Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Paul Andreas Hofseth
Ytring
12 januar 2022 10:56
Del på Facebook
Illustrasjonen med grov penn viser det som trolig er korteste, raskeste og billigste E39 gjennom fylket. Alternative løsninger via Digernes og Lønset er ikke medtatt, men bør også utredes.
Illustrasjonen med grov penn viser det som trolig er korteste, raskeste og billigste E39 gjennom fylket. Alternative løsninger via Digernes og Lønset er ikke medtatt, men bør også utredes.
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Enkelte tror at stamveger skal gå der flest folk bor, men slik må det ikke være. Stamveger planlegges ved å analysere og vurdere lange strekninger i motsetning til de lokale vegene.

For E39 mellom Trondheim og Kristiansand skal 7 fjorder krysses. Strekningen fra Grodås til fylkesgrensen mot Trøndelag kan være et eksempel der kryssing av Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden inngår. Det er fergene som er den største tidstyven -  men kortest, flatest og best mulig veg mellom fjordene bidrar også til redusert reisetid og risiko. 

Knutepunkt og traseer

Fauske, Dombås, Gjemnessundet og Grodås er eksempler på viktige trafikale knutepunkt med relativt liten befolkning. Fauske og Gjemnessundet har byer i nærheten, men fungerer godt som knutepunkt. E6 er ikke lagt ut til Bodø, 50 km vest for Fauske, og E39 heller ikke lagt ut Kristiansund 25 km fra Gjemnessundet. 

Dombås og Grodås har ikke byer i nærheten, men de knutepunktene fungerer også godt. Dombås har stor trafikk i 3 retninger, og slik har det også blitt i litt mindre målestokk for Grodås etter at Kvivsvegen/Eiksundsambandet ble realitet.

Kostnader

Strekningen Grodås - Moa via Hafast ble av Vegdirektoratet i 2015 vurdert til kr 64,3 mrd. En erfaren ingeniør har vurdert strekningen Grodås - Trøndelag grense basert på erfaringstall fra tilsvarende veger, bruer og tunneler til knappe 60 mrd dersom traseen legges via Stranda/Sykkylven og Romsdalsaksen. Det betyr 3 kryssinger til samme kostnad som den ene over Storfjorden! Differansene kan være 50 mrd. og 5-6 mil mellom billigste og korteste alternativ og løsningen med Hafast pluss Møreaksen. Grunnlag for en time out og nøytral kontroll dersom differansene kan være så ekstreme?

Størst pengebruk der trafikken er minst

Når det er knapphet på midler økes iveren til å komme fremst i køen. Rekkefølge kan avtales og/eller styres ved handlinger. For prosjektet Møreaksen er «Møreaksen først, og Molde - Ørskogfjellet aller først» et klart inntrykk sett fra Sunnmøre. Orten sa riktignok i valgkampen at «vi er ikke ferdig før Hafast er ferdig». Status er at Møreaksen blir delt, og at det arbeides for oppstart der trafikken er minst på tampen av 2023 eller i 2024.

Møreaksen

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland bekrefter ifølge Sunnmørsposten at rammen for Møreaksen er 23 mrd. og at det vil være tilstrekkelig. Det er ikke alle like sikre på, og frykten er naturligvis at pengene blir oppbrukt på «del 1» som omfatter både den gigantiske Julsundbrua med 4 kjørebaner, en 15 km lang og dyp undersjøisk tunnel med 2 løp og omfattende påkrevede sikkerhetssystem, 5,8 km tunnel fra Vik til Ørskogfjellet samt nødvendig «vegsystem» Blir det penger til overs for «del 2» mon tro?

Når trafikken er for stor

Ja, hva gjør man dersom trafikken på viktige strekninger er altfor stor?  Utvide til fire felt, avlaste vegen, eller flytte deler av traseen? Vegsund - Breivika i Ålesund er et godt eksempel. Vegsundbrua er eneste forbindelse mellom Sula og Ålesund.  Trafikken er stor over brua grunnet drøye 9000 sulamitter og 2 store fergesamband Gjennom Blindheimtunnelen, med ÅDT omkring 30000, er trafikken enda større grunnet 10000 bosatte i indre bydel og fergesambandet via Magerholm. Jeg tror på avlastning, og at det er langt smartere å redusere trafikken i stedet for å bygge firefelts motorveg.

Borgundfjordtunnelen er hovedløsningen.

Det finnes allerede en god og rimelig løsning på de trafikale problemene: Bygg den privatfinansierte Borgundfjortunnelen! Den vil avlaste trafikken i stor grad, og gi mange gode effekter som redusert reiselengde og reisetid, samt sikkerhets- og miljømessige bieffekter. En reise fra Langevåg til NTNU kan gjøres på 10 minutt i stedet for en time, og kanskje kollektivt. Mulighetene for buss fra Sula via Ålesund til flyplassen blir realistisk, og sikkerheten bedres jo sterkt ved en veg nr 2.

For Sula, Ålesund og Giske vil Borgundfjordtunnelen bidra med et kvantesprang for bo- og arbeidsmarkedet. Pendlingen mellom Sula og Ålesund er omkring 10 ganger større enn Ålesund - Molde, og mulighetene for ytterligere økning er stor grunnet avstander, tidsbruk og kostnader.

E39 trase gjennom Stranda/Sykkylven

En løsning som vil redusere trafikken mellom Vegsund og Breivika ytterligere, er å flytte traseen til øst for Brusdalsvatnet i tillegg til bygging av Borgundfjordtunnelen,  og slik gjøre firefelts motorveg overflødig. De to mest omtalte alternativene starter begge på Grodås. Strekningen Grodås - Hellesylt er i dårlig forfatning, men det åpne landskapet gir gode muligheter til forbedring av vegen. Fra Hellesylt til Sve er det god veg. Korteste og billigste alternativ går mot Gausneset ved Sjøholt, mens det andre går via Digernes. At alternativene også er bra for Brusdalsvatnet - drikkevannskilden til omkring 70000 må også nevnes.

Sammenligninger og målinger

Målinger må gjøres på troverdig vis, og da er målepunktene viktig. Skal målinger som veglengde, forventet reisetid og kostnader gi mening, må målepunktene være slik at sammenligningen blir rett. Der vegene skilles og møtes er det logiske - og for å få med aktuelle alternativ vil da strekninger som Grodås - Ørskogfjellet være naturlig for kryssingen av Storfjorden. For kryssingen av Romsdalsfjorden vil Ørskogfjellet - Hjelset være naturlig. Med «på Ørskogfjellet» tenker jeg på punktet  litt øst for skitrekket - der alternativene skilles ved at Møreaksen går i tunnel ned til Vik, mens Romsdalsaksen følger dagens veg ned til Hjelvika. 

Oppsummering

Kostnadsmessig er kombinasjonen Hafast + Møreaksen katastrofe som ny E39.

Med ny E39 Volda - Moa og med Møreaksen til Molde, blir kostnadene gigantiske 100 mrd når Halsasambandet er medregnet! Ganske mange tror at kostnaden kan bli langt større. Det omforente Halsafjordsambandet bør ikke lide av eventuelle forsinkelser i midtre og søndre del fylket.

 Romsdalsaksen bidrar også til flatere veg, og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) foretrekker Romsdalsaksen eller fortsatt fergedrift.  La øyene vest for Molde få sin fastlandsforbindelse, men det må bli ved en løsning uten Møreaksen. Forslagene som Terje Tovan nylig lanserte bør gjennomgåes, og kanskje finnes andre alternativ.

 E39 gjennom fylket kan gjøres 5-6 mil kortere og kanskje 50 mrd billigere med trase gjennom Stranda/Sykkylven + Romsdalsaksen.

Alternativet avlaster sterkt trafikkerte strekninger som Vegsund - Breivika og kan gjøre firefelts motorveg overflødig. For bo- og arbeidsmarkedet/pendling  mellom Ålesund og Molde er stamvegen uansett løsning lite relevant grunnet reisetid og kostnader som bompenger og øvrige bilkostnader til årlig sekssifret nivå. Nødvendige, grundige og nøytrale utredninger må gjennomføres. Tid er ikke det viktigste ved slike ekstreme investeringer med «100 års perspektiv» 

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 år siden
  Typisk mangelfull, misledende og også direkte feil informasjon fra MA tilhengere gjentas stadig! Og når det gjentagende vises til en "halv" trafikktelling av fergetrafikken Vestnes-Molde, føyer det seg dessverre inn i rekken av direkte misledende og feil informasjon fra den kanten. Dette gjelder her for trafikk tellinger, men det samme gjelder opp mot tidligere innsolgte kost/nytte effekter og felles bo- og arb. marked (Ålesund-Molde). At alt dette gjentatte ganger er blitt avkledd og parkert som misledende og direkte feil, evner enkelte ihuga MA tilhengere dessverre ikke å ta innover seg!

  Og når det stadig vises til en trafikktelling der det hevdes:

  At om lag 40 % av ferjetrafikken Molde-Vestnes på ca. 2300 kjt. pr. døgn (ÅDT 2019) passerer Røbekk på E39, dvs. om lag 850-950 kjt.

  At om lag 25 % av denne ferjetrafikken passerer Gjemnessundbrua, dvs. om lag 600 kjt.

  Så må man nesten følge opp med å spørre seg om hva dette egentlig forteller!

  For her fremkommer det overhode ingenting om hvor mange kjt. som skal gjennom Molde sentrum/ Molde vest.

  Med andre ord så underbygger denne "halve" målingen like godt andre tilsvarende tellinger/målinger som er foretatt, der bare en mindre del skal til/fra Molde vest! Der opp mot 80% av trafikken skal til/fra området øst for Molde sentrum!

  Romsdalsaksen som vil "lande" på Lønset, ev Hjelset, dvs. Molde øst, vil både være den korteste, flateste og desidert beste traseen mellom Ålesund og Bergsøy. Dvs. ca en halv mil kortere enn MA og samtidig best opp mot all trafikken som skal øst for området mellom Molde sentrum og Gjemnessundbrua! At både flyplassen, det nye sykehuset (Hjelset) og hovedtyngden av industrien ligger øst for Molde sentrum styrker også Romsdalsaksen som det beste alternativet. I tillegg så vil Romsdalsaksen ha felles trase med Eksportveien hele strekningen mellom Ålesund og Hjelvika. Med andre ord en vinn, vinn situasjon! Det kan rett og slett ikke være tvil om at Romsdalsaksen er det beste alternativet til fergefri fjordkryssing, og det uansett hvor mye enkelte klarer å vri og vende på fakta! Spesielt sett opp mot at Møreaksen er mellom Vik i Tomrefjord, via Otrøya og "lander" på. Julbøen! Altså så distansert fra Molde øst som nesten overhode mulig!

  Hvordan enkelte ihuga MA tilhengere klarer å få til at Julbøen er nærmest Molde øst, og at en tydelig omvei, dvs. en både horisontalt og vertikalt omvei, er kortest, fremstår som en gåte for de aller fleste! Og det forteller i grunn ene og alene sitt! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Du har store problemer med å forstå tall. Når bare 40% passerer Røbekk (øst for Molde), så hevder du at 80% skal østover. Hvor har du dette fra?

   For øvrig så er saken avgjort – Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har valgt Møreaksen. Begrunnelsen er enkel. Målsettingen for fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. «Da er Møreaksen det beste alternativet basert på dei måla som er satt for prosjektet, seier samferdselsministeren.»
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje G. Finnøy · 2 år siden
  Glimrende innlegg Paul! Omveien og tunneltraseen Møreaksen samt Hafast er for lengst utgått på dato! Planene til SVV og Co ifbm. en ny hovedåre gjennom fylket vårt, med flest mulig omveier, flest mulig høydemeter, flest mulig tunneller, dyrest mulig, lengst mulig og rett gjennom Molde by/Moldes bypakke, er rett og slett en skivebom! Stopp opp og løft blikket! Se litt på helheten opp mot hva som gagner M&R opp mot en effektiv hovedåre gjennom fylket vårt og til/fra resten av landet. Ikke bygg en ny hovedåre som en lokal bygdevei! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Formålet med fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim er fortsatt å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen, ifølge samferdselsminister Kleppa (2010). Hofseth sine forslag bommer totalt på denne målsettingen.

   En riksvei skal tjene alle brukerne, ikke bare et mindretall på gjennomreise. 
   https://no.wikipedia.org/wiki/Ferjefri_E39 : 
   «Omkring 60 personbiler og 30 lastebiler kjører hele strekning Bergen–Trondheim på en gjennomsnittlig dag.» Det er åpenbart langt færre som kjører hele strekningen fra Kristiansand til Trondheim langs E39, om i det hele tatt noen. Det er totalt meningsløst å bygge en riksvei for et så lite antall brukere. Hensikten med fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Da må veien nødvendigvis gå der folk bor og jobber – og i ytre, der kysten er. For de fleste stamveier, ikke bare E39, så er det faktisk lokaltrafikken som dominerer på mange av delstrekningene.

   For flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden er Møreaksen raskest. Det er bare om lag 25% av de som krysser Romsdalsfjorden som også krysser Gjemnessundbrua. Man bygger ikke en vei for et mindretall på gjennomreise. Tilhengerne av Romsdalsaksen foreslår  å erstatte fergene til Aukra og Midsund med en undersjøisk tunnel, betalt av fylkeskommunen. Dette er kostkader som kommer i tillegg for Romsdalsaksen. Disse ekstrakostnadene hopper Paul Andreas Hofseth over. Men ikke alle leserne er så naive at de ikke gjennomskuer dette narrespillet.

   De som foretrekker ferger har sikkert ikke noe imot at veien er stengt det meste av tiden, og kun åpen noen minutter et par-tre ganger i timen, da med svært redusert hastighet. Det er jo akkurat slik ferger fungerer.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Formålet med kyststamveien for M&R sin del, var og er fremdelse å bygge en kortest, rettest, flatest og rimligst trase mellom Ålesund og Bergsøy! Ikke en omvei via Tomrefjord, ut på Otrøya og rett gjennom Molde by/Moldes bypakke! Behovet og ønsket om en landfast Otrøy er forståelig. Men bør og kan og løsest som en lokal vei. Otrøya trenger ikke to fastlandsforbindelser, der hver må dimmensjonerest med fire felt av sikkerhetsbehov/styrke behov. Med en ÅDT på ca 4-500 er to firefelts løsninger for Otrøya rett og slett galskap. Det samme kan man si om å legge en ny hovedåre rett gjennom Molde by/Moldes bypakke! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy
   Det er ikke slik at formålet med fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim varierer fra fylke til fylke – det ble angitt for HELE strekningen i NTP av samferdselsminister Kleppa i 2010.

   Du tror feilaktig at formålet fergefri E39 er å betjene trafikken mellom Ålesund og Bergsøya. Men det er bare 25% av trafikken som krysser Romsdalsfjorden som også passerer Bergsøya. For flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden så er Møreaksen den raskeste traséen. Man bygger hovedveier dit folk skal, da må veiene gå dit folk bor og arbeider.

   Hovedåren E39 går også i dag gjennom Molde sentrum. Med Møreaksen vil den gå i tunnel bak sentrum.

    


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Kleppa detalj beskrev neppe som en del av dette at en ny hovedåre gjennom M&R skulle legges som en omvei via Tomrefjord, ut på Otrøy og tilbake, for så å sluse trafikken rett gjennom Molde by/bypakken til Molde. Her er det nok SVV og Co som har jobbet på bakrommet med helt andre mål en det befolkningen i fylket, samt gjennomgangstrafikantene ønsker og trenger!

   https://vimeo.com/564185730?ref=fb-share
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Samferdselsminister Kleppa (2010) la premissene for fergefri E39 – å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Hun bestemte ikke i detalj hele traséen mellom Kristiansand og Trondheim.

   Jeg ser du legger vekt på gjennomgangstrafikken – men som nevnt er det bare 25% av de som krysser Romsdalsfjorden som også krysser Gjemnessundbrua. Flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden får raskere vei med Møreaksen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 2 år siden
  Allerede i utgangspunktet tråkker Paul Andreas Hofseth feil. Stamveier skal tjene brukerne. Da må lange strekninger vurderes i sammenheng med lokale veier, ikke i motsetning til. Fra Wikipedia: «Omkring 60 personbiler og 30 lastebiler kjører hele strekning Bergen–Trondheim på en gjennomsnittlig dag.» Det er enda mindre for hele strekningen fra Kristiansand. Å bygge fergefri E39 for 50 biler i døgnet blir for dumt. Da bygger man heller veien for flertallet av de som kjører de ulike delstrekningene, ikke for en håndfull på gjennomreise. Og for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden så er Møreaksen raskest.

  Hofseth har heller ikke akseptert formålet med fergefri E39 – å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Å bomme på formålet gjør løsningene til Hofseth helt uaktuell.

  Romsdalsaksen vil bli dyrere enn Møreaksen. MA koster 23 mrd. for hele strekningen Breivika i Ålesund til Bolsønes i Molde. Og for strekningen på sørsiden av Romsdalsfjorden så er det for det meste felles trasé med E136 Eksportveien.

  Tilhengerne av Romsdalsaksen foreslår å erstatte fergene til Aukra og Midsund med en undersjøisk tunnel, betalt av fylkeskommunen. Dette er kostkader som kommer i tillegg for Romsdalsaksen. Dette spørsmålet hopper Paul Andreas Hofseth over. Men ikke alle leserne er så naive at de ikke gjennomskuer dette narrespillet.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Hvem som driver med narrespill er jo tydelig blitt avslørt i media!  Og det er lov å være uenig ang. behovet for tunneltraseen Møreaksen! Men løft gjerne blikket litt i så måte! Det er her snakk om en ny hovedåre! Ikke en lokal vei! Og ett soleklart flertall av befolkningen i hele fylket vårt er veldig tydelig på at en trase med milevis med enkeltløpstunneller/undersjøiske tunneller, fra Ørskogfjellet og ned mot Vik i Tomrefjord, under Midfjorden, ut på Otrøya tilbake over Julsundet og rett gjennom Molde/Moldes bypakke, rett og slett er uønsket! Denne fordyrende omveien, med to fastlandsforbindelser, der hver må dimmensjoneres med fire felt av sikkerhets- og dimmensjoneringsbehov er rett og slett galskap. Spesielt når ÅDT mellom Otrøya og Molde er på kun 4-500. Ref. i så måte på utfordringene i og rundt Moa området med til sammenligning en ÅDT på mellom ca 25 - 30000 gjennom Blindheimstunnelen. Omveien og tunnel traseen Møreaksen er rett og slett ikke den beste og mest fremtidsrettede løsningen for en ny fergefri hovedåre mellom Ålesund og Bergsøy!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Narrespillet er helt tydelig avslørt i media! Arild Myhre hadde like før Stortingsvalget sist høst gedigne oppslag i TK, med sterke anklager mot Statens Vegvesen og ordfører Torgeir Dahl i Molde angående Møreaksen. Da støvet la seg, viste det seg at anklagene mot ordfører Dahl (H) basert på TK sine oppslag ble påvist å være grunnløse, og akkurat som sjefsredaktør Alnæs i ettertid har vedgått. På samme måte som avisens anklager mot SVV var grunnløse, slik fylkesordfører Torve forventet. Disse grunnløse medieoppslagene i TK har ikke vært annet enn en vel regissert gedigen bløff av «fake news», for å påvirke politikere og velgere rett foran årets stortingsvalg. Dette har vært tungt for Arild Myhre å innse, og han fortsetter derfor nå sitt korstog mot Møreaksen. 

   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/111528-etikk-og-moral-og-romsdalsaksen-20220103
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Vel, for å runde av, og det uavhengig av hvem som driver narrespill eller ikke! Omveien og tunneltraseen Møreaksen er av ett soleklart flertall i befolkningen i fylket, en uønsket løsning som hovedåre! At Møreaksen også splitter fylket på mer enn en måte bør det også være liten tvil om! 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Terje G. Finnøy Møreaksen er raskeste vei for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Og flertallet av de som stemte ved Stortingsvalget i vårt fylke, stemte på partier som ønsker Møreaksen.
   Her er tallene for oppslutningen i M&R til partiene som er for Møreaksen:

   Parti    Støtter    %    
   Ap     Møreaksen    20,1    
   Sp     Møreaksen    17,6    
   Krf    Møreaksen      5,4    
   V       Møreaksen      2,8    
   H      Møreaksen    16,3    
   Sum                          62,2

   Det er altså over 62% av velgerne i M&R som stemte på partier som støtter Møreaksen. 62,2% for å være eksakt. Det ville være urovekkende om politikerne ikke fulgte sine partiprogram og valglovnader.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje G. Finnøy · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Flertallet som krysser Romsdalsfjorden skal ikke inn til Molde sentrum/gjennom Molde sentrum! Flertallet skal andre veien fra fergekaien! Dermed blir ikke Møreaksen som du hevder kortest! Tvert om! Og blant velgerne i fylket så er bildet helt annerledes. Velgerne, eller folk flest foretrekker fortsatt ferge eller flytebro alternativet Romsdalsaksen fremfor omveien og tunneltraseen Møreaksen! Din parti politiske sammenligning tar ikke hensyn til bl. annet velgernes "pest eller kolera" alternativ, sett opp mot f. eks. sykehus saken/omveien Møreaksen! Og Møreaksen er ikke kortere enn verken fortsatt ferge eller flytebro alternativet Romsdalsaksen som trase mellom Ålesund og Bergsøy. Tar man med listen over alle andre ulempene med omveien Møreakse, som f. eks. klima, miljø, myke trafikanter, høydemeter, lange og dype undersjøiske tunneller, flere enkeltløps tunneller på rekke og rad, slusing gjennom Molde by/bypakken til Molde osv. , så er det forundeligt at ikke flere politikkere lytter til velgerne. Tiden jobber heldigvis i favør av at Møreaksen stanses en gang for alle og håpet er at flere av de folkevalgte faktisk begynner å lytte til de som har valgt dem inn! Snøballen ruller i hvertfall i favør til fortsatt ferge/flytebro alternativet Romsdalsaksen! 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 2 år siden
  Enkelte trur at stamvegar må gå lengst mogleg unna der folk arbeider og bur, slik at det blir færrast mogleg bilar og minst mogleg transport på desse vegane. Minst mogleg bruk er også mest miljøvenleg. Faktisk er det aller rimeligaste å ikkje bygge ferjefri E39, men la traffikken Kristiansand - Trondheim gå langs E6 som den gjer i dag. Då treng ein ikkje å bygge fastsamband over ein einaste fjord.

  Men korleis skal vi få stoppa ferjefri E39 lenger sør langs kysten som alt er under bygging?

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøTallmaterialet viser enkelt og greitt, kaste gode kroner etter dårlige.Du kan også ta med Senterpartiet i denne form for unnamanøver. ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrFor det første: Siden investeringsmidler er den knappe faktoren, må en ta hensyn til både netto samfunnsnytte og investeringskostnadene, dvs. ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøVi kan godt bruke samfunnsnytte pr investert kron, men bare i kombinasjon med samfunnsnytte i kroner. Det er trass alt ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrNår investeringsmidler er den knappe faktoren, så må en foreta rangering pr. knapp faktor. Eksempelvis netto samfunnsnytte pr. investert krone. ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg veit ikkje kva gjenståande spørsmål du ikkje har fått svar på.Dersom det gjel sparte CO2 utslepp frå ferga til ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøKva er feil I mi analyse?Eg har dokumentert det KS2 rapporten sei om namfunnsnytten er i kroner. KS2 snakkar ikkje ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse