Annonse
Annonse
Marit Nerås Krogsæter, Gruppeleder i Senterpartiet si fylkestingsgruppe, Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Privat
Marit Nerås Krogsæter, Gruppeleder i Senterpartiet si fylkestingsgruppe, Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Privat

Svar til Falk Daniel Øveraas sitt innlegg «Å kaste kulturkroner ut av vinduet» publisert 25. august 2020.

Av Marit Nerås Krogsæter, Gruppeleder i Senterpartiet sin fylkestingsgruppe, Møre og Romsdal fylkeskommune

Høgre og Falk Daniel Øveraas meiner at det er umusikalsk med kunnskap om kultur og for så vidt også folkehelse, og seier at det å bruke kunnskapsmiljø utanfor fylket for å identifisere verdien av kultur er å kaste kulturpengar ut vindauget.

Desse pengane kan ein bruke betre til kulturtiltak og næringsliv. Til orientering så har Høgre vore med på å gjere vedtak om den fyrste ringverknadsanalysen i økonomiplanen for 2018 og den andre analysen i kultur- og folkehelseutvalet i 2019. Sjølv så meiner eg at kunnskap om kultur og korleis fylkeskommunen faktisk brukar pengane til det beste for fellesskapet er viktig for å nå ut til fleire av innbyggarane våre med midlane i åra framover. Analysane er viktig i arbeidet med publikumstiltak og fungere som ei nullpunktsanalyse, som igjen vil gjere det mogleg å gjere midlane fylkeskommunen forvaltar meir målretta.

Øveraas skriv mellom anna fylkeskommunen kastar «penger etter konsulenter for å få vite ting vi allerede vet» og ja, mange av oss veit frå før at kulturen har ein verdi i tillegg til å vere viktig for individet, for fellesskapet og for lokalsamfunna, men i den store kampen om midlar, så har kulturen «tapt» gong på gong om viktige midlar til formidling, drift og utvikling fordi me ikkje har hatt denne kunnskapen dokumentert. No er den det.

Det er ei kjennsgjerning at det er mykje enklare å talfeste tapet eit lokalsamfunn får dersom me som fylkeskommune tar bort ein ferjeavgang enn det er om me ikkje gjev pengestøtte til festivalar. No har me denne kunnskapen, og sjølv om mange av oss visste dette frå før, så er det slik dokumentert kunnskap som gjer at kulturen som heilskap i tida framover kan utvikle seg til å nå ut til enno fleire i fylket.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag
Annonse
Årbok - Nordmøre Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte