Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Del på Facebook
Fra rivingen av gamle Goma barneskole 17. desember 2020. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Fra rivingen av gamle Goma barneskole 17. desember 2020. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Bystyret behandlet 17. november sak om detaljregulering for Løkkemyra handelspark II.

I etterkant av at bystyret har vedtatt forslag til detaljregulering, har flere som ikke har fulgt bystyrets behandling etterspurt begrunnelse for vedtaket. Vi kan selvfølgelig ikke svare på vegne av hele bystyret, men vi kan ihvertfall informere om hvilke vurderinger som er gjort i Nordmørslistas gruppe. Nordmørslista har vært med på flertallsvedtaket både i hovedutvalg for plan og bygg og i bystyret, og dette er de vurderingene som er gjort i vår gruppe.

Forholdet til reguleringsplaner

Det aktuelle planområdet er i kommuneplanens arealdel fra 2011 avsatt til erverv, og ligger innenfor sone for kjøpesenteretablering. Tidligere, dvs. fra 1974–2011, var området regulert som industriområde, og i ny KPA er området foreslått avsatt til fremtidig kjøpesenter. Vedtaket er dermed i samsvar med alle aktuelle planverk.

Forutsigbarhet og redelighet

Når et område som er regulert til et bestemt formål blir solgt av Kristiansund kommune til en aktør som ønsker å etablere næringsvirksomhet i samsvar med formålet i vedtatt reguleringsplan, må det være rimelig å anta at man kan forholde seg til gjeldende reguleringsplan. Vi mener at både private og profesjonelle, både innbyggere og næringsdrivende i Kristiansund kommune, skal kunne forholde seg til Kristiansund kommune som en forutsigbar og redelig aktør.

Naturverninteresser

Vi konstaterer at flere har kritisert vedtaket med en argumentasjon om at vi må ta vare på uberørt natur. Vi må i den forbindelse påpeke at Stabeldammen er kunstig anlagt, altså menneskeskapt, og slett ikke uberørt natur. Det innebærer selvfølgelig ikke at Stabeldammen ikke samtidig kan ha kulturhistorisk verdi, men det er ikke riktig å fremlegge dette området som uberørt natur. Når det gjelder de reelle konfliktene i våtmarksområdet og de rødlistede naturtypene som er tilknyttet området, konstaterer vi at de avbøtende tiltakene er tilstrekkelige til at Statsforvalterens innsigelse er svart ut, og at innsigelsen dermed er trukket.

annonse

Behov

Noen av kritikerne mener at det ikke er behov for flere handelsparker. Vårt syn er at et differensiert vare- og tjenestetilbud er et gode for Kristiansund kommune som by og som regionsenter, og at et differensiert vare- og tjenestetilbud vil bidra til å trekke handlende fra omlandet til vår kommune. Dette er en fordel for kommunen dersom vi ønsker aktivitet og utvikling, og dersom vi ønsker å styrke vår posisjon som regionsenter.

Sentrumshandel vs handelsparker

Den type varehandel som tenkes etablert på Løkkemyra er i samsvar med arealplanen definert som plasskrevende varehandel. Plasskrevende varehandel kjennetegnes nettopp ved betydelig arealbehov. Det er vanskelig å se at det kan finnes sentrumsnære områder som er egnet til slik varehandel, og vi er dessuten tvilende til om plasskrevende varehandel er ønskelig å etablere i sentrum. Derimot vil et diffensiert tilbud på Løkkemyra også kunne være en fordel for sentrumshandelen, fordi økt handel på Løkkemyra lett kan føre til økt handel også i sentrum.

Andre mulige løsninger

Det er flere som skriver i kommentarfelt og andre steder som bidrar med sine egne forslag til løsninger. Noen vil som nevnt tidligere heller ha flere butikker i sentrum, andre mener at det kan bygges i høyden. Den som ønsker å etablere virksomhet i sentrum er velkommen til det, og hvis det skulle komme søknader om påbygg i høyden lover vi å se positivt på det innenfor gjeldende arealplaner. Men i dette tilfellet var det altså ikke etablering i sentrum det dreide seg om, og heller ikke påbygg av eksisterende bygningsmasse. Denne gangen var det etablering av en ny handelspark det ble søkt om detaljregulering for, og da er det det vi må behandle.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Det som Hofseth skriver her, er så logisk og klokkeklart at alle ser fornuften i det.Prosjektet Borgundfjord- og Veddetunnelen er ...
Anne Mari Sandshamn 1 dager siden Trafikktrygging og næringsvegane viktigast!
@Terje SundsbøSi ikke det du, her er den mest berømte.. Og neida, ikke nødvendigvis av innsig av vann, men dog... 300 ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Trafikktrygging og næringsvegane viktigast!
@Anne Mari SandshamnJeg tror det skjer oftere at veier oppe i dagen blir stengt pga. mye vann/flom enn at undersjøiske tunneler stenges ...
Anne Mari Sandshamn 2 dager siden Trafikktrygging og næringsvegane viktigast!
Ser jo med klarhet nå, etter siste uværet , hvor rammet en kanbli av uvær - i undersjøiske tuneller! Tenker ...
Ketil Strand Andersen 2 dager siden Symbolpolitikk i bakvendtland
Merk at de to tårnene man ser på illustrasjonsfotoet er kjøletårn som brukes i varme land for å redusere temperaturen ...
Takker så mye for publisering KSU! Håper det kan skape en viss debatt :-)
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte