fbpx
Annonse
Annonse
Seivika - Tømmervåg og Edøya - Sandvika har enorm betydning for det felles arbeidsmarkedet på ytre Nordmøre, skriver innleggsforfatterne fra Nordmørslista.  Her ser vi M/F Tustna på vei over fra Tømmervåg til Seivika. Foto: Steinar Melby
Seivika - Tømmervåg og Edøya - Sandvika har enorm betydning for det felles arbeidsmarkedet på ytre Nordmøre, skriver innleggsforfatterne fra Nordmørslista.  Her ser vi M/F Tustna på vei over fra Tømmervåg til Seivika. Foto: Steinar Melby

 Fylkeskommunen planlegger å redusere utgiftene til buss og ferge med 20 millioner kroner for 2021, selv om dette er i strid med tidligere vedtak i Samferdselsutvalget (sak SA 14/17) og i Fylkestinget (sak FT 23/17). Nordmørslistas forslag om å ta hensyn til pendlere og flypassasjerer ble den gang nedstemt i Samferdselsutvalget, men enstemmig vedtatt i Fylkestinget. Nordmørslista har avgitt høringssvar på høringen, og vår konklusjon er at det ikke er akseptabelt å gjennomføre foreslåtte kutt.

De fergestrekningene i «Nordmørspakken» som er utsatt for kutt er alle på hvert sitt vis viktige for næringsliv, pendlere og befolkningen på Nordmøre, og det er viktig å opprettholde tjenestetilbudet på alle strekningene både for å opprettholde bosettingen, for å opprettholde rammevilkårene for næringslivet, for å opprettholde en viss beredskap og ikke minst for å synliggjøre at innbyggere og næringsliv i de kommunene fortsatt blir ivaretatt av fylkeskommunen. Dersom fylkeskommunen er opptatt av regiontilhørighet burde det for øvrig være en bedre strategi å bidra til at det er attraktivt å være en del av Møre og Romsdal ved å øke tjenestetilbudet på alle områder enn å redusere tjenestetilbudet. Fylkeskommunen som forvaltningsenhet er satt til å ivareta en rekke oppgaver innenfor forvaltningsenhetens eksisterende grenser, og i planlegging av tjenestetilbudet er det nødvendig å forholde seg til de eksisterende grensene uten hensyn til forvaltningsenhetens utvikling i årene fremover. Å planlegge med utgangspunkt i en mulig fremtidig grensejustering vil bidra til å bygge ned tjenestetilbudet i de aktuelle kommunene, og en slik holdning vil dessuten bidra til å øke konfliktnivået innad i fylket.

Seivika - Tømmervåg og Edøya - Sandvika har enorm betydning for det felles arbeidsmarkedet på ytre Nordmøre, for tilgangen til flyplass og muligheten for å bo og arbeide på Nordmøre og kunne ta del i dagmøter i andre deler av landet, og har dessuten kritisk betydning for befolkningens tilgang til spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal. Tilgangen til spesialisthelsetjenesten vil også i stor grad være med på å styre lekkasje ut av helseforetaket.

Aresvik - Hendset er særdeles viktig for transport fra Aure, Smøla, Hitra og Frøya til østlandsområdet og utenlandsmarkedet.

Realiseringen av sambandet Aure-Hitra bør også sees i denne sammenhengen med et fremtidsperspektiv hvor behovet for en utvidet fergedrift på ytre Nordmøre.

Den enkelte strekningen blir omtalt mer detaljert i det følgende:

Seivika – Tømmervåg

Allerede i dag er en avgang på lørdag strøket, og søndag morgen er som før: ingen bedring. Ingen sene avganger lørdag og søndag er foreslått. Dette var en klar forutsetning i det politiske vedtaket om “Nordmørspakken”

I stedet for disse reduksjonene, burde man heller øke antall avganger, slik at pendlere og folk som skal rekke fly, samt de som ønsker å besøke regionsenteret, har mulighet for å komme seg hjem, og slipper overnatting.

Redusert rutetilbud under covid-19-pandemien har ført til lavere frekvens på flyavganger. Første fly på lørdag går vanligvis klokka 07.20. Da nytter det lite at første fergeavgang på lørdager er klokka sju. På lørdager er behovet en fergeavgang klokka 06.00, både for å kunne rekke fly, og slik at skiftarbeidere kan komme seg på jobb til rett tid.

På søndager gjelder det samme. Første fly klokken 09.20, mens første ferge går klokken 08.30

Man får det bestemte inntrykket at befolkningen på ytre Nordmøre ikke skal få rekke første fly til Oslo og Bergen, eller reiser til plattformene i Nordsjøen. Dette til tross for at det er spesifisert i Fylkestingsvedtaket.

Vi håper Fylkeskommunen er klar over at store deler av helikoptertrafikken til plattformer I Nordsjøen går fra Kristiansund, og at mange arbeidere fra Ytre Nordmøre må reise inn dagen før for å rekke avgangene.

Helseforetaket har bestemt “alternerende drift” hva angår føde og barsel fra 5/10.

Dette vil medføre store vanskeligheter for fødende fra ytre Nordmøre.

Vi mener bestemt at Fylkeskommunen her må være pådriver for å se dette i et folkehelseperspektiv.  

Samtidig er fergedriften en avgjørende faktor i forhold til sikkerhet og beredskap for befolkningen.

I stedet for å redusere rutetilbudet, burde man heller ha utredet muligheten for beredskapsferge på strekningen.

Dersom fødeavdelingen i fremtiden blir flyttet til det såkalte «fellessykehuset» på Hjelset, blir dette en absolutt nødvendighet. Det dreier seg om tryggheten for 50-60 fødende per år. Dette i tillegg til alle samtidighetskonfliktene som vil få betydning for alle deler av helsetjenesten.

I tillegg har man redusert driften av B-ruta, som nå har sin siste avgang fra Tømmervåg kl 18.00. Deretter er det kun avgang med A-ruta, hvor siste avgang fra Seivika er kl 23.30 på hverdager.

Sandvika – Edøy

De samme argumentene som under punkt 1), vil gjelde også for dette sambandet. Ambulansebåt er en stor fordel, men samtidskonflikter er økende, og vil trolig fortsette å øke i fremtiden. Den fungerer også som lege- og jordmorskyssbåt, samt har oppdrag for hele pasientspekteret.

Arasvika – Hendset

Den ruteendringen som her er foreslått, vil, i praksis, bety en nedleggelse av sambandet.

I tillegg bør det nevnes at utbyggingen av E-39 Betna – Stormyra, vil bety en langt bedre kommunikasjon for reisende både nordover og til indre Nordmøre.

Slik vi ser det, virker det som om Fylkeskommunen ikke er interessert i fergedrift på ytre Nordmøre. I dette området omsettes det for milliarder hvert år. Det er derfor på høy tid at Fylkeskommunen begynner å forstå behovene for en bedring av fergedriften, slik nedfelt i vedtaket om “Nordmørspakken”, og ikke en nedskjæring.

Hurtigbåt

Hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund har ett stopp i den ene enden av Aure Kommune. Det er derfor ikke et tilbud til resten av befolkningen i kommunen. Man burde snarest utrede ett stopp til i kommunen for bedre å være et tilbud til hele befolkningen. Pendlere og andre reisende ville da ha et alternativ til biltransport.

Kystekspressen sliter med for få passasjerer. Da må det være en nødvendighet gjøre båten tilgjengelig for en større del av befolkningen.

Det ville i tillegg være en stor fordel om første avgang sørover, som i dag starter fra Smøla kunne startet lenger nord. Det ville gjøre det mulig også for befolkningen på Hitra og Frøya å nå fly fra Kvernberget til Oslo og Bergen på morgenen. Dersom båt i begge retninger hadde startet tidligere fra ytterpunktene kunne det i tillegg bidratt til å gjøre det mulig for studenter å rekke forelesninger i henholdsvis Kristiansund og Trondheim samme dag, eller å rekke dagmøter for næringsdrivende.

Nordmørslista kan ikke støtte en reduksjon i kollektivtilbudet for ytre Nordmøre som forelagt. Forutsetningene bør være å øke tilgangen til tilbudet både for næringslivet, turister og andre trafikanter. Ikke redusere det.

Det er på høy tid Fylkeskommunen forstår at en bedring av fergedriften er overmoden. En uholdbar situasjon både for næringsliv, innbyggere og andre reisende kan få effekter vi ikke ønsker.

På ytre Nordmøre er det arbeidsplasser med stort utviklingspotensial innen blant annet landbruk, havbruk, etanolfabrikk, hydrogenproduksjon, fiskeindustri, skipsverft og turisme. I tillegg er en styrking av bruken av regionsenteret nødvendig. Kristiansund må kunne brukes for hele befolkningen i større grad enn I dag.

Nordmørslista ser derfor med undring på Fylkeskommunens prioriteringer.

Vi forventer at det blir fremlagt et langt bedre rutetilbud på alle strekninger på ytre Nordmøre, slik at utvikling og økt ferdsel er mulig.

Av:

Elisabeth Jørgenvåg

Elisabeth Jørgenvåg, Nordmørslista

Terje Hals 001

Terje Hals, Nordmørslista

Stig Anders Ohrvik 001

 Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista

 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte