Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Eivind Mauland, rådgiver Motvind Norge
Kronikk
03 mai 2022 11:14
Del på Facebook
Illustrasjonsfoto av Fosen Vinds Storheia vindpark, den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Foto: Heiko Junge / NTB
Illustrasjonsfoto av Fosen Vinds Storheia vindpark, den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. Foto: Heiko Junge / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Vår energiskandale vil ingen ende ta. Priskrise, sviktende forsyningssikkerhet, sviktende matproduksjon, tap av arbeidsplasser, energifattigdom, miljøkriminalitet, menneskerettighetsbrudd og nå også korrupsjon!

«Mer, mye mer», - roper regjeringen og stagger massene med strømstøtte og krigsretorikk. Regjeringen heller bensin på bålet når den nå åpner for ny konsesjonsbehandling av vindindustri. Mer vindkraft raskere kjøler ikke kloden, men gir næring til kriminalitet og korrupsjon! Den politiske energiskandalen er velkjent – den juridiske står nå for tur!

Brudd på menneskerettigheter, miljøkriminalitet og antatt korrupsjon

For et halvt år siden ble Fosen Vind DA dømt for brudd på menneskerettighetene. Nå er det «på an igjen»!  Denne gang er det Austri Kjølberget DA som har forgrepet seg på Finnskogen i Våler. Eierne bak Fosen og Austri har begge investert milliarder på tilgivelse istedenfor på tillatelse. Som på Fosen med velsignelse fra vår energimyndighet og vår regjering. Kjølberget saken ligger fortsatt i forvaltningen. Nå som klagesak til Statsforvalteren i Innlandet. Det er slått fast at Kjølberget vindkraftverk er bygd ulovlig. Det er grov miljøkriminalitet i følge Høyesterett. Nå klager Motvind Norge og Motvind Innlandet sammen med lokale parter på kommunestyrets godkjenningsvedtak. Organisasjonene mener vedtaket er ugyldig og at kommunen og Austri Kjølberget har gjort seg skyld i miljøkriminalitet og antatt korrupsjon. Det er nå fastslått at anlegget ble bygget uten gyldig tillatelse. Ved å inngå avtale om økonomisk kompensasjon før kommunestyret utøvde arealmyndighet, kan det se ut til at Våler kommune oppnår over 60 millioner kroner om dispensasjon blir stadfestet av Statsforvalteren.

Ny rettsrunde på Helgeland

I mai er det ny rettsrunde. Denne gang i Helgeland tingrett. Det er Øyfjellet Wind DA og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt som braker sammen i kamp om arealene. Jillen-Njaarke kjemper for sin kultur og bruksrett til det gigantiske vindindustriområdet. Øyfjellet Wind DA kjemper for sin rett til å produsere vindkraft med staten som parthjelp. Den samme staten som tapte 11-0 i Høyesterett, da som partshjelp for Fosen Vind DA. «Det fremstår som underlig at de melder seg for den ene parten, sier professor emeritus ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Inge Lorange Backer» til NRK 28.10.21. Det er ikke mindre underlig at staten nå varsler repetisjon av øvelsen i tingrett i mai!

Fosen Vind brøt menneskerettighetene mens Austri Kjølberget er underlagt offentlig plikt til ulovlighetsoppfølgning. I begge tilfeller tjener selskapene penger på leveranse av vindkraft fra ulovlige produksjonsanlegg. Dominerende overgripere er offentlig eide produksjonsselskaper og transportselskaper(Statnett).

Toppen av isfjellet

Det er toppen av isfjellet som er avdekket. I Kvinesdal og Nord-Odal er lignende forhold anmeldt allerede i 2019 men henlagt grunnet manglende ressurser til etterforskning. Systematiske lovbrudd ser ut til å ha pågått siden 2009. Vår statlige energimyndighet har hatt nøkkelrollen med kommuner som forvirrede kasteballer i et kaotisk og lov-tomt-rom. Alt er i sin skjønneste orden har energistatsråden berettet til Stortinget mens Høyesterett dømmer motsatt. Var sannheten energikrigens første offer?

Mye tyder nå på at den juridiske energiskandalen blir større enn den politiske. Er det derfor  vi ser Regjeringsadvokaten opptre som ensidig forsvarer av overgrep på vår urbefolkning? Selv etter tapet i Høyesterett, neglisjerer staten sitt ansvar for rettsikkerheten. På Fosen pågår bruddet på menneskerettighetene fortsatt 7 måneder etter domsavsigelsen. 6,2 millioner kroner måtte Sør-Fosen sitje og Nord Fosen siida risikere for å få Høyesterett til å konstatere at de var utsatt for menneskerettighetsbrudd.

annonse

Politistyrker mot strikkende bestemødre

Under dekke av at «vår klode koker» settes politistyrker inn mot strikkende bestemødre på Frøya. Høyesteretts enstemmige domsavsigelse i Fosensaken respekteres ikke av Regjeringen. Offentlig eide overgripere får fortsette menneskerettighetsbruddet for å tjene penger! Grov miljøkriminalitet legges ikke under etterforskning og påtale. Andre borgere settes i fengsel for mindre. Høyesterett skjerpet straffen for Princess-arvingen som Økokrim fikk dømt for å ha glemt tillatelse til tiltak i et LNF område i Grimstad. Tiltaket var en bagatell sammenlignet med 225 meter høye vindturbiner i LNF områder uten gyldig tillatelse. Hvor er Økokrim og våre offentlige kontrollorganer?

«Det mest prekære er om maktfordelingsprinsippet er godt nok forankret», uttaler professor Øyvind Ravna ved juridisk fakultet ved UiT om Fosendommen. Tidligere president Donald Trump ble beskyldt for å føre USA ut i en konstitusjonell krise når føderale styrker ble satt inn mot demonstranter som protesterte mot grunnlovsstridige handlinger. Er Jonas Gahr Støre i ferd med å bli vår norske utgave av Donald Trump. Har vi en Regjering som aktivt bryter loven, krenker sine borgeres rettigheter og neglisjerer Høyesterett for å oppnå økonomisk avkastning?

Holder regjeringen ut til valget?

«A code red for humanity» sa Guterres. Regjeringens diagnose er feil. Mer av det samme - raskere, - senker ikke temperaturen på vår klode – det øker den! Eller for å sitere Sir David Attenborough: "Anyone who thinks that you can have infinite growth in a finite environment is either a madman or an economist.“

12. april var Norges Overshoot Day.  Regjeringens åpning for konsesjonsbehandling av vindkraft er å helle bensin på bålet – «..either madman, or an economist»?

Hvor mange kvm natur, arbeidsplasser og lovbrudd vil det norske folk akseptere å betale milliarder av kroner for, basert på myten om at det vil hjelpe vår klode? Faller regjeringen for eget grep eller holder den ut til valget?

 

Av: Eivind Mauland, rådgiver Motvind Norge

Mer om forfatter og Kjølberget vindkraftverk

 • Eivind Mauland har siden 1980 tallet jobbet med lovbehandling av arealdisponeringer for privat og offentlig sektor. 
 • De tre siste årene har han på fritiden jobbet dugnad for Motvind Norge. I den anledning leverte han sammen med jurist Anne M. Baardvik, nylig klage på Våler kommune sitt dispensasjonsvedtak til Kjølberget vindkraftverk.

kjolbergetKartillustrasjon av Kjølberget vindkraftverk og Finnskogsleden, laget av Bård S. Solem for Motvind Norge.

 

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Anita Haukås Oppedal · 10 måneder siden
  Det er svært mange som er bekymret for hvordan regjering og forvaltning ivaretar folk og urfolk sine rettigheter i møte med vindkraften. Alt som beskrives av Eivind Mauland og mer til har utspilt seg de siste 3 årene.

  Konsesjonene ble gitt for lang tid siden, uten vurdering av sumvirkninger etter reklamelignende kampanjer rettet mot kommuner som i beste fall manglet kunnskap. Grunneiere i små bygder har fått besøk av menn i dress med uante ressurser og en skokk advokater i ryggen. Nabo har stått mot nabo i fortvilet uenighet om hvordan felles fjellområder skal forvaltes.

  Nå avdekkes lovbrudd på lovbrudd. Kanskje det er regjeringen, forvaltningen, lobbyen og vindkraftutbyggerne som bør være i politiets og Økokrims søkelys. Ikke strikkende bestemødre og naturelskende vindkraftmotstandere. 
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 45 minutter siden Verden består av mer enn lastebiler fra Sunnmøre
@Anne Mari SandshamnJeg har forstått at alle kan kommentere. Men kommentaren bør vanligvis være relatert til det som kommenteres. I dette tilfellet ...
Terje Sundsbø 50 minutter siden Verden består av mer enn lastebiler fra Sunnmøre
@Terje G. FinnøyDer var også ansatte på helsefag på DH da transportfagstudentene foretok sine trafikktellinger, de hadde også sin arbeidsplass der. Hvilken ...
Terje Sundsbø 53 minutter siden Verden består av mer enn lastebiler fra Sunnmøre
@Espen HeitmannTrafikken på de 3 fergestrekningene som erstattes med Møreaksen er dobbelt så stor som trafikken gjennom Romsdalen på Eksportveien. Dermed ...
@Terje SundsbøAng. denne trafikk tellingen som ble utført av studenter ved DH i Molde, der RR hadde sin arb. plass,Det finnes ...
Anne Mari Sandshamn 8 timer siden Verden består av mer enn lastebiler fra Sunnmøre
@Terje SundsbøHar du ikke forstått at alle kan kommentere? Og fordi noe er forutsatt, betur ikke det at det vil bli. Forutsetning ...
@Terje SundsbøTeksten forsvant og tar det derfor på nytt. Joda, seriøse konsulentfirmaer har integritet. Men når det gjelder Norstat-undersøkelsen der over ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte