Annonse
Annonse
Kristin Sørheim, leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylke. Foto: Senterpartiet
Kristin Sørheim, leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylke. Foto: Senterpartiet

Lovendringen som Regjeringen vil gjøre i yrkestransportloven (“frislippet av taxinæringa”) svekker muligheten til et godt og anstendig arbeidslivsforhold. Som organisasjonene påpeker, vil det føre til mer deltidsarbeid og fritidskjøring, og det vil være svært vanskelig å sørge for at sikkerhets- og vernebestemmelser og norske lønns- og arbeidsforhold ivaretas. Det blir vanskelig å få til et partssamarbeid slik vi har i dag, der taxinæringa kan inngå som en del av kollektivtilbudet I fylket.

Vi risikerer å få et dyrere og langt dårligere tilbud til passasjerene, slik erfaringa er fra andre land som har gjort det samme. Vi risikerer også forretningsmodeller som omgår arbeidsgiveransvar med sosiale rettigheter for sine ansatte.

Fra mitt ståsted gir jeg full støtte til de tre krava fra bransje- og arbeidstakerorganisasjonene. Det er i tråd med det Møre og Romsdal fylkeskommune har ment, og det er ikke for seint for Storingsflertallet å snu og gjeninnføre følgende endringer i loven før den iverksettes 1. november, og jeg vil be om at støtte til denne uttalelsen tas opp I fylkesutvalget:

  1. Gjeninnfør kravet om at innehavere av drosjeløyver må være tilknyttet en taxisentral (med unntak av bostedsløyver som i dag). Der løyver gis til juridiske personer, skal det stilles krav om lønns- og arbeidsforhold i henhold til gjeldende tariffavtaler.
  2. Stille krav til sentralene om størrelse, økonomi, og avtaler som sikrer ordnede lønns- og arbeidsvilkår blant løyvehavere og ansatte sjåfører.
  3. Gi fylkeskommunene adgang til å videreføre lokale drosjereglementer, som via sentralene kan stille like krav til trygghet, klageadgang, tilbud av biler med rullestolramper, mv, og som sikrer de ansatte rettigheter etter arbeidsmiljøloven for innflytelse og medvirkning.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte