Annonse
Annonse
Roy Olav Holten. Foto: Privat
Roy Olav Holten. Foto: Privat

Etter å ha blitt oppringt fra TK den 30.08.2018, svarte jeg i et innlegg hvor Maritta forteller at hun ikke har opplevd maken på 40 år i politikken, og jeg vil fortelle hele saken her.

Det er i Kristiansund SP minst to sider i denne saken, hvor kun den ene siden til nå har lagt ut kommentarer om sin oppfatning og noen har hivd seg på med krenkende kommentarer uten å vite alt.

Etter 40 år i politikken med et mindre parti, mye arbeid på få og færre å ta avgjørelser sammen med skjønner jeg godt det litt annenledes når partiet er blitt større og flere har meninger, men det må vel la seg løses ved å snakke med (sammen) og ikke om og i hvert fall ikke i media!

Tenker på all den tid jeg, Nordli og flere medlemmer i vår tid i Kristiansund FRP sammen med andre har brukt, hatt sykehussaken som absolutt største sak, for å bevare Kristiansund sykehus som akuttsykehus, og enkelte nå dreier fokuset på at vi er ekskludert for å krenke oss uten å fortelle/vite den virkelige sannhet for hvorfor vi ble ekskludert. Skjønner godt at folk ikke er lysten på å være politiker uansett parti og få slengt alt mulig etter seg!

Ser i kommentarfeltene at folk uvitende skriver usannheter og løgn hvor jeg blir dradd inn, de vet ikke en gang hvem jeg er og jeg vet ikke hvem de er, disse skriver usannheter og kommer med krenkende ord om andre som parasitter, kupper, muldvarper osv. Det som skrives regner jeg med også støter mange av de nye som er medlemmer i SP.

Dette er ikke noe kupp fra noen sin side, dette er en demokratisk kamp som er i alle parti og har pågått i alle parti i alle år, en kamp om å verve medlemmer og vinne velgerne sin tillit med beste politikk og kandidater på topp.

 Jeg er opplært og forventer som de fleste at demokratiske retningslinjer og ting blir gjort på riktig måte, og mener det som oppstår uansett hva det måtte være eller mellom kandidater i eget parti KUN hører hjemme innenfor egne vegger og løses der på laveste nivå i lokallaget først. (Interne saker som eksklusjon og hva det handler om skulle etter min mening aldri vært i media og langt fra diskuteres der.)

Hvem har gått til media interne saker undrer meg? For det kan ikke være annen hensikt enn å skade partiet SP når noen gjør slikt.

Det er noe som har skjedd i forkant (dvs. under nominasjonsprosessen i Kristiansund SP) som etter min mening ikke var bra, så derfor har jeg også skrevet under et opprop sammen med mange andre for rettferdighet. (Jeg har ikke verken utformet oppropet eller satt i gang dette, jeg er kun en av mange medlemmer som har skrevet under.)(Jeg har ingen forståelse av å skrevet under noe kupp, og det tviler jeg på at noen andre heller ikke har fått forståelse av at de hadde gjort.)

 Men når det er sagt så har vi hatt et meget godt og trivelig samarbeid mellom både gamle og nye medlemmer, understreker at dette var før nominasjonsprosessen med valg av ordførerkandidater startet. Tror nok partiet kan komme styrket ut av dette, men da må man snakke med og ikke om, hvor gjensidig respekt med riktig fokus for god SP politikk er tråden en må følge.

 Alle parti inkludert SP i Kristiansund har  mange medlemmer som kommer fra og har vært medlem i annet parti tidligere uten å ha blitt utsatt for slikt, unnskyld utrykket drittprat hvor folk hiver seg på med å like (signere på at de er enige i) krenkende kommentarer uten å vite fakta.

Er det verre å komme fra FRP enn andre parti, jeg bare stiller spørsmålet?

Maritta Ohrstrand i forbindelse med sykehussaken presenterte meg for Per Olaf Lundteigen og hun sa jeg var i FRP, som jeg var den gang, Lundteigen svarte – det er mange gode folk i FRP også. (Til de som vil sverte oss, tenk litt over denne!)

FRP har mange dyktige politikere som vi i vår tid der hadde godt samarbeid med for felles mål, som også sikkert andre føler de har i andre parti.

Historien

 1. Jeg Roy-Olav Holten og Geir Nordli var medlemmer i FRP, jobbet knallhardt for å beholde Kristiansund sykehus som lokalt akuttsykehus for Nordmøre og folkeavstemming i forhold til kommunesammenslåing og en evt. ny tilhørighet til Trøndelag. Selv om vi var understreker lokalpolitikere og jobbet for våre lokale saker som var vedtatt i lokalt FRP program ble vi ekskludert fra partiet i en sammensvergelse av understreker igjen kun noen i FRP Møre og Romsdal som syntes den gang å ha andre meninger som ikke gagnet Kristiansund og Nordmøre i henhold til vårt lokale program. VI BLE EKSKLUDERT PGA. VÅRT ARBEID FOR KRISTIANDUND OG NORDMØRE. Ser enkelte bruker ordet at vi er ekskludert i negativ betydning for å sverte oss som om at vi er noen bytinger og oppviglere som bare lager styr uansett hvor vi er. De som vet historien vet at dette er rent oppspinn og tull, det at vi ble ekskludert for å jobbe for Kristiansund sykehus, for saker som gagner Kristiansund og Nordmøre burde vi heller fått støtte fra dere her på Nordmøre for vår innsats. Men slik er det når man stikker hodet frem og sier fra, da konstruerer enkelte seg sine egne teorier uten å vite fakta. Det å ha blitt ekskludert fra FRP på grunn av vår innsats for blant annet beholde Kristiansund sykehus som akuttsykehus og det beste for Nordmøre takler vi godt, selv om noen velger å bruke det mot oss. Da vi ble ekskludert i FRP meldte mange medlemmer seg ut av partiet FRP.

 2. Vi vurderte andre parti eller slutte helt med politikken, men ivrige som vi var i sykehussaken, valgte vi å være med på å få i gang Helsepartiet Møre og Romsdal med Lise Askvik i spissen. (Helsepartiet Kristiansund). Vi fikk veldig mange medlemmer og hadde god tro på dette partiet, og at det hadde en fremtid og at partiet være viktig for saker som gagner distrikts Norge. Vi kalte etter en tid inn til møte for veien videre for Helsepartiet, med det viste seg at kun svært få ønsket å være aktive i politikken, de fleste ville naturlig nok kun være støttemedlemmer slik at vi valgte derfor å trekke oss fra dette partiet. Vi kunne ikke bare med noen få ta hele denne jobben, selv om politikken som sagt var meget bra for sykehuset og var distriktsvennlig.

 3. Vi har blitt spurt om vi ønsket å være med i andre parti, men var usikker på om vi skulle bruke mer tid på dette da det syntes som vår viktigste kamp om å bevare lokalsykehuset i Kristiansund på den tid var tapt.

 4. Det partiet som lå oss nærmest med sitt sentrale program, og meget nært lokalt FRP program var Senterpartiet i Kristiansund, og vi valgte da SP for å være med å utøve den beste politikk som vi har tro på for distrikts Norge. Et parti hvor Lundteigen med flere hadde kjempet hardt for lokalsykehuset i Kristiansund uten å bry seg om fogderistriden, SP jobbet jevnt og trutt for lokalsykehuset i Kristiansund og resten av landet.

 5. Vi har som medlemmer i SP deltatt på møter og jobbet sammen med de gamle SP medlemmer på en meget positiv og konstruktiv måte over lengere tid, helt til «nominasjon» av ordførerkandidat skulle gjennomføres. (Her ble jeg vitne til noe jeg i hvert fall ikke er vant til, og ender med at jeg også sammen med mange i SP skriver under et opprop for endring, dette slik at logiske og vedtatte gjeldende demokratiske spilleregler slik jeg mener disse skal være må bli fulgt!)

 6. Saken er at det er flere som kunne tenkt seg posisjon som ordførerkandidat for Kristiansund SP, noe vi i SP må være svært glade for da vi har mange gode og dyktige personer i SP.

 7. Det ble kalt inn til et møte, et møte hvor det syntes som Frey ønsker et valg om ordførerkandidat uten at dette var meldt som agenda på møte. (Maritta Ohrstrand setter foten ned på dette møte, da dette ikke var i henhold til regelverket, og klarer etter påtrykk på en utmerket måte å stoppe valg av ordførerkandidat der og da.)(Det er nye tider i Kristiansund SP, hvor mange medlemmer vil være med, kanskje ikke like enkelt å ta avgjørelser som tidligere i et mindre parti, men like vel og desto viktigere må demokratiske spilleregler følges.)

 8. Jeg ønsker at ALLE som ønsker posisjon i partiet skulle fått kommet frem, deltatt og Kristiansund SP (som består av alle medlemmene) må da få stemme på sin kandidat i et annonsert nominasjonsmøte. Selvfølgelig må nominasjonskomiteen få fremme sitt forslag og stemmes over.

 9. Vi annonserte tidlig med at når jeg og Nordli kommer til SP ville vi hjelpe partiet videre med en stor ny medlemsmasse og det har vi gjort som lovet og i henhold til bla. Vedum`s oppfordring i vervekampanjer. (Men det kan synes som de som er kommet inn ikke er de medlemmene som de/noen ikke ønsket seg.) Allerede i e-post datert januar 2015 fra meg til bla. Per Olaf Lundteigen i SP, takket jeg han og hans parti for engasjementet for å berge vårt lokale akuttsykehus i Kristiansund og gode distrikts saker, hvor jeg videre antydet allerede den gang at mange vurderte tanken om å bli medlemmer av SP pga. deres engasjement i nevnte saker her i vår by.

 10. Det er ikke nå lenger noe hemmelighet at Geir Nordli og Berit Frey begge har et ønske og kunne tenkt seg å være ordførerkandidat for Kristiansund SP, kjempebra, begge er gode kandidater,  men selvfølgelig som rett skal være via et demokratisk valg i et nominasjonsmøte. En er kjent med at mange ønsker Nordli som ordførerkandidat og han vil fremstå som en konkurrent for Frey. Det som blir sagt er at mange ønsker seg en ordfører i Kristiansund på nivå med populære Ripnes som alltid sa fra og satte foten ned, og mange mener Nordli er den som er mest lik han. Kristiansund SP hvem er det, det er medlemmene det, og det er de som får avgjøre enten om en liker det eller ikke. En evt. ordførerrolle er ikke noe solojobb, men et team arbeid hvor vi alle må jobbe sammen og være støttespillere og ha hold i medlemsmassen hvor vi har SP`s sentrale program er det vi skal jobbe etter.

 11. Det ble annonserte et nytt riktig nominasjonsmøte, men ble avlyste, kort tid før det skulle avholdes med begrunnelsen at Kristiansund SP hadde fått så mange NYE medlemmer. (I mitt hode er gamle og nye medlemmer like verdt, betaler sin kontingent og har samme rettigheter i partiet.) 

 12. Videre stenges ned Kristiansund SP sin facebookside som er diskusjonskanalen for alle medlemmer, greit nok det, men det å ikke svare meg, synes som noen holder meg ute, jeg som faktisk er valgt inn i strategiutvalget av den gamle medlemsmassen for å være med på utformingen av Kristiansund SP sin strategi. (Viktig saker ser det ut til at jeg ikke har blitt orientert om, selv om de har valgt inn meg i  utvalget hvor strategi for videre vekst og god SP politikk i Kristiansund skal utformes.  (Det kan synes som siden jeg tidligere har jobbet sammen med Geir Nordli i politikken har jeg fått et stempel og blir jeg holdt utenfor.) Sånn skal det da ikke være! Noen slenger ut av seg at jeg vil inn i partiet for å få posisjon, dette er fullstendig feil, jeg har klart fremmet at jeg kun er en støttespiller, ønsker godt samarbeid inne i partiet for den beste SP politikk uten å ha ambisjoner om noe større verv.

 13. Det siste noen nå prøver, er å bruke sine posisjoner til å fjerne Geir Nordli som kandidat ved å beskylde han for trakassering ang. et ord som skal være brukt og får medlemmer i styret SP Møre og Romsdal til å kjøre eksklusjonssak mot Nordli. Dette er bare trist, prøve å ekskludere et medlem for å ha stilt et spørsmål. Det samme spørsmål er stilt i andre parti i landet, der med full forståelse av den det gjaldt og uten slikt oppstyr. Det eneste som her er blitt sagt er at det er vel at det er blitt stilt spørsmål om og langt i fra bare fra bare Nordli som har stilt det spørsmålet, om det går an at en som evt. er uføretrygdet kan inneha en rolle som ordfører. Det mener jeg er et legitimt spørsmål, hvor, understreker ingen, verken Nordli eller andre har konkludert! Jeg vil KLART utrykke at så langt som jeg kjenner Geir Nordli har han et helt annet menneskesyn enn å komme med slike utsagn som noen har kommet med at han skal ha sagt eller blitt tolket. Det er stilt et spørsmål, ikke bare fra han, mange har gjort det og det er alt slik jeg ser det! Alle vet at Berit Frey er en dyktig og klok politiker med ambisjoner, ingen tviler på det og hun stiller selv følgelig på lik linje sammen med alle aktuelle kandidater før et valg av ordførerkandidat, men hadde man følt seg krenket av spørsmålet, så kunne de løst dette seg i mellom under fire øyne.

 14. Det kommer fra noen av de som støtter Frey som ordførerkandidat med kritikk på at medlemmer er kommet til SP, dette skulle jo vært en gladsak og som er noe vi på det sterkeste er blitt oppfordret til. INGEN, understreker INGEN jeg vet er blitt tvunget til noe medlemskap, alle må ved innmelding bekrefte sitt medlemskap og har ønsket det med fri vilje bidra for god SP politikk i vår distriktsby. Om disse nye kun ønsker å være støttemedlemmer eller aktive vet ikke jeg. Det jeg vet er at mange medlemmer også er kommet til SP på grunn av forrige  valg hvor SP vokste pga. sitt enestående arbeid med sykehussaken hvor Lundteigen sto på for oss i Kristiansund.

 15. Frey med flere har vært vant til å styrt Kristiansund SP uten mange medlemmer og det må ha blitt mye arbeid på få, tar av meg hatten for det, måtte tatt avgjørelser uten mange å diskutere med, men er nok sikkert nå litt mer usikker når mange nye medlemmer fra selve Kristiansund har meldt seg inn, vil være med og ønsker god SP distriktspolitikk, jobbe for sykehuset, for nyetableringer, næring,  landbruk, helse og omsorg osv. for vår kommune og omland. Dette er nytt, skjønner det, da det blir nå flere å dele meningene og ta avgjørelsene sammen med, men det må vi da få til uten media som tilskuer på første rad..

 16. Det eneste jeg i hvert fall forventer, er et rent spill i henhold til retningslinjene, ikke skade partiet, holde ting innenfor dørene! Vi er heldige/priviligerte som har flere aktuelle, og ALLE disse aktuelle og gode ordførerkandidater i SP må bli presentert på et nominasjonsmøte og medlemmene får selv som sin demokratiske rett stemme på sin kandidat og evt. kumuleringer. Hvem som er best av ordfører kandidatene, får medlemmene avgjøre, mange har sikkert sin favoritt, kanskje det er flere enn disse to som er aktuelle, uten at jeg vet det. Jeg håper på et kraftig SP i Kristiansund som virkelig kan få utføre og være størst i Møre og Romsdal for den beste SP politikk sammen med våre nabokommuner. Kristiansund trenger og fortjener et stort SP med god distriktspolitikk. Sp slik jeg er kjent med det, er partiet hvor takhøyden skulle være stor, latteren sitter løst, diskusjonene saklige, fornuftige og gode i en koselig atmosfære med kaffekoppen i handa, slik at jeg håper at vi kan komme oss styrket ut av dette, men da må man snakke sammen.

 17. Jeg vil videre understreke at denne etter min mening udemokratiske nominasjonsprosess ikke har noe å gjøre i media, men følte bare jeg måtte svare ut da jeg blir oppringt av TK, når noen har lekket dette til pressen først. Dette er noe som jeg antar ikke gagner vårt parti og dette er bare tragisk.

Jeg har vært med i politikken i to perioder, sittet i bystyre og plan- og bygningsrådet, jobbet ved Kristiansund sykehus i 17 år, nå som driftsansvarlig og har deltatt aktivt for å stoppe galskapen med å legge ned vårt lokale akuttsykehus i Kristiansund og vet konsekvensene om den grunnsteinen vårt sykehus står på faller. Jobbet for at Kristiansund og Nordmøre går hånd i hånd for fremtidig vekst med tanke om at folket må avgjøre med folkeavstemming kommunesammenslåing og en evt. regionstilknytning til Trøndelag.

Er videre oppvokst på gård, skjønner viktigheten av et levende landbruk slik at mitt hjerte for SP med den beste landbruks- og distriktspolitikk også er ekte.

Vi, jeg og Nordli er blitt stemplet som politiske horer, parasitter osv. av enkelte, og det er IKKE greit, FRP til Helsepartiet og videre til SP men håper det er godt forklart ovenfor her, grunnen til at vi har måttet skiftet parti. Vi aksepterer at folk i SP kan være skeptiske til oss som kommer fra andre parti med mange støttespillere, men sjekk vår bakgrunn, våre holdninger, vårt engasjement i tidligere saker så skjønner de som tviler at vi er ikke fagligere enn at vi kun jobber for de samme sakene som de selv og har de samme meningene og verdiene i vårt syn for den beste SP politikk på Nordmøre. Vi var og er lokalpolitikere og jeg har ikke ambisjoner større enn å jobbe for Kristiansund og Nordmøre i et parti vi har funnet som det absolutt beste for distriktene og Norge som land. SP og alle parti har mange medlemmer som tidligere kommer fra flere parti uten å blitt trakassert.

Trist at det som legger en skygge over SP`s gode politikk blir en kamp om posisjoner (i pressen), håper vi snarest kommer på rett spor uten trussel om ekskluderinger og tar opp igjen det gode samarbeidet dyktige gamle og nye medlemmer sammen i Kristiansund SP hadde før nominasjonsprosessen startet.

Jeg skriver dette som privatpersonen Roy-Olav Holten. Det er mulig det letes med lykt og luper her i dette innlegg for også for å sverte meg med flere igjen, men jeg tenker at det er andre utenfor Senterpartiet enn de som vil dra lasset sammen med grasrota i Senterpartiet til det beste for Kristiansund og Nordmøre.

Til slutt vil jeg spørre Jorunn Kvernen etter oppslag i TK i dag 06.09.2018, (skulle heller ikke vært i media etter min mening) hvor hun kommer med at jeg ikke hilser eller har hilst på henne! Hvor, når og i hvilke anledninger har det skjedd?? For det har ALDRI skjedd, dette er blank løgn, jeg har alltid likt Jorunn Kvernen som den politikeren hun er, forsøkte hilse på deg også nå ved bystyremøte på tirsdag den 04.09.18. Nå får det være nok!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte