fbpx
Annonse
Annonse
Bjarne Brunsvik
Leserinnlegg
Bjarne Brunsvik
23 september 2020 14:37
– Fyllingen som ligger i planområdet er ulovlig og for denne gjennomfører kommunen en såkalt ulovlighetsoppfølging, skriver Bjarne Brunsvik, medlem Hovedutvalg Plan og Bygning (AP) i dette innlegget. Foto: Steinar Melby / KSU.NO
– Fyllingen som ligger i planområdet er ulovlig og for denne gjennomfører kommunen en såkalt ulovlighetsoppfølging, skriver Bjarne Brunsvik, medlem Hovedutvalg Plan og Bygning (AP) i dette innlegget. Foto: Steinar Melby / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Hovedutvalget Plan og Bygning behandlet mandag denne uken igjen saken om reguleringsplan R-308 for en enebolig i Brunsvika.

Reguleringsplanen ble i et møte 15.6.2020 vedtatt sendt ut på høring og ettersyn, men dessverre gjorde teknisk svikt det umulig for publikum å følge møtet, da lydkvaliteten ikke var tilfredsstillende. På dette grunnlag ble et nytt møte med samme saksliste berammet.

På dette ekstraordinære møtet 22.6.20 klarte Rødts representant å få et flertall for at reguleringssaken ble avvist og at videre saksbehandling ikke skulle skje.

Å avvise en sak på denne måten er svært uvanlig, medlemmer i utvalget med lang fartstid kjenner ikke til at dette er gjort tidligere.

Til det tredje møtet var det oppstått en spesiell situasjon. Administrasjonen mente at den som fremmet reguleringsplanen ikke hadde klagerett, fordi en avvisning var en «beslutning», ikke et «vedtak». Siden begrepet «beslutning» var nytt og ukjent for samtlige av utvalgets medlemmer - alle trodde at det var gjort et vedtak - følte deler av det flertallet som gikk for avvisning at det var rimelig at adgang til å klage skulle være mulig. Utvalget vedtok derfor på nytt å sende reguleringssaken på høring.

Under behandlingen mottar utvalgsleder en SMS fra èn av partene. En slik innblanding fra en part er både upassende og uvanlig. Utvalgsleder finner SMS’en irrelevant og velger å ignorere den. Han burde nok i stedet ha informert møtet om hendelsen og gitt beskjed til publikum på galleriet at slike ytringer ikke skal finne sted under møtet. Det er lett å se i ettertid.

I alle de tre møtene hadde alle Arbeiderpartiets representanter - deriblant også utvalgsleder - konsekvent stemt for høring.

Til det fjerde møtet var det stilt tvil om utvalgslederens habilitet i denne saken. Kommuneadvokaten hadde konkludert med inhabilitet uten å ta med i sin vurdering sakens tidligere forløp, og vurderingen er således kanskje mer velegnet som generell retningslinje. At et habilt utvalgsmedlem som i tre runder har avgitt samme stemme skulle erklæres inhabilt i den fjerde er ikke til å forstå. Derimot, hadde noe ureglementært skjedd ved førstegangs behandling ville inhabilitet vært korrekt, likeså hvis en innblanding fra en av partene førte til en endring i stemmegivingen i favør av noen.

Kommuneadvokaten skriver:

Dette blir særlig aktualisert når det underveis i saksgangen, så vel som under selve rådsmøtet, opprettes kontakt med en privat part i det som må kunne defineres som en allerede betent sak, uten at andre utvalgsmedlemmer eller øvrige private parter gis anledning til å uttale seg om verken innholdet i kontakten eller måten denne blir framsatt på.

Formuleringen «opprettes kontakt» antyder at det er to like aktive personer som har etablert en forbindelse. Man må på generelt grunnlag spørre om en mottaker av en SMS har vært med på å opprette kontakt når mottaker selv ikke har gjennomført en aktiv handling. Hvis kommuneadvokatens vurdering blir stående må alle medlemmer av utvalg – ikke bare utvalgsleder – informere møtet om innkomne SMS’er vedrørende saker som skal behandles.

Hva som nå er endelig vedtatt er at reguleringsplanen «R-308 Brunsvika, enebolig» går til høring og ettersyn. Det betyr at ingen vedtak, hverken for eller imot, tas før alle interessenter og offentlige høringsinstanser har kommet med innspill, og at rådmannen fremmer en innstilling til hovedutvalget. Fyllingen som ligger i planområdet er ulovlig og for denne gjennomfører kommunen en såkalt ulovlighetsoppfølging. Kommentarer om dette kommer nok frem i løpet av høringstiden. I seg selv er forholdet ikke til hinder for å gjennomføre høringen. Av den oppmerksomhet saken har fått kan det se ut som om flere ikke er kjent med dette.

Alle som går rundt med byggeplaner i kommunen skal sikres en god, normal saksbehandling. Saksbehandlingen bør ikke stoppes av et enkelt utvalgsmedlems oppfatning basert på tilfeldig og partisk innsamlet materiale. Utvalgets beslutninger bør ha et langt bredere grunnlag. Dette er Arbeiderpartiets syn og stemmene har vært avgitt deretter.

Av: Bjarne Brunsvik
Medlem Hovedutvalg Plan og Bygning (AP)

Logg inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Espen Heitmann 5 timer siden Sylvi Listhaug tramper i eget minefelt
Tenk litt på denne "en del av Fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Et prosjekt der formålet er å knytte ...
Lars Svein Valderhaug 8 timer siden Sylvi Listhaug tramper i eget minefelt
Rasmussen, dersom du kastar eit raskt blikk ned på kartet, og brukar nokre sekund på å la dei små grå ...
Lars Svein Valderhaug 9 timer siden Når vil Molde stoppe Møreaksen?
@Terje SundsbøEg har kasta bort nok tid på deg, Sundsbø. Farveeel!
Lars Svein Valderhaug 11 timer siden Krev fylkeskommunen ut av Møreaksen!
👍👏
Lars Svein Valderhaug 11 timer siden Når vil Molde stoppe Møreaksen?
@Terje Sundsbø«Om du mener at Fannefjordtunnelen forsvinner om Romsdalsaksen bygges, så vil nok mange på strekningene Molde - Åndalsnes bli motstandere ...
Terje Sundsbø 11 timer siden Når vil Molde stoppe Møreaksen?
@Lars Svein ValderhaugNei, trafikktellingene bekrefter tidligere resultat – størstedelen av fjordkryssingen er lokal trafikk. Og dette er ikke særskilt for Romsdalsfjorden, det ...

Mest aktive

  • Terje Sundsbø 73 comments
  • Lars Svein Valderhaug 46 comments
  • Lama Vik 22 comments
  • Jan Rune Haukvik 22 comments
  • Vidar Hölm 13 comments
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte