Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Redaksjonen
Artikkel
30 november 2023 13:29
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO

Industri- og Næringspartiet (INP) krever nye utredninger for valg av tomt til nye sykehjemsplasser i Kristiansund kommune, skriver partiet i en pressemelding.

Partiet mener at beslutningen må baseres på grundige vurderinger av helsegevinster, kostnader, og alternativer. De kritiserer det tidligere bystyrets vedtak om tomteplassering og foreslår å oppheve det for å gjøre grundigere utredninger.

Representanten Bjørg Eva Orvik fra INP vil legge fram saksfremlegg med forslag til vedtak for formannskapet. Hvis minst 1/3 av medlemmene støtter forslaget, ønsker de at ordføreren skal sette det opp på formannskapets dagsorden. Dette kommer etter at ordføreren avviste å behandle tidligere interpellasjoner i bystyremøtet.

INP påpeker at kriteriene for beslutningsgrunnlaget ikke er oppfylt, og de er bekymret for at beslutninger basert på bydelsutvikling kan føre til økonomiske problemer. De argumenterer for å prioritere bydelen Frei fremfor Gomalandet. Videre hevder de at alternativet med Storhaugen ikke er tilstrekkelig utredet, og de ønsker en grundig vurdering av mulige synergieffekter ved å kombinere utbygging på Storhaugen med eksisterende bygg i Frei.

INP foreslår vedtak for bystyret som inkluderer opphevelse av det tidligere vedtaket om tomtevalg, bestilling av tilleggsutredninger/mulighetsstudier, vurdering av utbygging på Storhaugen, og fokus på økonomi som et prioritert kriterium. De understreker viktigheten av å unngå vesentlige forsinkelser i prosessen.

INP legger fram følgende forslag til vedtak for bystyret:

  1. Bystyret vedtar å oppheve det tidligere vedtaket om tomtevalg av 15.6.2023 med Arkivsak dok. 21/01847 i påvente av nye tilleggsutredninger
  2. Bystyret vedtar å instruere kommunedirektøren til å bestille en slik tilleggsutredning/mulighetsstudie etter punktene 3 – 4 under og på bakgrunn av denne så snart som mulig legge denne frem for bystyret forslag til nytt endelig vedtak om tomteplassering
  3. Bystyret vedtar at de nye tilleggsutredningene som bestilles skal omfatte A) utbygging av nye sykehjemsplasser på Storhaugen der full utnyttelse av alle kommunens tomtearealer i området som naturlig kan utnyttes i en slik utbygging vurderes utover det eksisterende alternativet når det gjelder Storhaugen som tidligere er vurdert og (B) at det samtidig tilleggsutredes om det er mulig å kombinere en slik utbygging som beskrevet under punkt A i forslaget på Storhaugen med å også bygge nye sykehjemsplasser i sammenheng med eksistrenende eller andre bygg herunder også nye, i bydelen Frei og da spesifikt kvantifisere økonomiske konsekvenser.
  4. Bystyret vedtar at kriteriene for tilleggsutredningene/mulighetsstudiene som bestilles må være de samme som for de allerede utredede alternativene slik de foreligger, nærhetsprinsippet må være et av flere kriterier sammen med både mulighetene for bydelsutvikling og med de driftsbesparelser man kan oppnå ved å bygge nytt stort sykehjem kontra å ha flere små. Kriteriet økonomi bør imidlertid vektlegges sterkere enn andre kriterier.
Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 12 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg har aldri snakka om 2050. Det er eit virvar i di boble.Prosentrekning kan eg.Kor unison stemninga er når pengene ...
Terje Sundsbø 17 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrTidligere har du vist til SVV sin Planbeskrivelse E39 Ørskogfjellet-Vik, og henvist til tallet 1200 som reduksjonen i trafikken ...
Geir Ole Sætremyr 19 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøÅDT på Ørskogfjellet i vurderingsåret 2021 er ca. 4200 iflg. SVV. Av dette er ein andel på 1200 forventa å ...
Terje Sundsbø 20 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg registrerer at Naturvernforbundet fortsatt mener at siden trafikken på dagens E39 gjennom Skorgedalen blir redusert med 1200 ÅDT i ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg er fullstendig klar over dagens tall, også for FV661. For å sikre grunnlag for arbeidet har eg løpande konsultering hos ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg har ikke gjort noe regnestykke. Jeg har kun sitert SVV sine utsagn fra side 78/79: https://www.vegvesen.no/contentassets/bd2893c57ec24684b00e5c346f507166/planbeskrivelse_vedtatt.pdfSVV sier: «Etter at ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse