Annonse
Annonse
Haramsøya. Foto: Vegard Halkjelsvik/Motvind
Haramsøya. Foto: Vegard Halkjelsvik/Motvind

Liker du rollen som bøddel, Tina Bru , eller er du bare en lydig protegè for Erna Solberg?

To små øysamfunn utenfor Ålesund med til sammen ca 12 00 faste beboere har du, Tina Bru, bestemt at skal få ødelagt sitt livsmiljø og sine nære og kjære naturområder med gigantmaster med fuglekvernvinger på fjellplatåene midt på øyene.

I 2004 ble konsesjonsøknaden for HARAM VINDKRAFTVERK innlevert og godkjent av NVE. Utbygger var Haram Kraft , ved adm. dir.  Børge Sylte, med SWECO/Grøner som konsulentselskap for Søknad og Konsekvensutredning (KU).

Jeg har lest gjennom konsekvensutredningen og ble slått av hvilke strålende kvaliteter med ditto store negative konsekvenser,  som er beskrevet i Kap 8.2 LANDSKAP, FRILUFTSLIV OG REISELIV.

Jeg har selv feriert på øyene i 2 somre, og kan underskrive på områdets kvaliteter. (Les selv,- jeg har lagt inn beskrivelsen fra  KU nedenfor)

Når jeg da også leser i Kap 8.11 SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER at «antall nye, varige arbeidsplasser i kommunen sannsynligvis er få» , og at «den planlagte utbyggingen ikke vil gi direkte inntekter til kommunen i form av eiendomsskatt»,- ja da lurer jeg virkelig på hva som her har foregått? Hvis ikke denne søknaden skulle bli avslått,- hva skal da til for å få avslag ?

At  utbyggingsselskap fra andre distrikt og multinasjonale investeringsselskap er kyniske nok til å ville tjene seg søkkrike på andres ulykke,- er en ting. MEN at lokale kraftselskap kan falle sine nære naboer i ryggen, det ville jeg ikke trodd var mulig i et såpass kristent distrikt.

Forøvrig, TINA BRU,- er Konsekvensutredningen mangelfull på mange områder,- men det vet du fra klagene du har fått. Det som imidlertid er ekstra interessant er at det i den nye KU-forskriften av 2017 står at hvis det går lang tid fra gjennomført høring av konsekvensutredningen til tidspunkt for endelig vedtak, skal ansvarlig myndighet forvisse seg om at OPPDATERT KUNNSKAP legges til grunn for sluttbehandling av saken.

I Veiledningen, Kap. 7.1 er dette utdypet:»For planer som ble tatt opp til behandling etter tidligere forskrift, og planprosessen har gått over flere år, skal 2017-forskriften legges til grunn for den videre behandling av planen. Dette betyr for eksempel at man ved behandling av konsekvensutredningen må ta hensyn til ny bestemmelse om oppdatert kunnskap (§ 28) og nye elementer i § 29 om sluttbehandling av saken, samt de nye bestemmelsene om overtredelsesgebyr (§ 36) og straff (§ 37), selv om planen var omfattet av tidligere forskrift ved planoppstart»

Kjære TINA BRU; du brukte argumentet om «oppdatert kunnskap» da du stanset vindkraftutbyggingen på Andmyran.

 Hvis du vil ha et ettermæle som en rakrygget person, bør du nå benytte sjansen til å SNU og STANSE HARAM VINDKRAFTVERK. 


Haram Vindkraftanlegg (Haramsfjellet og Flemsfjellet)

Fra konsesjonssøknaden i 2004, Kap.8 KONSEKVENSUTREDNING:

8.2.3 Status- og verdibeskrivelse for berørte områder

Haramsøy og Flemsøy karakteriseres ved fjellplatåer som er omkranset av en strandflate.

Enkelte steder brytes strandflaten opp av en dramatisk klippekyst, hvor storhavet slår inn.

Fra fjellplatåene med toppene, Mannen og Skulen er det storslått utsikt i alle retninger. Fjelltoppene er populære turmål på øyene. Vegetasjonen er sparsom og jordbruksområder preger strandflater og fjellplatå. 

Tettbebyggelse finnes hovedsakelig på Austnes (Haramsøy) og i området ved Indre Flem på Flemsøy.

Steder med historisk sus finnes bl.a. på Ulla, med Ullahammaren fiskevær og Ulla fyr, og på strekningen Johannesneset - Haram. Den nordvestre delen av øyene er vurdert som spesielt verneverdig kulturlandskap. På øyene finnes i tillegg tre dyrefredningsområder og to naturreservat.

Øyene har flere flotte badestrender. Spesielt attraktiv er Sandvika, nord på Flemsøy. I tillegg til båthavner, tilbyr reiselivet på øyene bl.a. overnatting på Ulla fyr og på Longva, havfiske, båtsafari og dykking i særdeles opplevelsesrike farvann. Rundt øyene er det fine forhold for havpadling og en kan dra på tokt med vikingskip fra Longva.

Naturopplevelser og produkter i forbindelse med dette er viktig for reiselivet i Haram. Havfiske, dykking og muligheter for å oppleve rikt plante- og dyreliv trekker spesielt turister til Haramsøy og Flemsøy. Turistene kommer for det meste fra Norge, men også fra Europa for øvrig.

På fastlandet mellom Hildre og Alvestad finnes et bebygd strandflatelandskap med høye fjell som bakgrunnsrelieff. Stedet er inngangsport til et friluftsområde av regional betydning.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Bok - tilbake til livet
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte