Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Berit Tønnesen
Ytring
07 juli 2020 10:51
Del på Facebook
Berit Tønnesen, leder Kristiansund Arbeiderparti.
Berit Tønnesen, leder Kristiansund Arbeiderparti.
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Berit Tønnesen, gruppeleder Kristiansund Arbeiderparti

I Formannskapets møte 24.1.2017 ble sak «Kranaskjæret i Vågen - overskjøting til KNH IKS» behandlet.

Det ble fattet følgende vedtak:

«Kristiansund kommune går inn med Kranaskjæret, gnr 7 bnr 44 som tingsinnskudd i et nytt aksjeselskap med formål å realisere fremtidens Kranaskjæret. Etableringen av Kranaskjæret AS bør omfatte Kristiansund kommune, KNH og evt Kristiansund småbåtlag. Kristiansund formannskap mener fremtidig drift av fasilitetene på Kranaskjæret må legge til rette for at Kristiansund småbåtlag fortsatt kan gis mulighet til å drive gjestehavnfasilitetene med basis i sin dugnads- og frivillighetsorganisering. Utbyggingen av Kranaskjæret må ikke hindre driften ved Kristiansund Mekaniske Verksted».

Om realiseringen av Kranaskjæret

Kristiansund Småbåtlag har fått overført eiendommen Kranaskjæret fra Kristiansund og Nordmøre Havn. Foreningen har deretter etablert Kranaskjæret AS, med Småbåtlaget som 100 % eier.

Småbåtlaget har, med viktige bidrag fra både KNH og Kristiansund kommune, realisert restaurant og servicefasiliteter på Kranaskjæret. Både KNH og Kristiansund kommune har i offentlige dokumenter omtalt realiseringen av prosjektet. Det er uttrykt stor tilfredshet med både realisering og utforming av tiltaket. Kranaskjæret har blitt et flott byutviklingsprosjekt, en forskjønnelse i Vågen-området og et betydelig tilskudd til å profilere Kristiansund som en god gjestehavn.

Formålet som lå til grunn for Formannskapets vedtak 24.1.2017 er dermed oppnådd.

Via forvaltningsrevisjonsrapport for Kristiansund og Nordmøre Havn AS og medieoppslag - i 2020 - er det avdekket at kommunen ikke har håndtert dette vedtaket som forutsatt.

  • Det er avdekket feil i forbindelse med overskjøtingen av eiendommen, fra kommunen til KNH
  • Kommunen har ikke fulgt opp etablering og deltakelse i Kranaskjæret AS, med kommunalt tinginnskudd som sin andel

Her hadde vi politisk to valg:

  1. Sette i gang en stor prosess med å kreve inntreden i et selskap som var etablert av Småbåtlaget. Med de innlysende negative konsekvenser dette ville medføre for alle parter
  2. «legge ballen død» Gjøre om det politiske vedtaket vi gjorde i 2017 om tinginnskudd, ta lærdom, gå videre og fortsatt glede oss over hvor bra det ble nedi Vågen

Arbeiderpartiet konkluderte med at den del av saken som angår etableringen av Kranaskjæret AS, med kommunal deltakelse, burde avsluttes via et nytt politisk vedtak. Vi fremmet derfor følgende forslag i Formannskapet 5. juni i år:

  1. Kristiansund Formannskap konstaterer at vedtaket i PS 17/15 om tinginnskudd og deltakelse i Kranaskjæret AS ikke er blitt fulgt opp som forutsatt.
  2. Formannskapet konstaterer at utbygging av Kranaskjæret ble realisert i regi av Kristiansund Småbåtlag som 100 % eier av Kranaskjæret AS, med viktige bidrag fra både KNH og Kristiansund kommune.
  3. Formannskapet ser ikke grunnlag for at kommunen nå skal fremme krav om inntreden i dette selskapet eller på annen måte kreve kompensasjon fra Kranaskjæret AS/Småbåtlaget for kommunens egen mangelfulle vedtaksoppfølging.
  4. Med henvisning til pkt. 1-3 opphever Formannskapet den del av vedtaket i sak PS 17/15 fra 2017 som omhandler tinginnskudd og kommunal deltakelse i Kranaskjæret AS.

Forslaget ble vedtatt med et stort flertall. I tillegg ble det føyd til pkt 3 at Formannskapet har vurdert at støtten ikke strider mot EØS- lovgivningen.

Kranaskjæret var aldri ment å gå inn i havnekapitalen til Kristiansund og Nordmøre havn. Dette kan kanskje forklare hvorfor Kranaskjæret ble behandlet som en eventueltsak av forrige styre, og ikke som en sak som skulle behandles av Havnerådet. Gjennom åpne prosesser med etablering av selskapet Kranaskjæret AS, var alle parter vel orientert om at det var Småbåtlaget som til slutt endte opp med å etablere og utvikle Kranaskjæret(Eierskapet var heller ikke slått fast i 2017). Her har det vært en prosess fra ide-stadiet til realisering, flere ulike eierskap og organiseringer var aktuelle, og så endte man opp med at det mest hensiktsmessige var at Småbåtlaget på egen kjøl etablerte selskapet. Store deler av denne prosessen finner man omtalt i både protokoller fra politiske møter og i havnas egen årsberetning. Jeg tror at forståelsen av prosessen blir vesentlig for hvordan man velger å håndtere denne saken videre.

Havnesamarbeidet har vært en suksess for kommunene som er med i samarbeidet. Primæroppgaven for havneselskapet er å fortsette å være denne positive utviklingsaktøren. Selskapets formål er omtalt slik: «å sørge for rasjonell havnedrift og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i samsvar med Havne- og farvannslovens bestemmelser, og selskapets vedtekter. Dette gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, å føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte»

I Havnerådets møte den 19. juni fremmet derfor undertegnede et forslag til vedtak som var i tråd med det vedtaket formannskapet i Kristiansund gjorde 5. juni. Nå fikk ikke dette forslaget flertall blant rådets medlemmer, og vi vil derfor etter mitt skjønn bruke mer tid og ressurser på noe som primært ikke er havnas formål, og der jeg ikke kan se gevinsten hverken på kort eller lang sikt, for noen av partene.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 10 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøHar du lest den interessante innstillinga frå Transport- og kommunikasjonskomiteen som skal opp i Stortinget i morgon. Ja, der vil ...
Terje Sundsbø 11 timer siden Når utredninger er systematisk feil
Helge Orten (H) bekrefter at Fergefri E39 og Møreaksen skal framskyndes i NTP ved et regjeringsskifte neste år. Frp har ...
Hans-Peter Kaaresen 16 timer siden Er Møreaksen vegen til valgseier for Høyre?
Helge Orten og Høyre sender partiet ned mot bunnivå ved neste valg.  Godt hjulpet av Torgeir Dahl og Erna Solberg.
Takk for at du deler fra en opprivende episode og du har mer enn 100% rett, helseforetaket har ingen problem ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDet er interessant å lese dei forskjellige parti sine kommentarer i Transport- og kommunikasjonskomiteen si behandling av NTP. Det gir eit ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Rolf Erik PedersenDe demokratiske prosessene har i valg på valg gitt flertall for de partier som er for Møreaksen. Derfor er Møreaksen ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse