Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Geir Nekstad, John H Haftorsen og Astri Reppe
Ytring
10 oktober 2022 09:28
Del på Facebook
– Det er fortsatt enkelte områder som har mye søppel liggende. Vi brukte 10 - 15 minutter på å plukke en god del godt synlig søppel. Vi la også merke til at sommerens vegetasjon hadde begynt å vokse over forurensingen, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser en komposisjon av tre skjermdumper fra en video innleggsforfatterne tok i forbindelse med at de fisket opp vesentlig deler av en vindturbinvinge fra ei myrtjønn på Frøya. Foto: Astri Reppe.
– Det er fortsatt enkelte områder som har mye søppel liggende. Vi brukte 10 - 15 minutter på å plukke en god del godt synlig søppel. Vi la også merke til at sommerens vegetasjon hadde begynt å vokse over forurensingen, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser en komposisjon av tre skjermdumper fra en video innleggsforfatterne tok i forbindelse med at de fisket opp vesentlig deler av en vindturbinvinge fra ei myrtjønn på Frøya. Foto: Astri Reppe.
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 14.12.2020 ble Frøya vindkraftanlegg satt i drift. Konsesjonæren TrønderEnergi melder til NVE at anlegget var ferdig og satt i drift etter konsesjonsvilkår nr. 2 og at alle turbiner produserer.  

Lynnedslag og vingekollaps

Men den 12.11.2021 kollapser en vinge i kraftverket. I mediene opplyses det om at årsaken sannsynligvis er lynnedslag i en turbin. Etter turbinhavariet blir de 13 andre turbinene stanset og alle vinger blir kontrollert. Resultatet av kontrollen blir i starten holdt unna offentligheten. 

Ved spørsmål til Frøya Vind AS ble det opplyst at alle turbintårn og vinger var i orden. Men resultatet av kontrollen fører til at 3 turbiner ble tatt ut av drift på grunn av skader som måtte repareres. Det var altså 3 vinger på 3 andre separate turbiner som hadde skade opplyser NVE. Vi mener skadene var av en så alvorlig art at det var uforsvarlig å ha dem i drift.

Dette stemmer godt overens med våre observasjoner og dokumenter vi har fått innsyn i og tilgang til.

Slitasjeskader og vedlikehold

Vi er kjent med at nødvendig vedlikehold og utbytting av vinger er normalt etter 10 - 15 år, som følge av slitasjeskader. Slitasjeskader oppstår under normale omstendigheter av hagl, tørr snø, sandstøv kombinert med sterk vind og kollisjon med fugler.

Vi har tidligere fått opplyst fra en representant fra TrønderEnergi at det kun er 50 gram avskalling per vinge per år.  Helt vantro måtte vi gjenta spørsmålet og svaret var det samme!

Lynnedslag er ingen vanlig årsak til vingekollaps da turbinvinger er konstruert for å tåle en ytre påkjenning som lynnedslag. 

Svært utsatt for lynnedslag - rapport fra Vestas

I løpet av våren og sommeren 2022 begynner ett omfattende arbeid med å ta ned flere vinger på de 3 andre vindturbinene. TrønderEnergi opplyser at det er vedlikeholdsarbeid.  Så kommer rapporten fra Vestas som er leverandør og i følge TrønderEnergi fremdeles driftsansvarlig i Nessadalen. Rapporten viser at turbinene på Frøya er svært utsatt for lynnedslag og at det ikke kan utelukkes at vingehavari kan skje igjen. 

Slitasjeskader før havariet

Men etter ulykken på Frøya er det funnet flere vingedeler i terrenget som viser at vingen som kollapset 12.11.2021 allerede hadde slitasjeskader, FØR havariet var et faktum. Da stiller vi selvfølgelig spørsmålet allmenheten er interessert i å vite

– Hva er årsaken til at vingene hadde så store skader at de måtte taes ned igjen kun etter litt over et år? 

Manglende opprydning av forsøpling etter vingehavariet

Flere reagerer på at det fortsatt ligger søppel over store områder i Frøyas natur.  Med søppel mener vi ytre og indre del av vinge som består av plast, kompositt materiale, glassfiber, bisfenol A og "fyllingsskum".  

Etter vingekollapsen oppretter TrønderEnergi en sikkerhetssonen på 360 meter rundt den havarerte turbinen.  Sikkerhetssonen er opprettet fordi det fortsatt kan falle ned deler fra det som er igjen av vingen og turbinhuset.  Det førte til at hele vindkraftverket ble stengt for offentligheten over lang tid.

Etter noen måneder begynner mange å reagere på at TrønderEnergi ikke har startet opprydningsarbeidet. Jo lengere tid det går jo mer sprer vinden søppelet utover Frøya. 

Opprydding først to måneder etter

Opprydningsarbeidet startet to måneder etter vingehavariet, 1.02.2022. Da hadde Vestas leid inn syv personer for å rydde ett område som hadde firedoblet seg på grunn av tiden og vinden. 

17.februar 2022 opplyser TrønderEnergi at det vil ta 1 til 1,5 måneder å fjerne søppelet, men de kan ikke garantere at de blir ferdige i løpet av den tiden. TrønderEnergi opplyser at det på et tidspunkt skal ha vært 30 personer i jobb for å fjerne forurensningen.

Ønsket ikke hjelp fra Frøya kommune

Under en orientering i kommunestyret på Frøya informerer TrønderEnergi at de er svært godt fornøyd med opprydningsprosessen. Kommunen v/ ordfører Kristin Strømskag spør TrønderEnergi v/Stig Tore Laugen om kommunen skal bistå i opprydningsarbeidet. Det takker TrønderEnergi nei til. 

15.07.2022 opplyser TrønderEnergi at området er ryddet og at det gjenstår kun noen få seksjoner. De gjenværende områdene vil TrønderEnergi vente med å rydde av hensyn til hekketiden. 

Flere funn av søppel etter oppryddingen

Etter at TrønderEnergi opplyste at de var ferdige å rydde mesteparten av forsøplingen meldes det om flere og store funn av mye søppel i områdene som skal være ferdig ryddet ifølge TrønderEnergi. 

Miljøvernforbundet var på befaring 04.05.2022 og kunne da melde om at de fant mye søppel som fortsatt ikke var ryddet opp i de områdene som TrønderEnergi sier er ferdig ryddet. Miljøvernforbundet mente da kommunen burde gi TrønderEnergi dagbøter for treg opprydning. I kommunestyret i januar 2022 ble det også diskutert anmeldelse av forurensningssaken av flere kommunestyre-representanter, deriblant Billy Fredagsvik (AP) og Olaf Reppe (FRP).

Mistenkt for å plante søppel

TrønderEnergi svarte på søppel funnene til Mljøvernforbundet med å mistenke Miljøvernforbundet for å ha plantet søppel ut i naturen for å sverte TrønderEnergi. 

Etter disse urealistiske beskyldningene anså Miljøvernforbundet seg nødt til å anmelde TrønderEnergi for miljøkriminalitet. Anmeldelsen ble imidlertid henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist. Dette til tross for svært god dokumentasjon på det motsatte foreligger. Tor Kristian Haugan, politistasjonssjef i Trøndelag representere henleggelses saken. Haugan hadde sammen med TrønderEnergi og Stadtwerke München en sentral rolle i å slå ned motstandsbevegelsen under oppbyggingen av det omstridte vindkraftverket på Frøya. Der ble det til tider benyttet tøffe metoder mot motstanderne. 

TrønderEnergi mener at alt søppel er ryddet

Nå hevder TrønderEnergi at alt søppelet er ryddet opp også i de områdene som tidligere ikke var ryddet på grunn av hekketiden. 

Etter en tur ute i naturen rundt anleggsveiene og ute i terrenget kan vi bekrefte at Miljøvernforbundet ikke plantet søppel ut i naturen. 

Finner fortsatt søppel

Det er fortsatt enkelte områder som har mye søppel liggende. Vi brukte 10 - 15 minutter på å plukke en god del godt synlig søppel. Vi la også merke til at sommerens vegetasjon hadde begynt å vokse over forurensingen.

All forurensingen vi fant tyder på at det ikke har vært ryddet godt nok.

TrønderEnergi viser til både bilder av innsamlet søppel og at mengden søppel i vekt er større enn vekten av den havarerte vingen. Vi mener at søppelet som TrønderEnergi viser til er søppel som har blitt plukket opp i konsentrerte mengder og lette å plukke opp. I tillegg er vekten TrønderEnergi henviser til feil fordi jordmasser TrønderEnergi har samlet opp ikke er vekten av havarert vinge, men jordmasse som har blitt forurenset av saging av store turbindeler. Når TrønderEnergi sager opp turbindeler blir det mye makro og mikroplast og da må jordmassen i det øverste laget der vingedelen har blidt saget opp også fjernes som følge av forurensning. 

Uavklarte ansvarsforhold

Vi registrerer at det er uklart hvem som tar på seg ansvaret for opprydningen på Frøya. Vi mener Frøya kommune helt klart har en rolle og annsvar for kontroll av oppryddningen. Ifølge miljødirektoratet har kommunen et ansvar jfr. paragraf 37 i forurensningsloven. Der står det at kommunen kan gi pålegg om opprydning av forsøpling. Videre står det at dersom noe ber kommunen gi pålegg så regnes det som et enkeltvedtak også hvis kommunen ikke gir pålegg. Det vil si at dersom du ber kommunen pålegge oppryddning, og de ikke gjør det, så er dette et vedtak som du kan klage på. Denne klagen vil da behandles av Statsforvalteren i Trøndelag. Da vil altså ett annet organ se på saken. 

Pålegg om fullstendig opprydding

Derfor ønsker vi hjelp fra kommunen om å pålegge en fullstendig opprydning. Det vil legge klare føringer ved neste lynnedslag. 

 

Av: Geir Nekstad, John H Haftorsen og Astri Reppe

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 2 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse