Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Del på Facebook
Illustrasjonsbilde: Pexels.com
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Det koker i havindustrien. Økende aktivitet innenfor olje/gass kombinert med høyt trykk i havbrukssektoren gir mange bedrifter som lever av havservice store muligheter for utvikling og vekst. Høy aktivitet i havindustrien gir viktige ringvirkninger for øvrige næringer.

Flere lokale bedrifter har tatt store steg og fortsetter å vokse. Mange har lyktes godt med utvikling, og vi har fått flere bedrifter med lokalt utspring som leverer produkter og tjenester nasjonalt og internasjonalt. Mulighetene er fortsatt store.

Vi står overfor krevende utfordringer som må møtes aktivt. Den videre utviklingen i havindustrien vil kreve god tilgang til elektrisk kraft, kompetanse og arealer. I tillegg kreves høyt innovasjons- og omstillingstempo, ikke minst for å minimere miljøpåvirkningen av aktiviteten.

Dette er store utfordringer som er vanskelig å møte for enkeltbedrifter. Derfor har bedriftsnettverket ON Ocean Network (ON) tatt initiativ til felles satsinger for å møte noen av de konkrete utfordringene havindustrien står overfor. Deltakelsen i ON har doblet seg senere år, og vi har også fått med bedrifter fra en større del av havregionen mellom Bud og innløpet til Trondheimsfjorden. Den økte deltakelse gir oss bedre forankring og økt gjennomslagskraft.

Kystkrafta

I 2021 tok ON initiativ til et målrettet arbeid for å sikre god kraftforsyning til havregionen – www.kystkrafta.no.

I godt samarbeid med andre fikk vi åpnet for etablering av et sterkt energiknutepunkt (420 kV) på Tjeldbergodden. Dette var en viktig milepel, men kraftutfordringene er på ingen måte løst. Raskest mulig realisering er svært viktig, da regionen fortsatt befinner seg i en unntakstilstand (rasjonering), der alt nytt uttak over en viss størrelse (1MW) må spesialbehandles. Denne situasjon er en bremsekloss for omstilling og vekst. Utfordringen vil vedvare inntil nye nettløsninger er på plass. Utbygging av nytt nett tar lang tid, og i ventetiden vil næringsmuligheter forsvinne. ON vil fortsette innsatsen for å sikre best mulig krafttilgang til kystområdet vårt, både på kort sikt og på lang sikt. Mer samarbeid og fellesinnsats kan utvilsomt gi oss gode løsninger.

annonse

ON Havkandidat/Mekk Iver

Høsten 2020 var ON samlet på Kulturfabrikken i Kristiansund for å diskutere viktige innsatsområder for 2021. Svært mange pekte på utfordringen med rekruttering av industriarbeidere, elektrikere, sjåfører, sjøfolk mm. På grunnlag av bestillingen ble ON Havkandidat https://mekkiver.no/on-havkandidat/  startet.

Prosjektets mål er å styrke rekrutteringen av fagfolk til havindustrien. ON Havkandidat er godt i gang, og flere konkrete initiativ for å styrke rekruttering og sikre relevante opplæringsløp er under planlegging. ON samarbeider tett og godt med Kristiansund videregående skole, Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV og Varde. Vi har allerede lansert et nytt kombinasjonsopplegg for arbeidsledige, der det vil gis arbeidstrening i flere bedrifter, parallelt med målrettet opplæring og oppfølging for å få flere arbeidsledige kvalifisert for arbeid i havnæringen. Etter piloten er planen å videreføre liknende samarbeid for kvalifisering av mange flere Havkandidater. 

Et viktig mål for ON Havkandidat er å finne en varig måte å arbeide for sikring av tilgang til gode Havkandidater med relevant utdanning. Også her står vi overfor en kamp som må vinnes, da mange andre bransjer og regioner jakter de samme hodene. Å friste med høyere lønn og andre kostbare goder er kortsiktig, og vil trigge negative spiraler. Ved å samarbeide kan nye løsninger for fremskaffelse av fagkompetanse utvikles. Her må industrien spille en nøkkelrolle og være aktivt med på banen. ON påtar seg gjerne koordinatorrollen.

ON har valgt en spesiell måte å organisere virksomheten. I stedet for faste ansatte etableres team med kompetansen som kreves for å løse oppgavene som bedriftene vil prioritere. Tross beskjedne budsjetter har ON vist at felles målrettet innsats kan gi gode resultater. Alle som ønsker å bidra må gjerne bli med i nettverket vårt.  

 

Av: Nils Erik Pettersen
ON Ocean Network SA

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø Nylig Den problematiske Tautra-tunnelen
@Anne Mari SandshamnKanskje du skulle lese noe sannferdig, skrevet av fagfolk? https://www.rbnett.no/meninger/i/zrb7k9/romsdalsfjordtunnelen-blir-en-av-verdens-sikreste. Det er Møreaksen som gir mest vei for pengene. Med ...
@Anne Mari SandshamnEnda en god grunn for slike fergeavløsningsprosjekter, så risikerer vi ikke slike uhell.Frank Sve (Frp) er bekymret for fylkeskommunens økonomi ...
Anne Mari Sandshamn 2 timer siden Den problematiske Tautra-tunnelen
Dette er det beste og mest sannferdige innlegg jeg har lest så langt om MA. Gir enda mer grobunn til ...
Anne Mari Sandshamn 13 timer siden Kva er vitsen med gratis ferje, når ferja ikkje går?
@Terje SundsbøJaggu bra den er nede det meste av tiden, ellers kan det lett bli veldig mange ulykker, av bilister om ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Mulighetenes akse – Romsdalsaksen!
Å hevde at tunnelen under Tautra går i et aktivt jordskjelvområde faller på sin egen urimelighet. Se til Japan, der ...
Det er mange gode grunner for å bygge ut fergeavløsingsprosjekter, slik som Møreaksen. Bl.a. fordi fergebommer er nede mesteparten av ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte