Annonse
Annonse
Illustrasjonsbilde: Pexels.com
Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Det koker i havindustrien. Økende aktivitet innenfor olje/gass kombinert med høyt trykk i havbrukssektoren gir mange bedrifter som lever av havservice store muligheter for utvikling og vekst. Høy aktivitet i havindustrien gir viktige ringvirkninger for øvrige næringer.

Flere lokale bedrifter har tatt store steg og fortsetter å vokse. Mange har lyktes godt med utvikling, og vi har fått flere bedrifter med lokalt utspring som leverer produkter og tjenester nasjonalt og internasjonalt. Mulighetene er fortsatt store.

Vi står overfor krevende utfordringer som må møtes aktivt. Den videre utviklingen i havindustrien vil kreve god tilgang til elektrisk kraft, kompetanse og arealer. I tillegg kreves høyt innovasjons- og omstillingstempo, ikke minst for å minimere miljøpåvirkningen av aktiviteten.

Dette er store utfordringer som er vanskelig å møte for enkeltbedrifter. Derfor har bedriftsnettverket ON Ocean Network (ON) tatt initiativ til felles satsinger for å møte noen av de konkrete utfordringene havindustrien står overfor. Deltakelsen i ON har doblet seg senere år, og vi har også fått med bedrifter fra en større del av havregionen mellom Bud og innløpet til Trondheimsfjorden. Den økte deltakelse gir oss bedre forankring og økt gjennomslagskraft.

Kystkrafta

I 2021 tok ON initiativ til et målrettet arbeid for å sikre god kraftforsyning til havregionen – www.kystkrafta.no.

I godt samarbeid med andre fikk vi åpnet for etablering av et sterkt energiknutepunkt (420 kV) på Tjeldbergodden. Dette var en viktig milepel, men kraftutfordringene er på ingen måte løst. Raskest mulig realisering er svært viktig, da regionen fortsatt befinner seg i en unntakstilstand (rasjonering), der alt nytt uttak over en viss størrelse (1MW) må spesialbehandles. Denne situasjon er en bremsekloss for omstilling og vekst. Utfordringen vil vedvare inntil nye nettløsninger er på plass. Utbygging av nytt nett tar lang tid, og i ventetiden vil næringsmuligheter forsvinne. ON vil fortsette innsatsen for å sikre best mulig krafttilgang til kystområdet vårt, både på kort sikt og på lang sikt. Mer samarbeid og fellesinnsats kan utvilsomt gi oss gode løsninger.

ON Havkandidat/Mekk Iver

Høsten 2020 var ON samlet på Kulturfabrikken i Kristiansund for å diskutere viktige innsatsområder for 2021. Svært mange pekte på utfordringen med rekruttering av industriarbeidere, elektrikere, sjåfører, sjøfolk mm. På grunnlag av bestillingen ble ON Havkandidat https://mekkiver.no/on-havkandidat/  startet.

Prosjektets mål er å styrke rekrutteringen av fagfolk til havindustrien. ON Havkandidat er godt i gang, og flere konkrete initiativ for å styrke rekruttering og sikre relevante opplæringsløp er under planlegging. ON samarbeider tett og godt med Kristiansund videregående skole, Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV og Varde. Vi har allerede lansert et nytt kombinasjonsopplegg for arbeidsledige, der det vil gis arbeidstrening i flere bedrifter, parallelt med målrettet opplæring og oppfølging for å få flere arbeidsledige kvalifisert for arbeid i havnæringen. Etter piloten er planen å videreføre liknende samarbeid for kvalifisering av mange flere Havkandidater. 

Et viktig mål for ON Havkandidat er å finne en varig måte å arbeide for sikring av tilgang til gode Havkandidater med relevant utdanning. Også her står vi overfor en kamp som må vinnes, da mange andre bransjer og regioner jakter de samme hodene. Å friste med høyere lønn og andre kostbare goder er kortsiktig, og vil trigge negative spiraler. Ved å samarbeide kan nye løsninger for fremskaffelse av fagkompetanse utvikles. Her må industrien spille en nøkkelrolle og være aktivt med på banen. ON påtar seg gjerne koordinatorrollen.

ON har valgt en spesiell måte å organisere virksomheten. I stedet for faste ansatte etableres team med kompetansen som kreves for å løse oppgavene som bedriftene vil prioritere. Tross beskjedne budsjetter har ON vist at felles målrettet innsats kan gi gode resultater. Alle som ønsker å bidra må gjerne bli med i nettverket vårt.  

 

Av: Nils Erik Pettersen
ON Ocean Network SA

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Siste kommentarer

Vidar Hölm 30 minutter siden Regionspørsmålet arkiveres – endelig!
Ja ser jo de jubler i molde over sine kjære naboer i nord. Nå får de NAV kontoret fra Kristiansund. ...
Vidar Hölm 1 timer siden Bypakken – bompenger til evig tid?
Bruk blinklys i rundkjøringer og lag rundkjøring i Dalekrysset og i Norges mest snodige kryss, Rensvikkrysset ,så er dere i ...
70% av befolkningen i Kristiansund driter i hvilket fylke de tilhører og flertallet av de som har en mening stortrives ...
@Terje G. FinnøyFor flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden er Møreaksen raskest. Det er kun 25% av de som krysser Romsdalsfjorden som ...
Terje G. Finnøy 1 dager siden SVV fortsetter sin manipulasjon av E39 utredning
@Terje SundsbøOg her vrir og vender du igjen.Romsdalsaksen er kortest, flatest og mest fremtidsrettet som trase mellom Ålesund og Bergsøy.SVV og ...
@Terje G. FinnøyTrafikktellingene viser at kun 40% av de som krysser Romsdalsfjorden passerer Røbekk. Tilhengerne av Romsdalsaksen omgår fakta. For Romsdalsaksen vil ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte