Annonse
Annonse
Berit Tønnesen. Daglig leder OTEK Nordmøre og Romsdal.
Berit Tønnesen. Daglig leder OTEK Nordmøre og Romsdal.

Uttale fra OTEK – Opplæringskontoret for Teknologifag- Nordmøre og Romsdal – «Omstilling 2020 - Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå – Utdanning»

Om OTEK Nordmøre og Romsdal:

  • Opplæringskontoret eies av 40 medlemsbedrifter på Nordmøre og I Romsdal http://nmr.otek.no/medlemsbedrifter/
  • Våre fagområder er innenfor mekaniske og teknologiske disipliner
  • Opplæringskontoret rekrutterer nye lærebedrifter og lærlinger til medlemsbedriftene, og kvalitetssikrer at opplæring skjer iht. lover og regler
  • Lærlingene får opplæring i en eller flere av medlemsbedriftene og er i samsvar med godkjente læreplaner
  • Gjennom lærekontrakt med et opplæringskontor er lærlingen sikret veien fram til fag/svenneprøven.

OTEK Nordmøre og Romsdal registrerer at fylkeskommunens «Omstilling 2020 – Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå – Utdanning», skisserer innsparingstiltak i utdanningstilbudet som i det store rammer yrkesfagene mest. Dette oppleves som et paradoks da over halvparten av våre unge i Møre og Romsdal velger yrkesfag.

I den anledning ønsker vi å komme med følgende uttale på forslag til rasjonaliseringstiltak som omhandler Yrkes – og Studiekompetanse - YSK(TAF) tilbudet.

I innstillingen til Utdannings – og kompetanseutvalgets møte den 11/11-2019 foreslår Fylkesutdanningssjef Erik Brekken å legge ned samtlige YSK /TAF tilbud i hele Møre og Romsdal. Vårt anliggende gjelder YSK-tilbudet ved Fræna og Kristiansund vdg skole.

Generelt ønsker vi å kommentere at innsparingsforslagene som skal ha sin første behandling i Utdannings – og kompetanseutvalget 11/11-19. Tidsrammen for prosessen gir ikke en viktig premissleverandør for inntekter, sysselsetting og bosetting i vårt fylke, nemlig industrien, anledning til reell medvirkning og muligheten til å kommentere konsekvensene av forslaget hvis innstillingen blir vedtatt. Forslaget vil ramme utdanningstilbud som gir nødvendig og verdifull kompetanse til våre næringer. Våre lærebedrifter er ansvarlige for nær 100 lærlinger, og de fleste YSK elever ved Fræna og Kristiansund vdg skole går i lære hos oss.

Våre argumenter for å beholde tilbudet:

  • YSK er et utdanningstilbud som er skreddersydd for kompetansebehovet i vårt fylke. Tilbudet forutsetter tett og god dialog og samarbeid mellom lokale utdanningsinstitusjoner og næringsliv, og dette er oppnådd lokalt for de som tilbyr dette utdanningsløpet. Slikt samarbeid er også et av fokusområdene i Samfunnskontrakten 2016–2020 og i Yrkesfagløftet. De naturlige møteplassene mellom utdanningsinstitusjonene og næringsliv vil med stor sannsynlighet forvitre, noe som også vil ramme de øvrige utdanningsløpene innenfor våre fagområder
  • Norge trenger flere fagarbeidere, tekniske ingeniører og ledere, og spesielt er dette behovet stort i industrifylket Møre og Romsdal. Det er disse ressursene YSK tilbudet utdanner.
  • Møre og Romsdal fylket har nest lavest score på innbyggere med lang høyere utdanning i landet, kun Oppland fylke har færre. Dette skulle med andre ord tilsi at vi beholder utdanningstilbud som YSK, da det er disse som representerer denne gruppen.
  • Kjennetegn ved ungdom som søker seg til TAF løpet er at de har over gjennomsnittet høyere karaktersnitt enn de som søker ordinære løp innenfor yrkesfagene. De aller fleste fortsetter med høyere utdanning etter oppnådd fagbrev- eks ingeniørstudier. Alternativet for mange av disse er å gå videre i akademisk retning hvis YSK forsvinner, og vi mister en unik kompetanse som ligger i kombinasjonen fagbrev og teknisk høyere utdannelse.

Berørte bedrifter som tar inn YSK-elever har gir uttrykk for at de ønsker dette utdanningsløpet for fremtiden. Vi opplever at fylkets rolle som regional utvikler og tilrettelegger svekkes på et viktig punkt hvis forslaget gjennomføres som skissert.

Vi ber om at vår høringsuttale vektlegges av beslutningstakere i denne saken.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte