Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Del på Facebook
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Javad Parsa / NTB
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Foto: Javad Parsa / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

12. desember skal Stortinget stemme over en ny § 4-3a i smittevernloven. Endringen innebærer at helsebyråkratene skal kunne vedta isolering, karantene og andre begrensinger i bevegelsesfriheten. Den foreslåtte forskriftshjemmelen flytter makt fra Stortinget til helsebyråkratene. Stortinget blir i praksis bedt om å gi fra seg makt.

Da den foreslåtte lovendringen ble debattert i Stortinget 8. desember, gav helse- og sosialminister Ingvild Kjerkol ufullstendig og unøyaktig informasjon om innholdet i lovteksten.

Annonse
Annonse

Kjerkol hevdet at det er «Kongen i statsråd» som skal ha hjemmel til å innføre diverse begrensninger i bevegelsesfriheten, men i lovforslaget står det bare «Kongen». Betydningen av dette er sentral: formuleringen «Kongen i statsråd» betyr hele regjeringen og innebærer at myndigheten ikke kan delegeres til Helsedirektoratet. Når ordet «Kongen» brukes alene, kan regjeringen overføre myndigheten til å vedta forskrift om isolat til for eksempel helsedirektøren. Helse- og omsorgsministeren ga inntrykk av at bestemmelsen kun skal brukes i helt ekstraordinære tilfeller, men ingenting i ordlyden stiller slike krav. Ordlyden i ny § 4-3a bør klart bruke «Kongen i statsråd», dersom Kjerkol mener at vedtaket må fattes av Regjeringen.

I dag kan isolering vedtas for bestemte personer i 7 dager. Lovforslaget vil innebære at Helsedirektoratet kan vedta isolering, karantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten for en lengre periode og for hele befolkningen. I stortingsdebatten 8. desember unnlot Kjerkol å nevne denne forskjellen. Sett fra et menneskerettighetsperspektiv er det mye mer betryggende at en lege fatter et kortvarig enkeltvedtak enn at Helsedirektoratet vedtar en forskrift som gjelder på ubestemt tid.

I sitt innlegg viste Kjerkol til § 7-12, som er smittevernlovens mest omfattende kompetansebestemmelse. Her gis det hjemmel til å sette andre lover til side for å håndtere en smittevernsituasjon. Bestemmelsen i § 7-12 har imidlertid en demokratisk sikkerhetsventil, som andre deler av smittevernloven ikke har. Hver gang regjeringen vedtar en forskrift etter denne bestemmelsen, må forskriften snarest sendes over til Stortinget. Stortinget har dermed en umiddelbar lovfestet kontrollmulighet overfor regjeringen. Om den foreslåtte lovendringen vedtas, vil Stortinget ikke ha denne kontrollmuligheten som de har i dag etter § 7-12 for disse aller mest inngripende forskriftene. Det betyr at hvis Stortinget mener at helsedirektøren har gått for langt etter smittevernloven § 4-3a, vil de folkevalgte ikke kunne oppheve forskriften. En mulighet for å oppheve forskriften bør bygges inn i smittevernlovens § 4-3a. Uten en slik regel har Stortinget ingen umiddelbar kontroll med regjeringen, slik de i dag har for bruk av smittevernlovens § 7-12.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

I International Health Regulation, er det foreslått regler som vil gi generaldirektøren i WHO myndighet til å pålegge medlemslandene rettslig bindende anbefalinger om isolering, karantene og begrensninger i bevegelsesfriheten. Det er foreslått at henvisningen til menneskerettigheter skal tas ut. De foreslåtte endringene i § 4-3a forhåndsoppfyller forslag til endringer i International Health Regulation som innebærer at Norge vil bli forpliktet til å ha en helseforvaltning som direkte kan iverksette WHO generaldirektørens anbefalinger direkte i norsk rett uten at Stortinget involveres. Hvorfor opplyser ikke Helse og omsorgsministeren Stortinget om sammenhengen til IHR? Helse- og omsorgsdepartementet forhandler om ny helsejus i hemmelighet i WHO.

Lovendringene som er til behandling på tirsdag er dramatiske for demokratiet og menneskerettighetene. Det er alvorlig at helse- og omsorgsministeren gir ufullstendig og unøyaktig informasjon om lovendringen.

Av: Morten Walløe Tvedt, professor i rettsvitenskap

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 11 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrHvorvidt trafikken blomstrer eller ei, er avhengig av befolkningsutviklingen og næringsutviklingen. Hvis disse blomstrer, så vil også lokaltrafikken blomstre.
Geir Ole Sætremyr 15 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøDu har i din kommentar tidlegare klip inn følgande: ""Ny E39 Ørskogfjellet- Vik fører til en innkorting av reisetiden mellom ...
Geir Ole Sætremyr 22 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøDu har oversett det faktum at biltrafikken ikkje skal, eller kan blomstre.
Terje Sundsbø 23 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg har studert linken – den forteller at flere kjørefelt/nye veier raskt blir tatt i bruk, og dokumenterer at dette ...
Terje Sundsbø 2 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrDu tar feil igjen. I din referanse til tallet 1200 sier SVV: «Etter at ny E39 Ørskogfjellet- Vik er ferdig utbygd ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse