Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
NTB
Artikkel
NTB
28 februar 2024 08:30
Del på Facebook
Mobbing i skolen øker på alle områder, ifølge Elevundersøkelsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Mobbing i skolen øker på alle områder, ifølge Elevundersøkelsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Årets elevundersøkelse viser at totalt 10 prosent av elevene opplever å bli utsatt for mobbing, at mobbing øker, og at skolens tiltak ofte ikke hjelper.

Samlet for alle trinn fra femte trinn i grunnskolen til tredje klasse på videregående, er det 10 prosent av elevene som sier at de opplever mobbing, viser tall fra Udir.

Annonse
Annonse

I året før var det tilsvarende tallet 7,3, mens det i 2021 var på 5,9 prosent.

Av dem som sier at de utsetter andre for mobbing, svarer 40 prosent av elevene at de også opplever mobbing. Det er en økning fra tidligere, da andelen normalt har ligget på 35 til 36 prosent siden 2016.

All mobbing øker

NTNU samfunnsforskning har analysert spørsmålene om mobbing i Elevundersøkelsen. Ifølge analysen viser undersøkelsen at alle former for mobbing øker – av medelever, digitalt mobbing og mobbing av voksne på skolen.

– Vi ser at det var jenter og de yngre aldersgruppene som opplevde størst negativ virkning i pandemien, og det er også disse gruppene som har størst økning i mobbing, sier prosjektleder for analysen, Christian Wendelborg, til VG.

Ifølge ham kan ettervirkninger fra pandemien være med på å forklare økningen.

– Sosiale medier kan ha spilt inn

8 prosent av elevene oppgir å ha blitt utsatt for mobbing av medelever, 3,8 prosent rapporterer at de er mobbet digitalt og 2,5 prosent av elevene oppgir at de er mobbet av voksne på skolen de siste månedene.

I alle disse kategoriene har mobbetallene økt, da andelen året før var på henholdsvis fra 5,9 prosent, 2,7 prosent og 1,6 prosent.

– En økning i bruk av sosiale medier og hvordan en oppfører seg der, kan ha smittet over til livet i skolegården, sier Wendelborg.

Kjønn- og aldersforskjell

Undersøkelsen viser også at mobbing avtar med alderen. Der 14 prosent av elevene på femte trinn oppgir å bli mobbet, er andelen 2,2 prosent i vg3.

Det er små kjønnsforskjeller, men fra femte trinn til tiende trinn er det en større andel jenter som opplever mobbing.

Før 2013 viste resultatene av Elevundersøkelsen at mobbeandelen hos gutter var høyere enn for jenter for alle trinn.

Skolen hjelper ikke

På spørsmål om skolen gjorde noe for å hjelpe deg, svarer 36,3 prosent av dem som er utsatt for mobbing at ingen voksne på skolen visste om det.

17 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

Mobbingen skjer også steder der voksne er til stede, viser NTNUs analyse. I alt 41,4 prosent av dem som opplever mobbing, oppgir at de utsettes for mobbing i klasserommet.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Ap mener kommunene må ta ansvar

Dette er uholdbare tall, sier utdanningspolitisk talsperson Elise Waagen i Arbeiderpartiet.

– Hvert tilfelle av mobbing er et tilfelle for mye. Vi forventer at kommunene tar i bruk de verktøyene som er der for å snu utviklingen, sier hun.

Waage påpeker at regjeringen i år har gitt 35 millioner kroner ekstra til en mobbepakke med tiltak med hensikt om å hjelpe skolene med størst problemer.

Barneombudet bekymret

Barneombud Inga Bejer Engh er urolig over at mobbeforekomsten bare øker i skolen.

– Det er svært alvorlig. Den negative utviklingen krever tydelig og målrettet handling fra både skoleeier og regjeringens side, understreker Bejer Engh overfor VG.

Hun er bekymret for at så mange elever opplever at skolens tiltak ikke fungerer. Bejer Engh mener regjeringen må vurdere å pålegge kommunene å ta i bruk kunnskapsbaserte tiltak.

Frp: – En varslet katastrofe

Mobbetallene er en varslet katastrofe, sier utdanningspolitisk talsperson Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet.

– Vi har fått et klart inntrykk av at regelverket som er ment å beskytte elevene, står i veien for å ta tak i utfordringer som mobbing og vold i skolen. Mange lærere er redde for å gripe inn i alvorlige saker av frykt for å bli anklaget for krenkelse av eleven, sier han.

Han peker på det omdiskuterte paragraf 9 A-5 i opplæringsloven, ofte referert til som mobbeloven.

Venstres Abid Raja ber om at regjeringen setter ned et mobbeutvalg.

– Jeg og Venstre etterlyste allerede i fjor fra daværende kunnskapsminister Tonje Brenna at regjeringen burde sette ned et nytt mobbeutvalg. Det har enda ikke skjedd, og jeg har ikke hørt et ord om det fra den nye kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun, sier han.

KrF foreslår BankID-grep

Også KrF synes mobbetallene er alvorlige. Partiet mener mobilforbud i skolen og aldersgrense i sosiale medier kan motvirke den økende mobbetrenden.

Utdanningspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad tar til orde for pålogging til sosiale medier gjennom BankID eller annen sikker ID, noe han mener skal skjerme barn mot mobbing og utestenging på nett.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes kaller mobbetallene fra Elevundersøkelsen et samfunnsproblem med store konsekvenser. Han ber regjeringen ta grep.

– Det er til å bli mørk i sjela av at så mange opplever mobbing, og at så mange står alene om det, sier han.

Annonse
Annonse

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 5 timer siden Brobygging
@Terje SundsbøI ein uttale til mellom anna E39 Ålesund til Molde, eller omvendt, uttaler Transportforvaltning Midt i SVV (05.03.24) mellom anna, ...
Geir Ole Sætremyr 9 timer siden Brobygging
@Terje SundsbøEg har vist til forpliktende mål i klimapolitikken. Med gjeldande tiltak er vi langt frå å oppnå dette målet.Så har ...
Terje Sundsbø 9 timer siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrDet kloden ikke tåler, er enormt kraftkrevende ferger. Når Møreaksen avløser 3 fergesamband, blir enorme mengder elektrisitet frigitt, langt mer ...
Geir Ole Sætremyr 19 timer siden Brobygging
@Terje SundsbøDet akkurat det eg sa, der må vere likhet mellom Loke og Tor. Også reduksjon av farta gjennom Tautratunellen frå ...
Terje Sundsbø 20 timer siden Brobygging
@Geir Ole SætremyrHurtige trafikkreduksjoner oppnås ved å redusere fartsgrensene i dag på allerede sterkt trafikkerte veier, slik som rundt Ålesund. Uten utviding ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Brobygging
@Terje SundsbøDette vil ramme alle, også der framskrivingane av trafikk er 50+. Naudsynt trafikkauke til å betale tilbake bompengefinansieringa. Sjøl om SVV ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse