fbpx
Annonse
Annonse
Nei til vindkraftverk på Haramsøya
Ytring
14 mai 2021 18:50
Til venstre tidligere leder i Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Birgit Oline Kjerstad og til høyre er nåværende leder, Lisbeth Marie Austnes. Foto: Nei til vindkraftverk på Haramsøya
Til venstre tidligere leder i Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Birgit Oline Kjerstad og til høyre er nåværende leder, Lisbeth Marie Austnes. Foto: Nei til vindkraftverk på Haramsøya
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Vi i Nei til Vindkraftverk på Haramsøy er utruleg skuffa over dommen. Nok ein gong køyrer sentralmakta over naturen og lokalsamfunnet.  

NTVH meiner at konsesjonen frå 2008 ble gitt på gale premiss. Det er avdekt at Haram Kraft heldt tilbake vindrapportar som viste at det ikkje var plass til å byggje ut det planlagde vindkraftverket på Haramsøya, og installert effekt er no halvert. Medan ulempene for landskap, busetnad, naturmangfald og fugleliv er om lag dei same, er fordelane i form av energi halvert. Energistyresmaktene lar utbyggjarane gjere store endringar av vindkraftprosjekta etter at det er gitt konsesjon, utan å foreta ein ny konsesjonsvurdering av om fordelane framleis overstig ulempene. Det er eit stort tap for naturen og lokalsamfunna som blir råka av vindkraftutbygging at domstolen godtek denne praksisen.   

Domstolen tek berre omsyn til vindkraftverkets økonomi, når den legg til grunn at konsesjonstida skal reknast frå siste vedtak. Det aksepterast store utsettingar utan å ta omsyn til arealbeslaget, grunneigars rådigheit og utvikling av lokalsamfunn. Området har vore avsett til vindkraftverk frå 2009, medan konsesjonstida på 30 år etter dommen skal reknast frå 2020.  

NTVH vil no gå igjennom dommen med advokatane våre og vurdere om vi skal anke til lagmannsretten. Vi må også vurdere om vi har råd til anke saka vidare.  

Det enorme folkelege engasjementet for Haramsøya frå fjern og nær har gjort det mogleg for NTVH å reise denne saka for domstolen. Det er gjort eit enormt dugnadsarbeid og samla inn økonomisk støtte frå heile landet. Men vi no dømd til å betale 1 009 500 kr i saksomkostningar til motpartane våre, som har mykje meir midlar enn oss. Å prøve saker om naturvern for domstolane er nesten uoverkommeleg for organisasjonar og interesser som er tufta på folkeleg engasjement og idealisme. For å sikre naudsynt domstolskontroll av vedtak som råkar naturen, treng Norge ein eigen miljødomstol eller ei miljøklagenemnd slik dei til dømes har i Sverige og Danmark. Det kan bidra til raskare avgjerder i miljøsaker til ein rimeleg kostnad.  

Tusen takk til alle som har lest, dokumentert, skrive, ringt, argumentert, gått på fjellet, aksjonert, gitt gåver, grått, banna eller bedt for Haramsøya. Vi er uendeleg takksame.  

I dag er vi enormt skuffa, men all støtta vi har fått varmar og inspirerer oss til vidare kamp for naturen og lokalsamfunnet. 

Saksopplysninger

  •  Nei til vindkraftverk på Haramsøya har hatt egne saksomkostninger og kjøpt juridiske tjenester for kr 2,356,691,- (Dette inkludere alle rettsaker og øvrig rådgivning/kjøp av tjenester).
  • Vi ble i forrige runde (Tingretten og Lagmannsretten – midlertidig forføyning) dømt til å betale motparten kr 1,217,987. (Dette har vi betalt).
  • Motpartens påstand (Haram Kraft AS v/Advokat Thomasen) i denne runden er kr 1 009 500,-.
  • Alle rettsprosesser er finansiert gjennom medlemskontingent og innsamlede midler (pengegaver rett inn på vår konto, vips eller spleis)

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 10 timer siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har Sve glemt det? Dagens regjering Ap og Sp, samt Krf, V og ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Møreaksen er sjanselaus!
Hvilke partier er det som støtter Møreaksen, har du glemt det? Les https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/110408-paradokset-romsdalsaksen-20211021
Svært uventa kraftpris
Den nye Regjeringa sviktar fundamentalt med uforsvarleg og uventa  HØGE kraftprisar! Vanskeleg for oss vanlege veljarar å forstå  og godta ...
Skal bostøtte være en løsning mot vedvarende høye strømpriser i pressområder i Norge?Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser ...
Bjørn Nøstvold 3 dager siden Vedum: Ingen mirakelkur mot høye strømpriser
Kraftforbruket innenlands må løsrives fra Nordpool og priser som varierer med europeiske priser. Folket som eiere av storparten av kraftproduksjonen ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte