Annonse
Annonse
Steinar Melby, redaktør i KSU.NO. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Steinar Melby, redaktør i KSU.NO. Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO

Valget er over og vi får et nytt konstituert kommunestyre med mye nytt og friskt blod.

Nordmørslista gjorde et brakvalg første gang de stilte kommunevalgliste og kommer inn med åtte nye representanter, som står for den største endringen konstitusjonelt. Fremskrittspartiet gjorde et svært dårlig valg siden sist og mister fem representanter. Senterpartiet mister også tre representanter og ender opp med åtte totalt. MDG, SV og Venstre er uendret mens høyre mistet ett og står kun igjen med to representanter. Rødt gjorde også et kjempevalg og doblet sine mandater fra to til fire. Lokallagene til regjeringspartiene har appellert dårlig til velgerne i denne valgkampen og har tilsammen kun 6 av 45 representanter i det nye kommunestyret i Kristiansund.

Å få inn flere nye representanter, mye løsere knyttet til offentlige- og næringspolitiske nettverk enn «bare gamle travere», tror jeg kan være sunt og oppfriskende i forhold til å tenke nytt og utenfor boksen. Jeg hilser alle nye representanter i det nye kommunestyret hjertelig velkommen og takke for samfunnsinnsatsen til de som trekker seg tilbake eller ikke ble valgt inn for en ny periode.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet med flertall

Arbeiderpartiet gjorde et godt valg og får 16 representanter, samme som sist valg, Senterpartiet fikk 8 og tilsammen har de to samarbeidspartiene 24 av 45 representanter og flertall. Det ble da naturlig og logisk at Kjell Neergaard fortsetter som ordfører og Berit Frey blir varaordfører. 

Neergaard fortsetter som ordfører

Kjell Neergaard, Arbeiderpartiet, fortsetter som ordfører og han har da fire nye år på å fremstå som høvding og hærfører for Kristiansund og Nordmøre. Og her trenger den nye ordføreren all støtte han kan få i å gjøre en best mulig jobb for oss. Det foregår og kommer flere slag på ulike arenaer og det skal legges mange strategier for å kunne begynne å vinne noen av dem. Da trenger man å pinpointe de viktigste og sørge for et bredest mulig tverrpolitisk samarbeid om disse. En høvding trenger selvtillit og respekt for å kunne være nettopp det. En leder må tåle og svare ut uberettiget kritikk, ta til seg konstruktiv kritikk, lytte på og kommunisere med sitt folk og fra folket sin side er det minst like viktig å rose sin leder når han gjør en god jobb og oppmuntre ham til å gjøre den enda bedre.

Vi er avhengig av ordføreren og han er avhengig av oss. Ordføreren gjør en best mulig jobb når han nær sagt oppfattes og virker som partipolitisk uavhengig. La oss sammen prøve å få til det.

Store utfordringer fordrer tverrpolitisk enighet 

Kristiansund sliter med dårlig kommuneøkonomi og driftsmessig begynner situasjonen å bli noe prekær. Tyning av arbeidsfolk i offentlig sektor kan ikke foregå som nå stort lenger og det må tas betydelig grep for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver og arbeidsmiljø hos egne ansatte. Når man ikke har råd til å erstatte sykemeldte med vikarer, er man allerede eller veldig snart, inn i en ond sirkel det er vanskelig å bryte ut av.

Her må det økonomisk gangsyn til som preferanse og at det inngås tverrpolitisk enighet om de store linjene, langtidsbudsjetter og prioriteringer i forhold til store utbyggingsprosjekter fremover, for å unngå Robek-lista. Mister vi handlefriheten og blir overformyndet i den situasjonen kommunen og regionen befinner seg i, kan det bli kritisk.

Trøkk på å starte tettere samarbeid med Trøndelag

Med den jevne styrkefordelingen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Trøndelag, vil Kristiansund og det nye kommunestyret ha de nødvendige partipolitiske kanaler til det nye fylkesstyret i Trøndelag. Arbeiderpartiet har vært tydelige på at de ønsker å initiere samtaler med Trøndelag straks det nye kommunestyret er konstituert. Senterpartiet har ikke vært like tydelige i dette, men flere representanter har i vært fall flagget personlig at de ønsker å orientere seg mot Trøndelag. Når vi i tillegg vet at det er 8 representanter fra Nordmørslista som er meget tydelige i denne saken, er det håp om at dette arbeidet blir igangsatt. Dette må i sakens natur eller geografi, gjøres i samarbeid med Smøla og Aure kommune.

  • Finnes det offentlige eller næringslivsmessige utvalg og samarbeidsarenaer vi kan delta i, tvers av fylkesgrensene ?
  • Kan det eventuelt opprettes nye slike?

Her må det jobbes fremoverlent og etableres tettere samarbeid uavhengig om vi skal slå oss sammen eller ikke.

Fortsatt kamp for å beholde arbeidsplasser på Kristiansund Sykehus

Den som trodde vi mistet Kristiansund sykehus og allerede har gitt opp kampen til fordel for det nye fellessykehuset på Hjelset, bør nå revurdere sitt syn på dette. Det nye fellessykehuset på Hjelset er ettersigende regnestykker både prosjekt- og driftsmessig som ikke går i hop. I mellomtiden må vi kjempe med nebb og klør mot et helseforetak som forsøker å sniknedlegge Kristiansund Sykehus stilling for stilling, funksjon for funksjon. Det som blir flyttet blir vanskelig å få tilbake.

I tillegg må vi få tallknusere, samfunnsøkonomer og revisorer inn for å dissekere fellessykehusprosjektet. I tillegg må man benytte partipolitiske kanaler for å informere om det gigantiske luftslottet som ikke har livets rett og fremdeles påvirke politikere til å gjøre om tidligere beslutninger. Rett og slett rette en sterk advarsel om at det blir gjort en gigantisk samfunnsøkonomisk tabbe for en hel region. Det er en mulig modell igjen på Nordmøre og i Romsdal og det er null-alternativet med sykehus både i Molde og i Kristiansund. Få Molde sykehus pusset opp og skalert ned til  Kristiansund Sykehus sin størrelse, og utnytt Ålesund og Sankt Olavs som regionssykehus. Vipps, så er driftsøkonomien reddet.

Når nå valget er ferdig, er det grunn til å tro at vi snarlig blir gjort smertelig oppmerksom fra Helseforetakets side, at det er vesentlige og essensielle slag å utkjempe i denne saken fremover.

Intet sykehus, ingen by, intet regionssenter og slett intet godt grunnlag for det nye kulturhuset. Å bevilge penger til Kulturhuset fordrer en strategi og en sannsynlighet for at vi berger mesteparten av stillingene vi i tilfelle vil miste om SNR på Hjelset blir bygd. Hvordan vi kan berge disse eller skape tilsvarende mange uten at sykehuset ikke blir bygd, fremstår for meg som en gåte og som umåtelig lite realistisk. Alt til sin tid. Hvis vi har mulighet til å flytte litt på Kulturhuset frem i tid, uten at det får følger for bevilgninger fra stat og kommune, bør det være med i vurderingen, hvis man ikke har realistiske samfunnsvyer og planer for opprettholdelse av sysselsetting og befolkningsgrunnlag på andre vis. 

Være fremoverlent i forhold til tildeling av offentlige arbeidsplasser

Orkide kom med et fremoverlent initiativ allerede rett før valget om tildeling av nye statlige arbeidsplasser innenfor våpenkontrollregisteret. Fortsett med det.

Med en postiv samarbeidsinnstilling, med oppbrettede ermer og samtidig ta innover seg realismen og styrken i utfordringene vi står ovenfor, ligger det helt sikkert mulig handlingsrom der fremme.

Make Kristiansund og regionen great again!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte