Annonse
Annonse
Stein Kristiansen – landsstyremedlem Rødt.
Stein Kristiansen – landsstyremedlem Rødt.

Rødt vil bekjempe forskjeller og styrke fellesskapet, da kommer man ikke utenom kommunene.

Kommunene har ansvaret for de velferdstjenestene som er viktigst i hverdagen vår. At ungene har en barnehage å være i, en skole de lærer av og lekeplasser i nærmiljøet. At besteforeldre får hjelp til å bo hjemme så lenge de vil det, og omsorg hvis de en dag må på sykehjem. At kollektivtrafikken funker, søpla blir henta og veiene rydda for snø.

Alle dere som jobber i kommunen kjenner problemet: Det finnes ikke nok penger. Kommunekassa er skrapa og lokalpolitikere må krangle om hvor de skal kutte - er det en grendeskole som ryker eller matbudsjettet på sykehjemmet som må ta støyten?

Ingen lokalpolitikere, uansett om de er fra Rødt eller AP, liker den situasjonen. Men det er jo ikke de som bestemmer, ikke det aller viktigste: hvor mye penger som finnes i kassa. Det avgjør Stortinget, og i år etter år har de andre partiene på stortinget latt kommunene ta regninga. Stadig flere oppgaver har blitt flytta over, ikke minst med samhandlingsreformen, uten at pengene har fulgt med. Vi har fått en rik stat og fattige kommuner.

I neste uke legger Rødt fram sitt alternative statsbudsjett, men jeg har tenkt til å komme med en lekkasje her i dag. Den absolutt største potten på statsbudsjettet vårt er å flytte penger bort fra staten - til kommunene.

Vi foreslår 8 milliarder i økte frie overføringer til landets kommuner.

Det er ikke øremerka midler, for vi mener lokaldemokratiet er viktig. At dere som ansatte, innbyggere og brukere kan påvirke deres folkevalgte politikere til prioriteringene som fungerer i deres kommune.

Bakgrunn og mulige konkretiseringer:

 • I regjeringens forslag er det lagt opp til 2,6 mrd i økte frie inntekter, mesteparten av dette går til å dekke såkalte demografiske endringer. Vårt forslag vil altså medføre 10,6 mrd i frie inntekter totalt.
 • Våre 8 mrd ekstra sammenlignet med de andre partiene i fjorårets budsjetter: AP 2 mrd, SP 2,6 mrd, SV 2,6 mrd.
 • Vi har regnet ut hvor mye dette vil ha å si for konkrete kommuner, og bare for å nevne noen: Fredrikstad 114 millioner ekstra, Arendal 63 millioner ekstra og Rana 38 millioner ekstra
 • 35 millioner ekstra til Kristiansund kommune
 • 8 mrd betyr feks
  • 10 810 årsverk i helse og omsorg i kommunene (basert på gj.snittskostnad for årsverk i kommunal helse- og omsorgstjeneste)
  • Eller 12 841 barnehagelærere - årsverk
  • Eller 10 738 lærere
  • Evt samlepakke: 3 603 nye årsverk i helse og omsorg + 4 280 årsverk barnehagelærere + 3 579 lærere
  • Det er altså 426 kommuner i Norge - og vi har fordelt pengene etter innbyggertall - så dette vil være en merkbar satsning for alle kommuner.

I tillegg er disse budsjettpunktene viktige:

 • Vi foreslår å fase inn gratis barnehage - og begynner med 5åringene fordi det er viktigst at alle de får gått i barnehage og lært spåk osv. (950 mill)
 • Vi øker barnetrygda med 2,4 mrd kroner - 2 352 kroner ekstra i året
 • Vi setter av 490 mill for å kompensere kommunene for å holde barnetrygda utenfor i beregning av sosialstønad

Rødt Kristiansund, Stein Kristiansen – landsstyremedlem Rødt.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte