Annonse
Annonse
Kristiansund Arbeiderparti, ved leder Berit Tønnesen,  forventer at Fylkestinget nå vedtar å utføre en fornyet utredning av Romsdalsaksen.  Foto: AP
Kristiansund Arbeiderparti, ved leder Berit Tønnesen,  forventer at Fylkestinget nå vedtar å utføre en fornyet utredning av Romsdalsaksen.  Foto: AP
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sitat fra høringsdokumentet Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal:

I Strategiplanen for Møre og Romsdal 2005 – 2010 ”Fremover mot 2010” vedtatt i fylkestinget i juni 2005 (T-38/05), heter det at den største utfordringen i fylket er å utvikle vekstkraftige regioner som sikrer livsgrunnlag, trivsel og videre verdiskaping. Dette kan en mellom annet få til ved å fokusere på samferdselsløsninger som utvider vekstkraftige bo- og arbeidsmarkedsområder og som øker interaksjonen mellom de. Det er gjensidig vekselvirkning mellom transportsystem og samfunnsutvikling.

Transportsystemet er viktig som grunnlag for næringsutvikling og som et velferdsgode for innbyggerne. Samtidig avgjør utviklingstrekk i næringsliv, demografi og bosettingsmønster behov i transportsektoren. Det er i dag et stort aktør- og prosjektmangfold innenfor samferdselssektoren i Møre og Romsdal, og da særlig knyttet til veiutbygginger. Mulighetene for å realisere veiprosjekt utenom offentlige budsjett, f.eks ved hjelp av bompenger, har ført til at flere aktører engasjerer seg i kampen for flere og bedre veier. Mange av de aktørene som i dag er på banen har et relativt snevert fokus på sine prosjekt. Bakgrunnen for å engasjere seg ligger ofte i selvopplevde problem med veiinfrastrukturen i egne nærområder, og et sterkt ønske om bedring. Den største utfordringen er ikke å definere og greie ut konkrete veiprosjekt, men å sikre finansiering og realisering». 

Slik startet innledningen Møre og Romsdal fylkeskommune sitt høringsdokument om fergefri kyststamvei; Det kan av og til være nyttig å ta frem de formuleringer som er gjort i saker som går år tilbake, da langvarige prosesser fort kan tape av syne mange gode intensjoner som vi bør ta med oss i de ulike fasene av slike store og langvarige prosjekt som samferdselsprosjekt ofte er. Dette for å forhindre at nettopp de med «snevert fokus» skal få gjennomslag for sine egne interesser på bekostning av fellesskapet

Fra Nordmøres ståsted, en del av fylket som virkelig har behov for tiltak som fremmer vekstkraftige bo – og arbeidsmarkeder, vil ikke alternativet med Møreaksen åpne for muligheter til mer samhandling og interaksjon nordover. Kostnader med Møreaksen gjør at Nordmøre ikke får realisert noen fergeavløsningsprosjekt i overskuelig framtid. Sørover vil en stor del av veien gå i lange undersjøiske tuneller, til en bompengekostnad mange vil finne uakseptabel. Nordmøre blir derfor forhindret fra å kunne ta ut sitt potensiale med å utvikle innovativ samhandling da vi ikke får nytteverdi av Fergefri Stamveg E39 ut og inn av Nordmøre.

Vi representerer en del av fylket som har viktige næringer og industri med stort vekstpotensiale hvis flaskehalsene nordover blir løst- som f.eks Halsafjordsambandet.

Det har vært høylytte diskusjoner om hvilke traseer som bør velges for fergefri stamvei E 39 med kryssing av Romsdalsfjorden. Nye muligheter som åpner seg gjennom utvikling av teknologi på samferdselsløsninger blir ikke hensyntatt i de politiske prosessene, og vi som samfunn risikerer da å velge løsninger som på langt nær er optimale og som ikke forsvarer kostnadene dette påfører oss som fellesskap. Nasjonale transportplaner rulleres jevnlig nettopp for å kunne endre på politiske valg som ikke lenger er fornuftige å gjennomføre- slik som valg av Møreaksen fremstår i dag.

Nordmøre, som del av Møre og Romsdal Fylke forventer at alternativet Romsdalsaksen blir utredet til samfunnsmessig nytte for vår region.

Regjeringens Politiske plattform – Samferdsel 2018 inneholder viktige hensyn som treffer Nordmøre med vesentlig tyngde; Vi mener at Nordmøres næringsliv og bosetting blir langt bedre tjent med Romsdalsaksen. Romsdalsaksen fremstår å gi sterkere konkurransekraft, lavere investeringer og driftskostnad, hvilket gir mer penger til andre gode formål i M&R.  Den representerer også langt bedre miljø og sikkerhet, kortere vei sammenlignet med Møreaksen, samt tryggere hverdag og kortere reisetider for reisende.

På bakgrunn av dette forventer Kristiansund Arbeiderparti at Fylkestinget nå vedtar å utføre en fornyet utredning av Romsdalsaksen. Kostnadene med utredningen bør finansieres av staten, noe det forventes at våre fylkespolitikere skal jobbe aktivt for å få til- spesielt representantene for Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet som sitter i regjering

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Kristiansundskalenderen 2022
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Problemet kommer bare til å bli mye verre. Tyskland har tenkt å stenge ned sine siste tre kjernekraftverk i år, ...
Hofseth svartmaler situasjonen i vårt eige fylke og klagar på at vegen vert lagt der folk bur, ferdast og arbeider. ...
Terje G. Finnøy 4 timer siden Sunnmøre på rett vei
@Terje SundsbøFakta? Forholder du deg, som "blind" MA tilhenger til fakta, der du repeterende kjører på med MA "propaganda"? Informasjon som ...
Terje G. Finnøy 4 timer siden Sunnmøre på rett vei
Det blir hevdet over 30 års planlegging ifbm. omveien og tunneltraseen Møreaksen, en trase ned mot Tomrefjord fra Ørskogfjeller, under ...
Terje G. Finnøy 4 timer siden Sunnmøre på rett vei
Det blir av enkelte hevdet oppstart av omveien og tunneltraseen Møreaksen (MA) i 2023? Men stemmer virkelig det da? Joda, ...
Terje Sundsbø 15 timer siden Sunnmøre på rett vei
@Terje G. Finnøy Så var det dette med fakta igjen. Det har aldri vært planen å bygge hele Møreaksen fra Breivika i Ålesund ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte