fbpx
Annonse
Annonse
Illustrasjonsfoto: Romsdalsaksen
Illustrasjonsfoto: Romsdalsaksen

Svar fra Statens vegvesen til Romsdalsaksen sitt innlegg «SVV Midts tilleggsutredning av Romsdalsaksen «filleristes» av 3. part» publisert 18. juni 2020.

Av: Håvard Austvik, seniorrådgiver Statens vegvesen

Romsdalsaksen AS har lagt fram en rapport som er kritisk til de utredningene Statens vegvesen har gjort av E39 Ålesund-Molde. Rapporten blir presentert i ksu.no 18. juni og Romsdal Budstikke 23. juni, uten at Statens vegvesen har fått mulighet til å svare. Noen av påstandene i rapporten er vurderinger vi også deler, men mye er direkte feil. Vi vil derfor kommentere noen av påstandene her:

«Vegvesenet påstår at Sekken-konseptet er utredet, men det er det altså ikke.»

I utredningen om kryssing av Romsdalsfjorden fra desember 2019 har Vegvesenet lagt til grunn det alternativet Romsdalsaksen AS har fremmet. Den eneste forskjellen er at vi har lagt inn et lite seilingsløp i brua mellom Veøya og Sølsnes. I tillegg har vi også sett på veg med 110 km/t.

«Det er «atskillig mer krevende grunnforhold» for Tautratunnelen enn for Ryfylketunnelen.»

Tautratunnelen er den undersjøiske tunnelen i Norge det er gjort mest omfattende geologiske undersøkelser av. Vi har ikke funnet krevende grunnforhold.

«Når det gjelder RA [Romsdalsaksen] virker alle beregningsforutsetninger (f.eks. bredder, lengder og seilingshøyder) å være satt til «worst case» i stedet for sannsynlig.»

Som i all planlegging, har vi lagt til grunn det vi vet og ikke vet. Siden planleggingen av den vedtatte løsningen er kommet langt, har vi godt faktagrunnlag for Møreaksen om blant annet grunnforhold og vind. Det er derfor lite usikkerhet. For Romsdalsaksen har vi færre opplysninger, og må derfor legge inn noe større usikkerhet.

«Tilhengerne av MA [Møreaksen]-alternativet ønsker ikke at stamveinettet skal vektlegges i evalueringen, for da kommer RA-alternativet bedre ut enn MA.»

Samferdselsdepartementet har bestemt at ny E39 Ålesund-Molde både skal knytte byene og bo- og arbeidsmarkedene tettere sammen, og gi en bedre veg for langdistansetransporten. Begge målene er selvfølgelig vurdert i alle utredningene Vegvesenet har gjennomført.

Det er riktig at Romsdalsaksen gir kortere reisetid Ålesund-Hjelset enn Møreaksen. Det har også Vegvesenet vist i alle våre utredninger. Møreaksen gir imidlertid kortest reisetid mellom de to største byene i fylket. Vi skal finne det som samlet er best på begge disse forholdene – og det er det Møreaksen som er.

«Moderne flytebruer er også designet for å skifte ut seksjoner med kort stengetid.»

Vegvesenet er ikke kjent med at slike brukonsept er bygd noe sted i verden.

«Kostnadene øker mer enn lineært per meter for hengebruer, spesielt de lengste spennene.»

Det er riktig, men det er tilfelle også for flytebruer. Det virker det ikke som rapporten fra Romsdalsaksen AS tar høyde for.

«Vernehensyn på Veøya anføres av MA-tilhengerne som et argument mot RA.»

Riksantikvaren, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune har alle varslet mulige innsigelser mot veg over Veøya. Dette er bakgrunnen for Vegvesenets vurderinger av vern av øya.

Vi håper Romsdalsaksen AS vil publisere rapporten på sine nettsider, slik at alle kan ta stilling til innholdet i den, på samme måte som vi i Vegvesenet offentliggjør alle våre rapporter.

Bakgrunn for leserinnlegg.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte