Annonse
Annonse
Del på Facebook
En asfaltbil har revet med seg et oppheng i en tunnel langs E136 i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Foto: Fredrik Hagen / NTB
En asfaltbil har revet med seg et oppheng i en tunnel langs E136 i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Foto: Fredrik Hagen / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

«Enige og tro inntil Dovre faller», er den såkalte Eidsvoll-eden fra 1814. Ordene har siden blitt gjentatt i norsk politikk og kultur som slagord for nasjonal patriotisme, uavhengighet, samhold og demokrati.

Endringene

Den siste tids utfordringer, med galopperende råvarepriser og energi kostnader, har ført til at regjeringen har måttet gi signaler om å stramme inn på investeringene innen samferdsel, og de prosjektene som ligger på «ønskelisten» i forbindelse med rulleringen av transportplanen 2022-2033. -Noe som igjen har ført til at flere og flere politikere nå har stukket fingeren i jorda, og innsett at vi ikke er verdens navle.

Dagens behov

Skal næringene langs kysten kunne utvikle seg videre på en bærekraftig og fornuftig måte, må følgende veistrekninger oppgraderes snarest:

– Hovedpulsåren for fylket. Eksportveien E136 Ålesund sentrum–Dombås/Dovre. Korridor nr. 6 i vårt nasjonale veinett.
– Hovedpulsåren for Sunnmøre -E39 på strekningen Solevågseidet–Breivika, inkl. Veibustkrysset.

Nasjonale fremtidsmål

De aller fleste partiene på Stortinget har innsett, og vedtatt at Norges bidrag til en bærekraftig utvikling blant annet ligger i matproduksjon fra havet, i store volumer. Som landets største eksportfylke av fisk, trengs det effektive transportsystemer. Hovedsakelig i sentrale linjer fra kysten, og inn mot en felles hovedåre fra nord mot sør, hvor E6 Kirkenes–Oslo er fellesnevneren/ryggraden her.

Sunnmøre på rett vei (SPV) har anmodet SAMTLIGE beslutningstakere innen samferdsel, om å prioritere utviklingen av veiene inn/ut av fylket, og mellom fjordkryssingene, før man bygger selve fjordkryssingene. Etterslepet på eksisterende veinett er på over 9 milliarder bare i Møre og Romsdal.

Verdiskaperen og eksportfylket M&R

Som det klart kommer frem av Romsdal Regionråd sitt innspill til NTP, skrevet på vegne av Sunnmøre regionråd og NHO i M&R, er M&R et vesentlig eksportfylke innen mange sektorer, som næringsmiddel/ industri/ fiskeri/ møbel/ marine/ teknologi/olje og gass. NTP (Nasjonal transportplan) omhandler alle transportformer i disse sektorene. SPV sitt hovedfokus er transport på vei, og hovedåren for denne eksporten er E136.

Artikkelen fortsetter under annonsen

The Missing Link på E136

– Er helt klart fra Ålesund havn til Tresfjordbrua. - I sin iver etter å planlegge E39 gjennom fylket, har politikerne og veivesenet de siste 10 årene helt glemt denne etappen. Der finnes ingen «gryteklare» planer for E136 i Skorgedalen. – Ei heller videre fra Ålesund havn som er start- og endepunktet for E136, eller korridor nr. 6 mot kysten som den heter i det nasjonale veinettet.
ET FELLES MÅL – til Dovre faller

Det er med begeistring vi nå registrerer at alle sentrale politikere i fylket, ja faktisk en del aviser og media også, står frem og jubler for Nye Veier sine signaler. -Det er kanskje mulig å «begynne» utbedringene på Eksportveien E136 innen 2024.

De 3 milliardene som Nye Veier har som første ramme, er et «startbidrag». -Skal E136 bli en fullverdig sikker og effektiv Eksportvei for heile fylket, trengs der adskillig mere midler. Videre trenger Søre Sunnmøre bedre tilgang til E6 via RV15 Strynefjellet.

Nye veier er ansvarlig fra Tresfjordbrua til Dombås i Dovre. Resten er SVV region midt sitt ansvar. Her ligger også utfordringene i fremtiden. SVV har ingen plan B dersom de store prosjektene faller ut av NTP.

Det må være lov å håpe og tro

– At politikerne i fylket, nå innser at E136 er «Hovedpulsåren» for all trafikk inn/ut av fylket, og at denne må prioriteres med full tyngde fra Ålesund Havn til Dombås med langt flere forbedringer og midler enn de som er foreslått så langt. – Enige og tro, om ikke inntil Dovre faller, så i hvert fall til Eksportveien er ferdig fra Ålesund til Dovre.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 3 måneder siden
  I følge Frank Sve (Frp), så er det rikelig med penger til å bygge veier: «Frp mener regjeringen har mer enn nok penger til veibygging i Norge.»
  https://www.tk.no/gar-kraftig-ut-mot-regjeringens-varslede-motorveikutt-det-er-landeveisroveri/s/5-51-1143516

  Både Eksportveien E136 og Møreaksen E39 er prioriterte, og konkurrerer ikke med hverandre. Nye Veier AS har ansvaret for Eksportveien, og får sin årlige pott av midler helt uavhengig av bevilgningene til SVV, som har ansvaret for Møreaksen. Noen forsøker å tildekke dette faktum for å skape splid mellom disse to prosjektene.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 2 måneder siden
   @Terje Sundsbø Sve har rett I at vi har nok penger til å bygge mye vei.
   Men å bygge en standard vi ikke har bruk for, er galskap, så lenge det fins alternativ som er mer fornuftig, billigere å bygge og drifte.
   Bygger vi billigere, så faller argumentene for bomfinansierte veiprosjekt. 
   Bevilgningene til Nye Veier og SVV, kommer fra samme departementet. Å si at Bevilgningene er uavhengig av hverandre, blir helt feil.
   Så lenge penger ikke er bevilget, ligger disse prosjektene i en plan, ikke noe mer en det.
   Du vet nok like godt som alle andre, NTP er ikke det samme som vedtatt oppstart. Kan bli flyttet på, eller bli helt fjernet. 
   Du og dine venner som ønsker Tautratunnelen velkommen, har påstått at Møreaksen er mer enn gryteklar! 
   Vi fikk vel nettopp vite at Møreaksen ikke er gryteklar!
   Har faktisk tro på at politikerne begynner å ser at Tautratunnelen og Julsundbrua ikke er riktig bruk av våre skattepenger. 
   Det siste bevis for dette, er Vestnes sitt nei til bompengepropesjonen. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Bevilgningene til Nye Veier og SVV kommer fra den samme pengesekk som vi alle finansierer – skattepengene. Det er ikke mer sammenheng mellom bevilgningene til Nye Veier og SVV enn til Nye Veier og nye grunnskoler i de enkelte kommunene – alt er betalt fra den samme pengesekken. Bevilgningene til Nye Veier er et årlig fast (indeksregulert) beløp, og endres ikke av bevilgningene til SVV.

   Du har rett i at Nye Veier ennå ikke har vedtatt noen utbygging av Eksportvaren, og at bevilgningene til Møreaksen heller ennå ikke er vedtatt. Det er strekningene i Ålesund kommune som ikke er gryteklare, der er reguleringsplanene ennå ikke ferdige. Men for fjordkryssingen og veiene på nordsiden av Romsdalsfjorden er disse reguleringsplanene i boks, og nesten alle kommunene har nå akseptert bompengeforslagene. Det siste beviset for dette er aksepten fra Ålesund kommune. Fjordkryssingen er derfor gryteklar, og det er denne delen SVV derfor vil starte med.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Anne Mari Sandshamn 1 timer siden E39 – kortest, raskest, flatest og billigst mulig
@Bjørn Arild Reed JacobsenHvorfor kan ikke dere lage dere fastlandsforbindelser - uten å måtte lage slikt styr ut av det? Se til Sunnmøre ...
Bjørn Arild Reed Jacobsen 2 timer siden E39 – kortest, raskest, flatest og billigst mulig
Notge er et langstrakt land der E6 forbinder Nord og Sør meg gode veger for raskest mulig forbindelse. Kyststamvegen er ...
Terje G. Finnøy 3 timer siden Fergefri E39 – er oppgaven forstått?
@Bjørn Arild Reed JacobsenFakta? MA er ett rigget prosjekt. Og det fra lenge før KVU2011. 
Ketil Strand Andersen 3 timer siden Det skal være et fødetilbud i Kristiansund
@Terje SundsbøTo fødeavdelinger er bedre enn èn. Hvis sentralisering er det beste, hvorfor har ikke M&R èn fødeavdeling i Ålesund? Eller ...
Terje G. Finnøy 3 timer siden Fergefri E39 – er oppgaven forstått?
@Terje SundsbøMed ref. til din stadig repeterende 25% trafikkmengde øst for Molde sentrum. Kan du på lik linje belyse oss med ...
Audun Karlstrøm 4 timer siden Fergefri E39 – er oppgaven forstått?
Målsetting i NTP og konseptvalget fra 2011 er som det ble ble fremlagt av SVVRM i 2013 og brukt som ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte