fbpx
Annonse
Annonse
Nei til vindkraftverk på Haramsøya
Leserinnlegg
Nei til vindkraftverk på Haramsøya
14 mai 2021 18:50
Til venstre tidligere leder i Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Birgit Oline Kjerstad og til høyre er nåværende leder, Lisbeth Marie Austnes. Foto: Nei til vindkraftverk på Haramsøya
Til venstre tidligere leder i Nei til vindkraftverk på Haramsøya, Birgit Oline Kjerstad og til høyre er nåværende leder, Lisbeth Marie Austnes. Foto: Nei til vindkraftverk på Haramsøya
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Vi i Nei til Vindkraftverk på Haramsøy er utruleg skuffa over dommen. Nok ein gong køyrer sentralmakta over naturen og lokalsamfunnet.  

NTVH meiner at konsesjonen frå 2008 ble gitt på gale premiss. Det er avdekt at Haram Kraft heldt tilbake vindrapportar som viste at det ikkje var plass til å byggje ut det planlagde vindkraftverket på Haramsøya, og installert effekt er no halvert. Medan ulempene for landskap, busetnad, naturmangfald og fugleliv er om lag dei same, er fordelane i form av energi halvert. Energistyresmaktene lar utbyggjarane gjere store endringar av vindkraftprosjekta etter at det er gitt konsesjon, utan å foreta ein ny konsesjonsvurdering av om fordelane framleis overstig ulempene. Det er eit stort tap for naturen og lokalsamfunna som blir råka av vindkraftutbygging at domstolen godtek denne praksisen.   

Domstolen tek berre omsyn til vindkraftverkets økonomi, når den legg til grunn at konsesjonstida skal reknast frå siste vedtak. Det aksepterast store utsettingar utan å ta omsyn til arealbeslaget, grunneigars rådigheit og utvikling av lokalsamfunn. Området har vore avsett til vindkraftverk frå 2009, medan konsesjonstida på 30 år etter dommen skal reknast frå 2020.  

NTVH vil no gå igjennom dommen med advokatane våre og vurdere om vi skal anke til lagmannsretten. Vi må også vurdere om vi har råd til anke saka vidare.  

Det enorme folkelege engasjementet for Haramsøya frå fjern og nær har gjort det mogleg for NTVH å reise denne saka for domstolen. Det er gjort eit enormt dugnadsarbeid og samla inn økonomisk støtte frå heile landet. Men vi no dømd til å betale 1 009 500 kr i saksomkostningar til motpartane våre, som har mykje meir midlar enn oss. Å prøve saker om naturvern for domstolane er nesten uoverkommeleg for organisasjonar og interesser som er tufta på folkeleg engasjement og idealisme. For å sikre naudsynt domstolskontroll av vedtak som råkar naturen, treng Norge ein eigen miljødomstol eller ei miljøklagenemnd slik dei til dømes har i Sverige og Danmark. Det kan bidra til raskare avgjerder i miljøsaker til ein rimeleg kostnad.  

Tusen takk til alle som har lest, dokumentert, skrive, ringt, argumentert, gått på fjellet, aksjonert, gitt gåver, grått, banna eller bedt for Haramsøya. Vi er uendeleg takksame.  

I dag er vi enormt skuffa, men all støtta vi har fått varmar og inspirerer oss til vidare kamp for naturen og lokalsamfunnet. 

Saksopplysninger

  •  Nei til vindkraftverk på Haramsøya har hatt egne saksomkostninger og kjøpt juridiske tjenester for kr 2,356,691,- (Dette inkludere alle rettsaker og øvrig rådgivning/kjøp av tjenester).
  • Vi ble i forrige runde (Tingretten og Lagmannsretten – midlertidig forføyning) dømt til å betale motparten kr 1,217,987. (Dette har vi betalt).
  • Motpartens påstand (Haram Kraft AS v/Advokat Thomasen) i denne runden er kr 1 009 500,-.
  • Alle rettsprosesser er finansiert gjennom medlemskontingent og innsamlede midler (pengegaver rett inn på vår konto, vips eller spleis)

Du må være logget inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 5 timer siden Møreaksen i et Nordmørsperspektiv
Om Frp sier nei til Møreaksen, så betyr det at Møre og Romsdal fylke går glipp av 24 milliarder kroner ...
Lama Vik 20 timer siden Møreaksen i et Nordmørsperspektiv
Bra FRP ikkje fikk stoppa Krifast i si tid, då. Ken vil ha tilbake ferjene, utanom FRP?
jon ingar eik 23 timer siden Møreaksen i et Nordmørsperspektiv
En flott og ærlig artikkel ifra Erik Aukan, som igjen viser att Møreaksen kun er en fordyrende omvei for hele ...
Lars Svein Valderhaug 1 dager siden Møreaksen: Hvem kan man stole på?
@Terje SundsbøEg vonar du respekterer at eg tykkjer det er bortkasta tid og krefter å «diskutere» med deg. 
Lars Svein Valderhaug 1 dager siden Møreaksen: Hvem kan man stole på?
@Terje SundsbøFordi du er latterleg når du spelar fornærma, og at du ikkje ser at du sit i glashus. 
Terje Sundsbø 1 dager siden Møreaksen: Hvem kan man stole på?
@Lars Svein ValderhaugHvorfor kan du ikke akseptere at noen ikke deltar i sosiale medier og i kommentarfeltene? Du vet at Rasmussen ikke deltar ...

Mest aktive

  • Terje Sundsbø 157 comments
  • Lars Svein Valderhaug 108 comments
  • Lama Vik 33 comments
  • Jan Rune Haukvik 28 comments
  • Vidar Hölm 22 comments
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte