Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Jeg registrerer at Høyre i et innlegg i TK forfattet av Sagen, Wiik Sørvik og Hveding har noen tanker om å få ned sykefraværet i kommunen. De hevder også at politisk og kommunal ledelse ikke tar sykefravær på alvor og ikke evner til å fatte vedtak og gjennomføre tiltak som får ned sykefraværet.

Bekymring for sykefravær i Kristiansund kommune deles av meg. Som gruppeleder for Arbeiderpartiet har jeg også ved utallige anledninger påtalt dette både i Formannskap og i bystyret, og ikke minst i møter der vi sitter rundt bordet sammen med tillitsvalgte for ansatte i vår kommune.

Annonse
Annonse

Rundt Formannskapsbordet sitter også Høyres ordførerkandidat Torbjørn Sagen, og i bystyret har Elisabeth Hveding møtt en del ganger. Ikke har jeg registrert hverken noe stort engasjement knyttet til sykefravær, ei heller har det kommet konkrete forslag på hvordan dette kan reduseres.

Jeg skjønner det kan være fristende i et valgkampinnlegg, å bruke statistikk fra enkelte enheter i kommunen for å lage en virkelighetsforståelse som passer Høyres angrep på en politisk motstander. Det de samtidig gjør, er å skape et inntrykk av at Kristiansund kommune ikke gjør noe med sykefraværet.

For å få et litt mer nyansert bilde rundt sykefravær og bruk av statistikk oppfordrer jeg både skribentene og andre til å lese månedsrapportene som vi politikere får hver eneste måned.

Pr. nå er det totale fraværet i Kristiansund kommune på 10,09 prosent så langt i år. Korttidsfravær ligger rund 2,8 prosent og langtidsfravær på 7,3 prosent. Begge disse tallene er redusert hvis vi sammenligner med året før der korttidsfravær lå på 4,45 prosent og langtidsfravær på 8, 11 prosent. Det vil si at det totale fraværet har gått ned, og viser en positiv utvikling.

Politisk ledelse er allikevel ikke fornøyd med dagens status. Vi har derfor nå i vår gjort vedtak om å bruke fraværskompetansen til kommunens egen attføringsbedrift Varde for å ytterligere forsterke det arbeidet som vår egen administrasjon, tillitsvalgte og vernetjeneste utfører i dag. I tillegg har vi brukt mye tid på å drøfte ulike tiltak med tillitsvalgte og vernetjeneste. Dette er viktige aktører som har tett kontakt med de mange avdelingene i kommunen, og som kjenner forholdene godt.

Når Høyre bruker eksempel fra f.eks. Servicekontoret med 8 ansatte, så vil sykefravær på en ansatt utgjøre et høyt tall på statistikken. Hvis noen er alvorlig syke, som man kan bli, så er det derfor ganske brutalt av Høyre å ensidig skylde på at årsaken ligger i at Kristiansund er en dårlig arbeidsgiver, for slik er det ikke. Det samme gjelder bruken av statistikk på en skole som er i stor omstilling. Det er en naturlig konsekvens i slike tilfeller at sykefravær går opp. Dette gjelder også i privat næringsliv.

Annonse
Annonse

I januar i år vedtok Bystyret en plan for hvordan Kristiansund kommune nettopp skal være som arbeidsgiver. Planen heter «Kristiansund kommune – en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver». Her er det nedfelt planer for alle deler av arbeidsgiverrollen. Hvordan vi skal rekruttere, utvikle og beholde ansatte, hvordan vi jobber med sykefravær, med kompetanseheving, heltid og lærlinger. Samt mye mer.

Dette dokumentet jobbet vi grundig med politisk, og planen har vært i alle utvalg der bystyrets medlemmer har hatt full anledning til påvirkning og medvirkning. Ikke har jeg registrert at Høyres representanter har tenkt annerledes enn oss andre, men var med å stemme for planen når den ble behandlet i Bystyret

Jeg registrerer også at forfatterne av innlegget «tenker nytt». De ønsker å bruke penger på å opprette kommunale stillinger som kun skal jobbe med sykefravær. Så vil Høyre «tenke nytt» der de skal få kommunens administrasjon til å rapportere jevnlig om sykefravær. Nå er det slik at vi allerede har dedikerte ansatte som jobber med sykefravær, faktisk ganske mange ressurser, både i kommunens organisasjon og ikke minst fra tillitsvalgte. Vi har også i flere år fått utfyllende månedlige rapporter om sykefravær, avvik og tiltak som settes inn. Hvor mye mer rapportering vi trenger, enn dette kan jeg ikke se.

Så skinner det gjennom i innlegget at Høyre oppfatter Kristiansund kommune som en «vernet arbeidsplass» med ansatte som ikke har evne til nytenking og innovasjon. Denne tankegangen forteller mye om hvordan Høyre vil opptre som arbeidsgiver hvis de kommer til makta. I tillegg skal de benytte seg av advokater og lovverk, som om det hjelper på å få ned sykefraværet? Kanskje Høyre heller skal sette seg inn i tariffavtaler og et godt trepartsamarbeid?

Å påstå at Arbeiderpartiet alene har styrt kommunen i 16 år er heller ikke korrekt. I forrige valgperiode var Høyre, sammen med Ap, MDG, Venstre, SV og KrF med å styre kommunen, og i siste periode har Arbeiderpartiet styrt sammen med Senterpartiet. Vi har også i posisjon vært opptatt av hva de andre partiene har vært opptatte av, og vi har stort sett fått tilslutning til våre budsjettforslag fra alle som representerer i bystyret.

Sykefraværsarbeid er komplekst. Det er ikke en enkelt årsak til fravær. Sykdom kan oppstå. Det en arbeidsgiver kan gjøre noe med, er den sykdommen som oppstår på grunn av arbeidsforholdene. Vi har hatt fokus på ledere, der vi har satt lederopplæring høyt på agendaen. Det er fokus på fysisk og psykisk arbeidsbelastning der vi opplever at noe av svaret ligger i grunnbemanning, men også like mye på å redusere deltid, ha kompetente ansatte og få flere i faste stillinger. Sistnevnte skaper mer tilhørighet til arbeidsplass, og ikke minst bedre kvalitet på tjenestene til befolkningen. Videre er det fokus på trivsel og nulltoleranse mot mobbing og trakassering. Vi har de siste årene fått redusert bruk av deltid og vi har fått flere inn i faste stillinger. Dette arbeidet tenker Arbeiderpartiet å fortsette med, og velgerne finner det i vårt program. Det viktigste vi kan gjøre for å øke nærværet er å ha konstant oppmerksomhet på det.

Høyres representanter viser med sitt innlegg at de hverken har forståelse for kompleksiteten, eller har fått med seg hvordan det faktisk rapporteres og jobbes med sykefravær. Det er heller ikke nye tanker de bringer til torgs, annet enn å styrke det private helsemarkedet med helseforsikringer. Det mest oppsiktsvekkende er dog deres holdning til de som er ansatte i Kristiansund kommune, Nordmøres største arbeidsplass. Denne taler ikke for at de blir en bedre arbeidsgiver, tvert imot.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Viktig informasjon i tåkeleggingskaoset dette. Hva angår vindkraft blir den aldri bedre enn ca 30% i effektivitetsgrad mot innstallert effekt ...
Ansgar Dypbukt 2 dager siden Strømprisen til himmels
Sier meg enig i alt du skriver, strøm prisen er jo helt forferdelig ikke bare den, men nettleia er jo ...
Geir Ole Sætremyr 4 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøSaksa frå referansegruppemøte 17.08.23: Forslag NTP 2024- 2036: Forslaget til ny plan innebærer mer enn halvering av årlige midler til vegbygging ...
Geir Ole Sætremyr 9 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 9 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 10 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse