Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
16 desember 2021 07:52
Del på Facebook
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nordmøre IPR (Interkommunalt  politisk råd)har i en henvendelse til Statnett med kopi til blant annet Mørebenken og Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, fremmet sentrale innspill til nettutviklingsplan for kysten Trøndelag – Nordmøre – Romsdal.

Sentrale innspill til Nettutviklingsplan 2021

  • 420 kV-ring på Nordmøre er en forutsetning for bærekraftig næringsutvikling, transport og verdiskaping langs kysten Nordmøre – Trøndelag.
    Planleggingen av 420-kV-ringen må prioriteres slik at den settes i drift så snart det er mulig og senest innen 2027.
  • Frem mot at ny områdeløsning settes i drift må krafttilgangen for dagens forbruk sikres gjennom at tilknytningsplikten oppfylles:
    • transformering i Surna 420 kV/132 kV etableres snarest
    • ny 420 kV-linje Isfjorden – Istad og ny stasjon på Istad bygges «uten ugrunnet opphold»

Videre referat fra Nordmøre IPRs henvendelse:

Nordmøre Interkommunalt politisk råd (IPR) vil berømme Statnett for dialogen og arbeidet med  områdeplaner som nettselskap, kommuner/fylkeskommune og næringsaktører har vært involvert i.  Kommunene støtter opp om Statnett sin anbefalte alternative løsning om en 420 kV forsyning til  Tjeldbergodden. Det er betryggende at Statnett vil fortsette samarbeidet og dialogen gjennom felles  regionale møter og dialog med aktørene i sitt videre arbeid med områdeplaner. Kraftsystemet er  avgjørende infrastruktur for fremtidig verdiskaping og samfunnsutvikling, og kommunene ønsker å  delta aktivt i arbeidet fremover.  

I Hurdalsplattformen gir regjeringen tydelig uttrykk for at det skal tas «Et krafttak for industrien» ved  å «sikre bedre rammebetingelser og at norske naturressurser, herunder rimelig fornybar kraft, forblir  et konkurransefortrinn for norsk industri». Et tydelig punkt i erklæringen er at regjeringen vil «Sørge  for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder  kapasiteten i strømnettet forsterkes, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned».  

På alle nivå skisseres store muligheter og gode forutsetninger for betydelig økning i fremtidig  verdiskaping fra kysten og havet, ikke minst utenfor Møre og Romsdal og Trøndelag. Det er store  industrielle vekstmuligheter i havnæringene, og kommunene ønsker sterkt å tilrettelegge for å bidra i  denne verdiskapingen. Ny kraftproduksjon vil i stor grad realiseres ved kysten og offshore. Kraften  må være tilgjengelig der behovene er. 

Konkrete og fremtidige industriplaner inn i det grønne skiftet gjør at energiforbruket vokser mye  raskere enn noen kunne se for seg for kort stund siden. Derfor er det viktig å begrense ledetiden som  brukes til kvalitetssikring og konsesjonsarbeid. Dette er helt i råd med regjeringens ambisjoner og  gjøres best når det er en enighet mellom aktører og interessenter. 

annonse

For vårt forsyningsområde er det største potensialet for kraftkrevende industri avdekt på  Tjeldbergodden. Konkrete planer og stort potensial i dette området gjør at Statnett har lagt 420kV  linje og ny stasjon inn i den fremtidige områdeplanen. Vi ber Statnett prioritere prosjektet 420 kV ringen til Tjeldbergodden samt begrenser ledetiden i tråd med myndighetenes forventninger. 

I likhet med uttalelse fra næringsorganisasjoner på Nordmøre og i sørlige Trøndelag, ber vi om at  Statnett prioriterer en nettutbygging som sikrer energiforsyningen til kysten Trøndelag – Nordmøre – Romsdal innen 2027. 

Viktige tiltak før ny områdeløsning er i drift: 

Statnett har gjennomført store investeringer i Surna trafostasjon for å legge til rette for  transformering 420 kV/132kV for å øke forsyningssikkerheten for dagens forbruk, og som samtidig  gjør det mulig med lastøkning før ny områdeplan er i drift. Dette er tiltak som uansett skal  gjennomføres og hvor trafostasjonen allerede er forberedt for dette. Statnett sier også i egen rapport  at på Nordmøre og i Romsdal er økt transformeringskapasitet første steg. På kort sikt er økt  transformering i Surna det viktigste enket tiltaket Statnett kan gjøre for å sikre skape  forsyningssikkerhet, og vi finner det uforståelig at dette tiltaket ikke realiseres snarest mulig. I  rapporten står det (side 79) at det er nødvendig med tiltak for å knytte til nytt forbruk i Romsdal og  på Nordmøre, men «det er imidlertid lite tilgjengelig kapasitet for tilknytning av forbruk i dagens  nett». Vi viser her til tilknytningsplikten som påhviler både Statnett og de regionale nettselskapene; - «Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett,  innebærer tilknytningsplikten etter NEM §§ 3-2 og 3-3 at alle berørte konsesjonærer må utrede, søke  konsesjon, og gjennomføre nødvendige investeringer i sine nett for å kunne gi tilknytning, uten  ugrunnet opphold.» 

Statnett har etablert ny strategi: «Det grønne taktskiftet» for å møte tempoet i forbruksutviklingen.  For at vår region Nordmøre og Romsdal skal kunne ta del i denne utviklingen er det en forutsetning at det er leveringssikkerhet og at tilknytning av nytt forbruk er mulig i hele vårt forsyningsområde. Ny  linje på 420kV Isfjorden – Istad og ny stasjon på Istad er derfor avgjørende for at vår region kan delta  i «det grønne skifte» som allerede er i full gang. Vi har ikke råd til å vente, og vi ber om at ny 420 kV linje Isfjorden – Istad og ny stasjon på Istad bygges «uten ugrunnet opphold»

Brevet er signert av leder for Nordmøre IPR, ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 5 timer siden Den problematiske Tautra-tunnelen
@Anne Mari SandshamnKanskje du skulle lese noe sannferdig, skrevet av fagfolk? https://www.rbnett.no/meninger/i/zrb7k9/romsdalsfjordtunnelen-blir-en-av-verdens-sikreste. Det er Møreaksen som gir mest vei for pengene. Med ...
@Anne Mari SandshamnEnda en god grunn for slike fergeavløsningsprosjekter, så risikerer vi ikke slike uhell.Frank Sve (Frp) er bekymret for fylkeskommunens økonomi ...
Anne Mari Sandshamn 8 timer siden Den problematiske Tautra-tunnelen
Dette er det beste og mest sannferdige innlegg jeg har lest så langt om MA. Gir enda mer grobunn til ...
Anne Mari Sandshamn 19 timer siden Kva er vitsen med gratis ferje, når ferja ikkje går?
@Terje SundsbøJaggu bra den er nede det meste av tiden, ellers kan det lett bli veldig mange ulykker, av bilister om ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Mulighetenes akse – Romsdalsaksen!
Å hevde at tunnelen under Tautra går i et aktivt jordskjelvområde faller på sin egen urimelighet. Se til Japan, der ...
Det er mange gode grunner for å bygge ut fergeavløsingsprosjekter, slik som Møreaksen. Bl.a. fordi fergebommer er nede mesteparten av ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte