Annonse
Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard og rådmann i Kristiansund, Arne Ingebrigtsen. Foto: Tore Lyngvær, Kristiansund kommune.
Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard og rådmann i Kristiansund, Arne Ingebrigtsen. Foto: Tore Lyngvær, Kristiansund kommune.

I en pressemelding fra Kristiansund Kommune fredag, meldes det om at det planlagte DMS i Kristiansund er konkretisert betydelig.

Etter fredagens arbeidsmøte ble styringsgruppa satt med Kristiansunds ordfører Kjell Neergaard som leder og det ble besluttet å søke etter prosjektleder.

Siden vedtaket om å bygge nytt sykehus på Hjelseth, har det vært klart at det skal etableres et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Nå begynner den viktige prosessen med å skape mest mulig innhold i senteret som er besluttet etablert i dagens sykehusbygg. Av spesialisthelsetjenester skal det distriktsmedisinske senteret minimum inneholde poliklinikker, dagbehandling og dagkirurgi.

— Jeg er svært glad for at vi nå har fått på plass en styringsgruppe og at vi skal utlyse prosjektlederstillingen, sier ordfører Kjell Neergaard. DMS i Kristiansund vil være med å utforme fremtidens helsetjeneste. Dette blir en spennende utfordring som kan skape mange nye kompetansearbeidsplasser.

— Fra spesialisthelsetjenesten skal det distriktsmedisinske senteret minimum inneholde poliklinikker, dagbehandling og dagkirurgi. - Helse Møre og Romsdal er svært glade for å komme i gang med utviklingen av DMS i tett samarbeid mellom Orkide, kommunene på Nordmøre og Kristiansund kommune. Det er nå viktig å legge til rette for videreføring og utvikling av spesialisthelsetjenester, kommunale tjenester, helseinnovasjon og andre utviklingsaktører som ønsker seg inn i fremtidens DMS, sier administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme.

Videre skriver Kristiansund Kommune i sin pressemelding:

DMS i Kristiansund vil ha et unikt omfang av spesialisthelsetjenester, sammenlignet med andre DMS. I tillegg har etableringen av Helseinnovasjonssenteret allerede etter knapt ett års drift, vist at det har livets rett, at det fyller flere funksjoner og har blitt et ettertraktet fagmiljø for samarbeidsparter.

Regionalt responssenter utvikles i disse dager og er en betydelig del av Helseinnovasjonssenterets aktivitet. I Regionalt responssenter vil partene kunne utvikle nye samhandlingsformer og bidra til utprøving og testing av nye pasientforløp.

For å lykkes med å oppnå ambisjonene om et DMS som inntar en særstilling i Norge hva gjelder bredde, kompetanse, forskning og utvikling, må mulighetsrommet utforskes og utnyttes. Det meste vil være opp til oss selv og vår egne vilje til å legge kjente og ukjente tjenester inn i det distriktsmedisinske senteret.På den ene siden må kommunene både erkjenne behovene for, og være villige til å legge tjenester (kommunale og interkommunale) inn i DMS.

I dag har noen av kommunene samarbeidsavtale om felles legevakt. De samme kommunene har samarbeidsavtale om kommunale øyeblikkelig hjelp senger. Flere av kommunene på Nordmøre deltok i utredningsarbeid om hva DMS Kristiansund kunne inneholde. Dette arbeidet gir et godt bilde på hva som kan være mulig.

Samtidig er det viktig at det nå blir børstet støv av dette arbeidet og at fagmiljøene våre på nytt vurderer både muligheter og behov. På den andre side så må Helseforetaket vise vilje til å utvikle spesialisthelsetjenester i det distriktsmedisinske senteret og være åpen for at flere avgrensede spesialisthelsetjenester kan desentraliseres og legges til DMS. I tillegg må partene sammen hele tiden være på jakt etter de beste pasientforløpene. Dette gjør vi best gjennom å utvikle et felles fagmiljø som bidrar til å styrke samhandlingen mellom forvaltningsnivåene i dagens helsetjeneste.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Relevant innhold

Annonse