Annonse

Rotlaus Rotlaus

Kommunalsjef for oppvekst i Kristiansund kommune, Christine Reitan, er godt fornøyd med jobben som gjøres i den enkelte skole i Kristiansund. Foto: Tore Lyngvær / Kristiansund kommune
Kommunalsjef for oppvekst i Kristiansund kommune, Christine Reitan, er godt fornøyd med jobben som gjøres i den enkelte skole i Kristiansund. Foto: Tore Lyngvær / Kristiansund kommune

Skoleindikatorundersøkelsen som ble publisert 23. mai 2019 er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå og viser tallene fra 2014/2015 til 2017/2018.

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde for første gang slike tall i 2017. Da ble tallene for perioden 2010–2015 offentliggjort.

Tallene den gang viste at skolene i Kristiansund bidro sterkt til elevenes læring i småtrinnet og ungdomstrinnet, men at vi lå under gjennomsnittet på skolebidrag i mellomtrinnet.

For Kristiansund ser vi at resultatene i dag er ganske like. Skolene i Kristiansund ligger over gjennomsnittet på skolebidrag fra 1.–4. trinn, på landsgjennomsnittet for 8.–10. trinn og fortsatt under landsgjennomsnittet for 5.–7. trinn.

– Vi er veldig glade for å se at skolene våre bidrar så sterkt i småtrinnet. Samtidig som at vi skal holde fast ved det gode arbeidet der, så er det også viktig for oss å jobbe videre med mellomtrinnet slik at bidraget til elevenes læring der blir høyere og at resultatene blir bedre. Dette er et utfordringsområde som vi har hatt fokus på over flere år, og som den enkelte skole jobber hardt med, sier kommunalsjef Christine Reitan.

Fakta om Skoleindikatorundersøkelsen

  • Skoleindikatoren viser hva skolene bidrar med til elevenes læring.
  • For å kunne måle skolens bidrag, har forskerne skilt ut den delen av læringsresultatet som skyldes forutsetningene elevene har med seg, som foreldrenes bakgrunn og utdannelse.
  • Skolebidragsindikatorene på 1.–4. trinn og 5.–7. trinn sier noe om skolens bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning.
  • Hvis en skole har et resultat som er i tråd med forventet resultat, vil skolebidraget være lik landsgjennomsnittet og vises som null (0). Skolebidrag over landsgjennomsnittet vises som positivt tall og skolebidrag under gjennomsnittet vises som negativt tall.
  • Et høyt skolebidrag kan være et resultat av mange faktorer, som gode lærekrefter på skolen, god ressursprioritering, fysisk og psykososialt læringsmiljø osv.
  • På 1.–4. trinn har forskerne kontrollert for familiebakgrunn: foreldrenes utdanning, inntekt og innvandringsbakgrunn.
  • På 5.–7. trinn og 8.–10. trinn har de i tillegg kontrollert for elevenes tidligere resultater på nasjonale prøver.
  • Fordi man ikke har noen tidligere resultater å vise til på 1.–4. trinn, og dermed kun kontrollerer for familiebakgrunn, er dette målet mer usikkert.
  • På samme måte er skolebidragsindikatorene på 8.–10. trinn et mål på skolens bidrag til elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte