Annonse
Annonse
Kristin Sørheim, gruppeleder Møre og Romsdal Senterparti. Foto: Sp
Kristin Sørheim, gruppeleder Møre og Romsdal Senterparti. Foto: Sp

Regjeringa sendte fredag ut eit forslag om å gå over til kontaktlaus billettering, dvs. AutoPASS brikke eller skiltavlesing. Høyringsfrist er måndag kl 09. Forskrifta kjem som eit resultat av koronasituasjonen og med heimel i den nye koronalova.

Det er rett og nødvendig å gå over til kontaktlaus billettering og viser at AutoPASS er ei god langsiktig løysing også. Problemet er takstane – at det blir for dyrt for pendlarar og næringsliv i kystfylka. I høyringsbrevet står det at Samferdselsdepartementet skal fastsetje regulativ i eiga sak, altså veit vi ikkje kva takstane blir.

Overgang til AutoPASS regulativ betyr over 30 % takstauke for ferjebrukarane i ei krisetid. Det vert i notatet bagatellisert med å seie at takstane skal justerast litt ved bortfall av personbillettering. 30 % er ikkje litt, verken for dagpendlarar eller næringsliv.

I Møre og Romsdal er dette innført på riksvegferjene Fetsøya-Solevågen og Volda-Folkestad. Med den nye forskrifta vil det gjelde Halsa-Kanestraum og Molde-Vestnes. For fylkesferjer er fylkeskommunen takstmynde. Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke å auke med to takstsonar (ca 15 % takstauke) frå 1. januar, gå ned til ein frå 1.juli og ikkje innføre AutoPASS- regulativ, dvs ikkje auka takstar på grunn av bortfall av personinntekter før 1.juli.

Forskrifta bør ikkje iverksetjast før det er semje om eit mellombels takstregulativ for denne korona-krisetida, likt for riksveg- og fylkesvegferjer, og der ferjetakstane vert sett betydeleg ned. Stortinget må vedta kompensasjon for bortfall av inntekter for fylkeskommunane. Ferjer er samfunnskritisk infrastruktur. All auke av ferjetakstar i denne krisetida er veldig alvorleg for dei få som no er avhengige av å bruke ferje for å halde samfunnet gåande. Stortinget kan vedta dette i den krisepakken dei no forhandlar om.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte