på at undersjøisk tunnel ikkje er utgreidd? Det er for å vise at Statens vegvesen sine folk i Molde har juksa med kostnadane som er tillagt Romsdalsaksen og løysingane som ikkje er vurdert! Og som gjorde at dei vende tommelen ned for Romsdalsaksen! Dette som eitt av mange døme på dette jukset! Som også eg viste til for eitt og eit halvt år sidan! Dette betyr ikkje at vi PRIMÆRT ynskjer ei undersjøisk løysing! No må du ikkje gjere deg dummare enn du er, Sundsbø! Det er heilt unødvendig. 

   Ingen vil PRIMÆRT ha denne løysinga, Sundsbø! Men SEKUNDÆRT er denne løysinga himmelvidt betre enn Møreaksen! Men du skal vel prøve å vri deg unna dette igjen? Eg er 100% samd med Tovan og hans svar. «Skam dere!» Dette er «spikersuppe og ondsinnet vrøvl»! For ikkje å utfordre moderator skal eg ikkje beskrive dette på ein meir folkeleg måte.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Alf Helge Fevaag · 1 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Det er bedre om du ikke kommenterer Sundsbøs kommentarer Lars. Det er nemlig uendelige krangler i kommentarfelt denne personen forsøker å få til!

   Det beste du kan gjøre, er bare å svare "Se tidligere kommentarer! :) " og så ikke noe mer. Det har en tendens til å drive han sprø. Gjerne med beskyldinger om at alle "andre ikke vet hva de snakker om" eller at de ikke er sant "fordi det ikke er dokumentert med linker".

   Og "dokumentere" at det han og/eller den andre hobbyskribenten er "sant", det gjør ha både titt og ofte... Problemet er bare han linker til det en av de har skrevet tidligere... :D
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Eldar Kurseth · 1 år siden
  Alternativet er oversjøisk over Romsdalsfjorden(hovedfjorden) i RA , og en Undersjøisk under Midfjorden(Hovedfjorden lenger ute i Kystværet) i MA.   Ei tunell løsning gjennom/under Veøya er en kort tunell slik som mange småtuneller i MA i tillegg til den gigantiske under hovedfjorden der.     
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Dag Robert Bjørshol · 1 år siden
  ja, ja Rasmussen og Sundsbø i vanlig kverulantisk driv tuftet på ordinær forvrengning av fornuftige folks meninger. Presentere Møre & Romsdal fylke gjennom en rørtube under havets bunn når det kan presenteres via en naturskjønn panoramaakse med en attraktivitet på linje med Atlanterhavsveien og Trollstigen. Må da ønske det verste for dette fylket de to nevnte Moldenserne. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Martin Hauger · 1 år siden
  Det beste botemiddelet mot yrkeskverulanter og nettroll er å ikke svare dem ;-)
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Kåre Espvik · 1 år siden
  Oraklenes tid var ikke forbi.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Klippfiskadagan 2023
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 7 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøVet du, jeg prøvde å forklare meg.  Og så kommer du med slike påstander! takk skal du ha for den. ...
Terje Sundsbø 9 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnDet var du som brakte temaet om redigering på banen – ikke jeg. Jeg har ingen problemer med at du ...
Anne Mari Sandshamn 20 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøOm jegredigerer er det fordi jeg må korrigere min skriving, da jeg har dysleksi og i tillegg en pc med ...
Terje Sundsbø 21 timer siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnNoen ganger kan det være behov for et oppklaringsspørsmål, slik jeg stilte deg. Og ditt svar tyder på at ditt ...
Anne Mari Sandshamn 1 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Terje SundsbøDet å besvare et spørsmål, med et annet er IKKE å svare på et spørsmål. Lær det deg du, før ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Rasmussen hører på velgerne
@Anne Mari SandshamnDu ber meg slutte – fordi spørsmålet er ubehagelig for deg?Jeg har svart på spørsmålet ditt i TK. Men du ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte