Annonse
Annonse
Frank Sve, Fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune
Frank Sve, Fylkesleiar og gruppeleiar i Møre og Romsdal FrP. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal FrP ser med bekymring over kvotemeldinga frå regjeringa, og er svært tydeleg på at Stortinget må seie nei til kvotebank, som i realiteten er ressursrente på fiskerinæringa.

FrP sitt landsmøte sa klart og tydeleg nei til ressursrente for fiskerinæringa, og partiet må no være svært så tydeleg overfor våre regjeringspartnere om at dette skal vi ikkje ha.

Fylkeslaget fremma også følgjande resolusjon sist landsstyremøte for ei veke sidan, som berre stadfestar gjeldande politikk for FrP på området.

Kvotebeholdning / kvotebank må ikke innføres

Forslagstiller: Nordland FrP, Møre og Romsdal FrP, Agder FrP og Rogaland FrP

Kvotemeldingen som regjeringen la fram i sommer er blitt mottatt med bekymring fra næringa. Diskusjonen foregår for det meste rundt forslaget om opprettelse av kvotebeholdning / kvotebank.

Regjeringens foreslår en kvotebank der kvotebeholdningen fra 2012 skal bestå av opptil 4% av kvotene som fartøyene totalt har i dag. I løpet av de neste årene vil denne andelen økes slik at enkelte grupper må avgi bortimot 10% av driftsgrunnlaget i kvotebeholdningen.

Hele inntektsgrunnlaget for fiskere og rederier vil dermed kunne endre seg dramatisk. I tillegg påpekes det også i forslaget at det er stor usikkerhet knyttet til effekten av forslaget. 

Artikkelen fortsetter under annonsen

FrP viser til at alle må forstå at det blir svært vanskelig å planlegge, og investere med så store usikkerheter i rammevilkårene til denne næringen.

Dette er et linjeskifte i norsk fiskeripolitikk, der det hele tiden har vært forutsatt at strukturkvoter skal tilbake til den fartøygruppen de tilhører og fordeles på båtene der.

Dette er verken enklere, mer fleksibelt eller mer effektivt enn dagens ordning.

Norsk fiskeflåte må ikke bli annenrangs fordi rammevilkårene ikke gir grunnlag for investeringene i skip med ny teknologi for utslipp, avfallshåndtering, økt kvalitet på fisken, og bedre mannskapsfasiliteter.

En opprettelse av en slik «kvotebank» er i realiteten det samme som å innføre ressurssenter i fiskerinæringen, og dette vil vårt et brudd med landsmøtets vedtak i resolusjon nr. 1.

Landsmøtet til FrP sa i mai 2019 NEI til ressursrente i fiskerinæringen, alle regjeringspartiene har uttalt at de er imot ressursrente og således bør dette forslaget raskt legges bort.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte