Annonse
Annonse
Merk den store forskjellen i omfang generelt, og tunneler markert med sort farge spesielt. En strek for et løp og to strek for dobbelt løp. Romsdalsaksen er markert med blå farge, og Møreaksen med rød.  Stiplet blå linje viser den alternative løsningen direkte til Hjelset, og stiplet rød linje viser aktuell forbindelse mellom Otrøya og Gossen. Illustrasjon: Romsdalsaksen
Merk den store forskjellen i omfang generelt, og tunneler markert med sort farge spesielt. En strek for et løp og to strek for dobbelt løp. Romsdalsaksen er markert med blå farge, og Møreaksen med rød.  Stiplet blå linje viser den alternative løsningen direkte til Hjelset, og stiplet rød linje viser aktuell forbindelse mellom Otrøya og Gossen. Illustrasjon: Romsdalsaksen

Denne teksten fra våren 2018 er minst like aktuell som når den ble skrevet, mener tekstforfatteren.

Det er noe genialt med Romsdalsaksen, den oversjøiske kryssingen av Romsdalsfjorden.

I nærmest sunnmørsk ånd har de funnet en smart løsning. E136, eller «Eksportvegen» i dagligtale, er som kjent en særdeles viktig veg med stort behov for oppgradering. For å spare kostnader, tenker gründerne bak Romsdalsaksen at en kortest og best mulig utgave av E136 mellom Digerneset og Hjelvika gjenbrukes, slik at mellom nevnte sted blir E136 og E39 samme veg. Mange mil med felles veg sparer store kostnader, ettersom kostnaden ikke skal betales to ganger. For totalkostnaden mellom Digernes og Hjelset er det gunstig at halve strekningen blir ”gratis” for E39. Smart.

Fjordkryssingen er også genial. Løsningen i dagen kan bli en turistmagnet i vakkert landskap. Detaljer om dette kan du finne på romsdalsaksen.no Siste beregning utført av eksternt konsulentfirma er 15 milliard for strekningen fra Hjelvika til Lønset. Alternativ løsning mer direkte til Hjelset vil gi litt kortere veg (3-4 km) og trolig litt lavere kostnad med mer ny veg, men kortere og billigere bru, ettersom fjorden blir smalere.

I mangel på ferske kostandberegninger for Halsafjorden og Storfjordsambandet, velger jeg runde formuleringer. Tror kostnaden for nevnte prosjekt blir omtrent på samme nivå som Romsdalsaksen (RA), og at totalkostnaden for de 3 omtalte fjordkryssingene ikke blir dyrere enn Møreaksen, når dens mange og kostbare følgekostnader medregnes. Tenk hvilke muligheter det kan gi for realisering av andre viktige samferdselstiltak.

I det lange løp er driftskostnadene like viktig som bygningskostnadene. RA har nylig presentert tall for driftskostnadene, med Statens Vegvesen sine beregningsmaler som grunnlag. Kilde: romsdalsasken.no Ifølge tallene vil RA ha ca. Kr 500000.- lavere driftskostnader pr dag – eller ca. 180 million pr år. Svimlende beløp over tid.

De fleste har tatt poenget. Diverse meningsmålinger viser alle samme tendens – et klart flertall for Romsdalsaksen som beste løsning for kryssing av Romsdalsfjorden. Det er fortsatt utakt mellom folket og politikerne. Slikt har imidlertid en tendens til å gå over, og merk deg at stadig flere krever utredning av Romsdalsaksen. På romsdalsaksen.no har nå mer enn 4400 signert elektronisk, pluss drøye 700 manuelle signeringer. Det begynner å bli en stor og voksende gruppe.

De politiske partiene er sikkert i gang med å klekke ut sine fanesaker til neste års valg. Lokalt vil både E136 og E39 få stor oppmerksomhet på samferdselsfeltet, og en stakket stund vil politikerne være ydmyke og lydhøre. Da kan de ikke velge, for det skal vi gjøre.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte