Annonse
Annonse
Stig Anders Ohrvik, Nordmørslista
Ytring
21 april 2021 20:44
Del på Facebook
Illustrasjon: Møreaksen
Illustrasjon: Møreaksen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kan alle som er for Møreaksen rekke opp hånden? Det skal gå ganske fort å telle, tenker jeg. Nå er det så få argumenter igjen at de som er for Møreaksen begynner å true med at om vi i Møre og Romsdal ikke vil ha Møreaksen, så får vi ikke noe annet heller. Det er sikkert en argumentasjon som fungerer for karrierepolitikere som har som viktigste oppgave å kanalisere kapital dit de selv har mest igjen for det, men for de fleste tror jeg faktisk det er en argumentasjon som faller på stengrunn.

Møreaksen er en løsning som de fleste innbyggerne i Møre og Romsdal ikke vil ha. Kostnaden er et argument som taler imot, men for møreaksetilhengerne er kostnaden tydeligvis et argument for.

Det er interessant i seg selv. Men jeg tror nå at de fleste som er opptatt av samferdsel i fylket har klart å gjøre seg opp en mening selv, så jeg skal ikke bruke mer tid på å peke på fordeler og ulemper med den ene og den andre løsningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med tanke på at vi har et stortingsvalg som nærmer seg, skal jeg i stedet foreta en liten oppsummering av hvilke parti som stiller til stortingsvalg i Møre og Romsdal som er imot Møreaksen: Av de partiene som er representert på stortinget i dag og som stiller til valg i Møre og Romsdal i 2021, er følgende parti imot Møreaksen: Fremskrittspartiet, SV, MDG og Rødt.

Håper dette kan være til hjelp nå som vi snart går inn i valgkampen. Godt valg!

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Audun Karlstrøm · 1 år siden
  Her er utdrag fra bestillingen til samferedselsminister Kleppa i 2010:
  Sitat
  "Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar. Det skal og gjerast ein jobb med å greie ut og vurdera teknologiske løysingar for fjordkryssingar. I tillegg til desse to delprosjekta skal det vurderast korleis tekniske anlegg for fjordkryssingane skal nyttast til å utvinne kraft frå bølgjer og vind. Og det skal vurderast kva type gjennomføringsstrategiar og kontraktsformer som er best eigna for eit prosjekt av så stort omfang"
  Sitat slutt.

  Her er en vurdering av fjordkryssingen gjort av konsulent Jan Erik Horgen etter en tredjepartsvurdering av utredningen til SVV om RA vs MA høsten 2019 og konkluderte med følgende:
  Sitat 
  - Mine konklusjoner er at RA har en meget god sak her, og at mye tyder på at rapporten fra SVV ikke gir et riktig bilde, og dermed er det et mangelfullt beslutningsgrunnlag for departement og regjering. Jeg har jobbet med uavhengige analyser og kvalitetssikringer av større prosjekter siden 2006. Jeg var partner i Holte Consulting i over 7 år, og jeg har vært styremedlem i DSD i 4 år. Jeg har kvalitetssikret en rekke større nasjonale samferdselsprosjekter, herunder såkalt KS2 av Ryfast som jeg var oppdragsansvarlig for. Det er derfor ikke helt uten grunnlag at jeg gjør sammenligningen med akkurat Ryfast i rapporten.

  Her er noen utsnitt fra Riksantikvars svar rundt konfliktene med Møreakse traseen :
  Sitat
  Framlegg til reguleringsplan for E39Romsdalsfjorden, parsell Vik –Julbøen, Midsund,
  Molde og Vestneskommunar, Møre og Romsdal
  Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelova § 8 fjerde ledd.
  Konflikt med id 67035,180060,180061,180063,180064,180065,180066,212814,212817,214483og 215774,
  212943,212944,212945og 212946, 72671(sikringssone), 162604,213551,213552,213553,214078,214083,
  215411og 219398:steinalderbuplassar, spor etter gardsbusetnad og dyrkingsspor, gravminne og gravfelt, vegfar, hellarar, tjær emiler, jarnframstillingsanlegg og ulike former for kolfram stilling sanlegg.
  Innanfor reguleringsområdet er det registrert totalt 66kulturminnelokalitetar som er
  automatisk freda i medhald av kulturminnelova § 4 første ledd.

  Riksantikvarens merknader og vurdering av saka
  Riksantikvaren skal verne om kulturminne som ikkje -fornybare ressursar,og arbeide for at kulturminneverdiane best mogleg blir tekne hand om og nyttiggjort i eit samfunn i endring.
  Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne kan bli gjeve etter ei vurdering av dei kulturminnefaglege verdiane vege opp mot private omsyn, og omsyn til samfunnet.
  Vegprosjektet sin samfunnsverdi vert vurdert som så stor at det overstig verneverdien til dei automatisk freda kulturminne som vert råka av det.
  Riksantikvaren gjev samtykke til at reguleringsplanen for E39Romsdalsfjorden, parsell Vik – Julbøen, kan godkjennast under føresetnad av at det vert gjennomført ei arkeologisk utgraving.
  Sitat slutt.
  Når vi vet at Møreaksen på det tidspunktet hadde en samfunnsnytte på (minus) -19,36 Mrd. så skal det mye til for å stoppe slike utbygginger av Riksantikvar.

  Godt valg!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Audun Karlstrøm Takk for at du dokumenterer at helt fra starten var utgangspunktet: 
   «å greie ut kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar». 
   Dette er stadig blitt gjentatt – hensikten er å knytte sammen regionene i ytre.

   Tusen takk for at du også dokumenterer at Riksantikvaren har godkjent Møreaksen: 
   «Riksantikvaren gjev samtykke til at reguleringsplanen for E39Romsdalsfjorden, parsell Vik – Julbøen, kan godkjennast under føresetnad av at det vert gjennomført ei arkeologisk utgraving.»

   Øvrige fakta er at Møreaksen er blant de 15 mest lønnsomme prosjektene i NTP.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Jeg har ikke begynt fra starten men kan forflytte meg enda noen år tilbake. 

   Møreaksen AS begynte med å utarbeide vedtekter som la til grunn at målet er å få Midsund og Aukra landfast.
   Deretter ble Fylkeskommunen "lurt" inn som største eier i Møreaksen AS sammen med Aukra og Midsund.
   Deretter ble det utarbeidet en gruppe som skulle prioritere hvilken fjordkryssing som skulle frontes mot NTP. Tilfeldigvis ble Orten leder i gruppa og tilfeldigvis fikk Møreaksen AS v/Daglig leder og "tunnelekspert" Kleppe det faglige ansvaret i gruppa. Tilfeldigvis var også lederen i ROR representert i gruppa v/ Orten. 
   Gruppa kom tilfeldigvis frem til at Møreaksen var det beste valget og som da Fylkeskommunen skulle prioritere inn mot NTP i 2009.

   Utover dette så ønsker jeg at du sender meg link til dokumentasjonen om at Møreaksen er lønnsom.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 år siden
   @Audun Karlstrøm Fergefri E39 er ikke det samme som Møreaksen AS. Sistnevnte er som du påpeker et lokalt selskap for samferdsel i ytre Romsdal. Det er like naturlig at Fylkeskommunen deltar der som at Fylkeskommunen engasjerer seg i veiprosjekter ellers i fylket. Tror du det var «tilfeldigvis» at ROR også var engasjert? Det ville vel være mer oppsiktsvekkende om ROR ikke engasjerte seg.

   Se https://www.vegvesen.no/_attachment/2879160/binary/1355651?fast_title=E39%20%C3%85lesund-Molde%20-%20vurdering%20av%20alternativ%20for%20kryssing%20av%20Romsdalsfjorden
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 1 år siden
   @Terje Sundsbø Hehe..du viser til en rapport der SVV vurderer eget arbeid og samarbeid med MA. SVV manipulerer seg derfor frem til "worst case" tall om RA.
   Som det blir påpekt tidligere i tråden så er denne rapporten stemplet som sitat: "et mangelfullt beslutningsgrunnlag for departement og regjering" sitat slutt.

   Konsulentfirma Rabøll sine utredningstall fra 2010 viser at K5-alternativet ble for stor konkurrent. Det står også i utredningen at Møreaksen hadde "stort politisk fokus" Løsningen på problemet ble av SVV å komme med det latterlige argumentet om at det kan ikke føres en vei forbi Veøya. Noe som selvfølgelig er bare tull.

   Du påstår at Møreaksen ikke er en del av fergefri E39? Hvorfor heter da utredningen. "2011.10 Konseptvalgutredning E39 Ålesund-Bergsøya"

   Jeg avslutter debatten med deg her når du blindt "forguder SVV" som har samarbeidet med Møreaksen AS siden 2005.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 1 år siden
  FRP støttar stagnasjon og forgubbing. MOT bypakkar, opera og vegutvikling. Dette blir eit katadtrofeval for FRP
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Jan Rune Haukvik · 1 år siden
  Tallene viser jo tydelig at Møreaksen er rimeligere enn Romsdalsaksen. Men hvis man kan vise til at nytten blir mye høyere med Romsdalsaksen, er det sikkert vilje i noen parti til å vurdere de ekstra milliardene.
  Det ville uansett vært interessant å vite hva man tenker om hvordan unngå innsigelsene til Veøya. Å henvise til Edøy er ikke akkurat noe som får Riksantikvaren eller andre til å ombestemme seg. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Roy Gravdehaug · 1 år siden
  Av 1300 millirder på NTP , ligger jeg ikke våken fordi de vil bruke 24 milliarder av de i vårt fylke. Helt enig med deg , vi trenger ikke trylle med ord, så enkelt kan det faktisk sies.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 år siden
  Flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden vil få den raskeste veien med Møreaksen. Den er også den billigste løsningen. Når bompengeperioden er over er den gratis, det vil fortsatt ferge neppe bli.

  Rekk opp hånden alle de som vil ha ferge istedenfor Atlanterhavstunnelen, Freifjordtunnelen, etc.
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Havets sølv – kystens gull

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

@Rolf Erik PedersenBevilgningene til Nye Veier og SVV kommer fra den samme pengesekk som vi alle finansierer – skattepengene. Det er ikke ...
@Terje SundsbøSve har rett I at vi har nok penger til å bygge mye vei.Men å bygge en standard vi ikke ...
Bjørn Nøstvold 3 dager siden 17. mai-appell
Så enig. Det har gått i feil retning helt siden 1994, hvor EU vennlige partier har godkjent over 13000 direktiver ...
Nils Hagseth 7 dager siden Eksportvegen fremfor Møreaksen
Kvifor er det så viktig å sette desse prosjekta opp mot kvarandre? "Nye veier " styrer det eine og vegvesenet ...
I følge Frank Sve (Frp), så er det rikelig med penger til å bygge veier: «Frp mener regjeringen har mer ...
Geir Gerhard Greger 12 dager siden Klimabispen møter olje og gassbyen
Kanskje hun kommer til byen for å gi byen den siste olje..
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte