fbpx
Annonse
Annonse
Foto: Berit Roald / NTB
Foto: Berit Roald / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Interpellasjon holdt i Fylkestinget 15. juni 2021.

Bakgrunn:

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har avdekket at Statens pensjonsfond utland (SPU/Oljefondet) er investert i 64 selskaper med virksomhet på okkupert palestinsk område. En tredjedel av disse porteføljeselskapene finnes i listen over selskaper som FNs høykommissær for menneskerettigheter publiserte i februar 2020. FN-listen består av selskaper som driver med aktiviteter som høykommissæren beskriver som uforenlig med folkeretten og FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv. Investeringene er på rundt 165 milliarder kroner, og kan knyttes til israelske bosettinger på Vestbredden eller til okkupasjonsøkonomien forøvrig.

3. mai lanserte Fagforbundet og Norsk Folkehjelp kampanjesiden. Hittil har rundt 11 000 personer sendt brev til Norges bank, Etikkrådet, finansministeren og Stortingets finanskomité og bedt om at vi trekker Oljefondet ut av disse selskapene.

19. mai ekskluderte Oljefondet 2 selskaper knyttet til okkupasjonen. Etikkrådets begrunnelse for tilrådningen var at selskapene er involvert i bygging eller utleie av boliger i de ulovlige bosettingene på Vestbredden.

I disse dager har en hel verden blitt rystet av grusomhetene mot sivile under Gazakrigen. Det er bred enighet om den underliggende årsaken til gjentatte væpnet konflikt mellom Israel og Hamas som i 2008/2009, 2012, 2014 og i mai er okkupasjonen, anneksjonen og de folkerettsstridige bosettingene i Øst-Jerusalem og på resten av Vestbredden. FN, EU og Norge har gjentatte ganger fordømt bosettingene som folkerettsstridige og ser på dem som et avgjørende hinder for fred. I lys av krigen i mai, er det nødvendig at Norge revurderer sine investeringer i okkupasjonen. Eksempelvis ekskluderte Storebrand 9 selskaper knyttet til menneskerettighetsbrudd i okkupert Palestina allerede i 2015, mens SPU gjorde sitt siste uttrekk fra okkupasjonen i 2014, og er fremdeles investert i selskaper Storebrand ekskluderte i 2015.

Finanskomiteens flertall mener at reglene er gode nok ettersom Oljefondet kan ekskludere etter tilrådning fra Etikkrådet og på selvstendig grunnlag. Mindretallet Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt foreslo merknaden: Stortinget ber regjeringen endre atferdskriteriet for observasjon og utelukkelse av selskaper for å sikre at SPU trekker sine investeringer ut av selskaper knyttet til folkerettsstridig okkupasjon og andre folkerettsbrudd. Finanskomiteen leverte sin innstilling om Oljefondet til regjeringen den 25. mai, og forslaget blir stemt over 8. juni, uken før fylkestinget.

Uavhengig av forslaget blir vedtatt eller ikke, ønsker vi at det sendes en henvendelse til regjeringen, der vi i fylkestinget i Møre og Romsdal oppfordrer til at Oljefondet trekker seg ut av selskaper som bidrar til okkupasjon. Oljefondet har i mange år vært regnet som et «verstingfond» på grunn av sine milliardinvesteringer i selskaper med virksomhet knyttet til den israelske okkupasjonen. I februar i 2020 uttrykte FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter bekymring over Oljefondets investeringer på okkupert område, og ba Norge revurdere både disse og Etikkrådets tilnærming til gjennomgang av selskaper.

Forslag til vedtak:
Møre og Romsdal fylkesting ønsker ikke at SPU/Oljefondet skal være investert i selskaper som er knyttet til folkerettsstridig okkupasjon og andre folkerettsbrudd, og oppfordrer regjeringen til å sikre at Norges bank og Etikkrådet jobber for at dette ikke skjer.

Tove-Lise Torve (AP) fremma følgjande forslag til vedtak:
«Møre og Romsdal fylkesting ønsker ikke at SPU/Oljefondet skal være investert i selskap som gjennom sin aktivitet bidrar til å opprettholde en folkerettsstridig okkupasjon og andre folkerettsbrudd, og oppfordrer regjeringen til å sikre at Norges bank og Etikkrådet arbeider for at dette ikke skjer. Møre og Romsdal fylkesting ber om en gjennomgang av fondets investeringer i høyrisiko-områder med en forhøyet grad av aktsomhet overfor eventuelle menneskerettighetsbrudd».

Forslaget fremmet av Tove-Lise Torve ble vedtatt med 23 mot 21 stemmer.

Rødt Møre og Romsdal er godt fornøyd med resultatet av avstemmingen.

 Av

Silje Alise Ness
Fylkestingsrepresentant og 2. kandidat til Stortinget for Rødt Møre og Romsdal

Sigve Torland
Fylkesleder Rødt Møre og Romsdal

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Glimrende  👋 like greit å gå rett på sak med ein gang!Terningkast 10!
Hans-Peter Kaaresen 1 dager siden Sve stiller spørsmål til Samferdselsministeren
Dette er helt klart siste spikeren i kista for Møreaksen.
Ketil Strand Andersen 2 dager siden Nytt gjennomslag for Møre og Romsdal Arbeiderparti
@Stig Anders Stensvik OhrvikDette var et vedtak fra 2019. Hvor relevant er det i dag?
Ketil Strand Andersen 2 dager siden Nytt gjennomslag for Møre og Romsdal Arbeiderparti
"åpner for et godt fødetilbud i Kristiansund også etter at SNR er ferdig, så framt det er faglig og økonomisk ...
Stig Anders Stensvik Ohrvik 2 dager siden Nytt gjennomslag for Møre og Romsdal Arbeiderparti
Møre og Romsdal Arbeiderparti stiller fortsatt med forbehold om hva som skal være i Kristiansund: «et godt fødetilbud i Kristiansund ...
jon ingar eik 2 dager siden Vegen videre uten Lars
En flott omtale, om en flott man, og vårt felles gode E39 prosjekt, takk for innsatsen     Lars Valderhaug.
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte