Annonse
Annonse
Foto: Nordmørslista
Foto: Nordmørslista

Av Stig Anders Ohrvik, Per Martin Kjønnø og Linda Dalseg Høvik, Nordmørslista

Overføring av nordmørskommuner fra Møre og Romsdal til Trøndelag endte i første omgang opp i ingenting, etter en skinnprosess som tilsynelatende bare ble gjennomført for å stagge urolige velgere og hindre befolkningen i å få reell innflytelse på retningsvalget. Uavhengig av regiontilhørighet er det nå på tide å ta grep med tanke på hvilket helseforetak vi ønsker å tilhøre.

Helse Midt-Norge vil nå gå ut og spørre kommuner som har vedtatt sammenslåinger om hvilket helseforetak de ønsker å tilhøre, skriver Adressa. Bakgrunnen for dette er at endrede kommune- og fylkesgrenser får betydning for hvilket helseforetak det er naturlig å tilhøre.

Dette er nøyaktig det Nordmørslista har hevdet og frembåret som en av de viktigste årsakene til at det ville vært en fordel for Nordmøre å bli en del av Trøndelag. Én ting er at muligheten for å beholde et reelt sykehustilbud i Kristiansund kan være større i St. Olav enn i Helse Møre og Romsdal, – alt er som kjent mer enn ingenting, – en annen ting er at mange nordmøringer har landfast forbindelse til St. Olav, mens de samme nordmøringene er avhengig av ferge for å komme seg til Molde; to ferger for å komme seg til Ålesund.

Et tredje poeng som ikke akkurat blir mindre etterhvert som tiden går, er at mens spesialisthelsetjenesten i Nordmøre og Romsdal blir stadig mer utarmet som følge av helseforetakets urokkelige mål om å legge ned sykehuset i Kristiansund til fordel for nytt sykehus i Molde, så blir stadig flere nødt til å oppsøke sykehus enten i Ålesund eller i Trondheim for å få utført rutinemessig elektiv behandling som tidligere kunne bli utført i nærområdet.

Når valget står mellom å reise til Ålesund eller til Trondheim vil mange velge Trondheim, også blant de mange som mangler landfast forbindelse begge veier. Et interessant poeng er at mens dagens hurtigbåtreise fra Kristiansund til Trondheim tar omtrent like lang tid som timeekspressen fra Kristiansund til Ålesund, så vil de vedtatte samferdselsløsningene for fremtiden gjøre reisen mellom Kristiansund og Trondheim med bil eller buss raskere og kortere, mens reisen mellom Kristiansund og Ålesund blir både lengre og dyrere enn i dag dersom Møreaksen skulle bli en realitet.

Spesialisthelsetjenesteloven har som formål å bidra til et likeverdig tjenestetilbud. Dersom innbyggerne på Nordmøre skal ha et likeverdig tjenestetilbud i fremtiden bør alle kommunene på Nordmøre bli spurt om hvilket helseforetak de ønsker å tilhøre på lik linje med de kommunene som allerede har fått vedtak om endrede grenser.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte