Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Terje Sundsbø, Molde
Ytring
27 juli 2023 11:35
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Alle – med noen få unntak – forstår at veier mellom steder der innbyggerne bor og ferdes, ikke kan bygges som rette linjer. De aller fleste forstår også at det er mest lønnsomt å bygge veier for flertallet av de som skal benytte disse veistrekningene, ikke for et lite mindretall på gjennomreise.

De aller fleste ønsker at det skal bygges mest mulig vei for pengene. Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke penger til å bygge veier for – ca. 6 milliarder er brukt på Nordøyvegen. Møre og Romsdal har kommet i en unik situasjon, på NTP sin prioriteringsliste. Vi blir tilgodesett med mange milliarder til nettopp veibygging – bygging av veier som skal erstatte ferger – fergefrie fjordkrysninger, og knytte steder nærmere hverandre. E39 går fra Kristiansand til Trondheim og Møreaksen blir en del av den. Har vi råd til å takke nei?

Annonse
Annonse

I vår del av fylket – Romsdal – betyr bygging av Møreaksen at minst 3 fergestrekninger med minimum 6 ferger blir borte – 4 Molde – Vestnes, 1 Mordalsvågen – Otrøya og 1 Hollingen – Gossen. Det betyr fri ferdsel hele døgnet mot i dag kun ca. 90 % av døgnet. Siden Møreaksen skal gå via Otrøya vil Gossen også få fergefri forbindelse via Otrøya. Takket være massene fra tunnelen fra Otrøya til fastlandet Vik mellom Vestnes og Tomrefjord. Og Møre og Romsdal fylkeskommune slipper å betale for «gildet». Vi slipper også utgiftene med å drifte og vedlikeholde fergene. Slipper problemer med kappkjøring for å rekke ferger, venting på ferger og innstilte ferger på grunn av fergetrøbbel og mannskapsmangel. Ganske enkelt fri ferdsel hele døgnet, noe et overveldende flertall foretrekker.

Noen påstår at med Møreaksen blir det mange som ikke får råd til å krysse fjorden, de får visstnok ikke råd til å ha arbeid «på andre siden av fjorden», fordi det blir så dyrt. Påstanden blir fremsatt til tross for at de ikke vet hva det i realiteten vil koste å krysse fjorden. Ved de aller fleste veiforbindelser der ferge har blitt erstattet med fast forbindelse har bompengebeløpet blitt tilnærmet lik fergebilletten, men noe høyere. De skriker også om at det blir større driftsutgifter med bil, da bilen – i motsetning på ferge – må være i bevegelse med påfølgende drivstoffutgifter. Men har dette hatt noen negativ innvirkning på trafikken? Nei. Ved samtlige forbindelser der ferge har blitt erstattet av fast og åpen vei, har trafikken øket betraktelig. Hva forteller det? Jo, at vi foretrekker friheten til å bestemme selv når vi ønsker å kjøre/reise. Selv om de totale kostnadene blir høyere. Og det gjelder stort sett kun for de som ikke må kjøre strekningen på grunn av arbeid eller andre forretningsmessige tjenester, trafikk som må kjøre uansett.

Hva skjer når ferger blir erstattet? Hva har skjedd i Kristiansund og på Frei etter at Freifjordtunnelen kom? På Averøy etter Atlanterhavsveien og Atlanterhavstunnelen? Med Skåla og Bolsøya etter Fannefjordstunnelen? Med øyene Nordøyvegen er tilknyttet? Alle kan skilte med betydelig økning i trafikken. Tror du at de vil ha tilbake fergene? Det tror ikke jeg.

Noen gir uttrykk for at med Møreaksen så må all trafikk sluses gjennom Molde by. I dag må den det. I dag er fergeleiet plassert midt i byen. Dessuten må all trafikk fra vest for byen gå gjennom sentrum. Med Møreaksen forsvinner all trafikk som ikke skal til Molde sentrum, i tunnel bak byen. Den berører ikke sentrum mellom Julneset i vest og Fuglset i øst. For de som fortsatt ønsker ferge som i dag blir trafikken minst som i dag. De aller fleste vet hvordan den kan arte seg til tider.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Jeg kjenner ingen som er avhengig av ofte/regelmessig å krysse fjorden på grunn av jobb eller andre oppdrag, som ønsker ferge framfor Møreaksen. Personlig krysser jeg sjelden fjorden. For meg betyr det ikke så mye om jeg må ta ferge, men jeg tenker på de som er avhengig av fjordkryssingen, og på våre etterkommere som skal bo og leve her og i nærområdet. Det vil gjøre det enklere bo på et sted og jobbe et annet sted med, der kanskje den ene jobber i nærmiljøet og den andre f.eks. på den andre siden av fjorden. Om noen år er fjordkryssingen gratis. Uten Møreaksen vil næringslivet i området stagnere. Det vil bli vanskelig å skaffe arbeidskraft som kan tilpasse seg markedet. De aller fleste familier er i dag avhengig av to inntekter. Det betyr at både mor og far må jobbe. Da blir reisetiden kostbar.

Det har vært mye søkelys på ulike spørreundersøkelser om ferge eller fergefritt. Mange hevder det er flertall i fylket for fortsatt ferge, mens andre mener det er flertall for fergefritt. Hvem burde spørres? Hvis det absolutt skal gjennomføres spørreundersøkelse mener jeg det først og fremst bør gjøres mot de som oftest krysser fjorden. Å spørre personer over 55 år er etter min mening uinteressant (jeg har selv passert denne grensen for mange år siden). Storparten av oss er ikke i arbeid når Møreaksen står ferdig til bruk. Å spørre personer som bor på søre Sunnmøre eller nordre Nordmøre og som tar seg en tur til motsatt del av fylket en gang iblant er heller ikke representativt.

Vi har kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år (i høst) og Stortingsvalg hvert fjerde år. De som har sterke meninger og ønsker om Møreaksen (for eller imot), bør stemme på det partiet som samsvarer med deres ønsker/behov. Det er på denne måten vi på en demokratisk måte kan påvirke hverdagen vår.

Avslutningsvis vil jeg be deg tenke deg godt om før du bestemmer deg. For hvem tar du avgjørelsen – deg selv, samfunnet, dine etterkommere?

Fortsatt god sommer og godt valg.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Stein Helge Aspsæter · 7 måneder siden
  TS fornekter seg ikke. Dette blir nærmest pinlig.
  Vet egentlig ikke hvor jeg skal begynne å gi tilsvar på innlegget. Men for å ta et par ting; ser at en spørreundersøkelse omkring fjordkryssing eller fortsatt ferge,for de +55 år og oppover, ikke er relevant iflg Sundsbø. Argumentet om at fåtall av disse personene enten ikke lever, er i stand til å kjøre eller ikke har framtidig interesse for prosjektet eller ikke har begrep på framtidsutviklingen.
  Da bør vel de som framsetter slike sære teorier, være klar over at de kan bli satt i samme bås og betegnet som enten avlegs eller uinteressant, alderen tatt i betraktning. 
  En annen ting TS er klokkeklar på, er at hoved-veier ikke skal gå i mest mulig rette linjer, men derimot ut til krinker og kroker der det etter sigende bor noen folk som skal ha rettmessig krav på fastlandsforbindelse betalt av fellesskapets midler. Å forsøke rettferdiggjøre sitt engasjement for Møreaksen og innfartsvei, med at "Staten tar meste av kaka" er både å villede og splitte opinionen rundt nedslagsfelt Romsdalsaksen/Møreaksen.
  Å rakke ned på Budstikka var overraskende, tatt i betraktning at den skal gjenspeile folks oppfatninger, engasjement og interesser. Det har nok skjedd en realitetsendring hvor man ser galskapen satt i system av SSV, MA, politiske støttespillere og få enkeltpersoners egeninteresse av å få MA ut til øyene Aukra og Midsund. 
  Kontroll- og konstitusjonskomiteen skulle gått visse personer og organisasjoner etter i sømmene for å komme til bunns i samrøre rundt Møreaksen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 7 måneder siden
   @Stein Helge Aspsæter

   Du har ingen andre momenter imot mitt poeng om at det først og fremst er de som blir påvirket av en beslutning som hovedsakelig bør lyttes til, enn at de som hevder slikt kan bli satt i samme bås og betegnet som enten avleggs eller uinteressant, alderen tatt i betraktning? Seriøst?

   Når det gjelder mitt poeng om at formålet med veier som Fergefri E39 ikke først og fremst skal gå i rette linjer, så skyldes det at veiene skal gå der folket reiser. De fleste reiser er lokale, som mellom hjem og jobb. Tanken bak Fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Bestillingen til samferdselsminister Kleppa i 2010 var: Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal greie ut følgende: 1. Kva for potensial ein ferjefri kyststamvegg for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar. Traséen for Møreaksen oppfyller denne bestillingen, og raskeste trasé går faktisk via Otrøya. Denne fastlandsforbindelsen er dermed er gratis ekstrabonus for hele fylket.

   Når det gjelder rettmessig krav på fastlandssamband, så vil de fleste mene at øyene Otrøya og Gossen, som har langt flere innbyggere enn de på Nordøyene, har enda større rett på fastlandssamband. Det hevder da også de partiene som er mot Møreaksen, som Frp og SV.

   Når det gjelder din påstand om at det er villedende å påpeke effekten av at staten betaler for Møreaksen, uten denne er det Fylkeskommunen som må ta regningen, så er jo det motsatte, å ikke å gi slik folkeopplysning, som er villedende. Du bør lese denne, både angående folkeopplysning og realitetsorientering: 
   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/119949-tre-utfordringer-til-romsdals-budstikke

   Nå har jo Møreaksen vært gått gjennom i sømmene flere ganger, ikke minst ved forrige Stortingsvalg da TK kom med sine «avsløringer». Da støvet la seg viste det seg å være basert på «fake news». Og nylig har Møreaksen vært gjennom rigorøse KS2-analyser. De avslørte kun at krigen i Ukraina vil medføre at kostnadene øker, på samme måte som alle samferdselsprosjekter.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 6 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du skriver : Når det gjelder rettmessig krav på fastlandssamband, så vil de fleste mene at øyene Otrøya og Gossen, som har langt flere innbyggere enn de på Nordøyene, har enda større rett på fastlandssamband. Det hevder da også de partiene som er mot Møreaksen, som Frp og SV. På øyene Gossen og Oterøy bor det tilsammen ca 5036 mennesker..  På Nordøyene bor det tilsammen ca 11130...( Hvor mange bor på Nordøyane?
   Nordøyane – Store norske leksikon
   Nordøyane har relativt tett bosetting, i 2019 i alt 11 130 innbyggere fordelt med 8398 innbyggere i Giske kommune (hele kommunens befolkning) og 2732 innbyggere i Ålesund kommune (henholdsvis 1238 på øyene i tidligere Sandøy kommune og 1494 i tidligere Haram kommune) ) Så vet ikke jeg, HVOR det bor fletst mennesker.... ??? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 6 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Jeg vet ikke om du selv har lest og forstått teksten du viser til, men den tar jo med mennesker som allerede er fergefri. Les denne:

   https://www.veier24.no/artikler/omstridt-milliardprosjekt-vedtatt-i-more-og-romsdal-tirsdag-dette-er-nordoyvegen/453369

   Her står det bl.a.: «Nordøyvegen skal gi fastlandssamband for 2700 mennesker.» Da er det langt flere på Gossen og Otrøya. Selv om du der ser ut til å telle med noen i Aukra kommune som bor på fastlandet.

   På Wikipedia står det samme om Nordøyvegen: https://no.wikipedia.org/wiki/Nord%C3%B8yvegen

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til #614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 18 timer siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrDu tar feil igjen. I din referanse til tallet 1200 sier SVV: «Etter at ny E39 Ørskogfjellet- Vik er ferdig utbygd ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøEg har aldri snakka om 2050. Det er eit virvar i di boble.Prosentrekning kan eg.Kor unison stemninga er når pengene ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrTidligere har du vist til SVV sin Planbeskrivelse E39 Ørskogfjellet-Vik, og henvist til tallet 1200 som reduksjonen i trafikken ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Terje SundsbøÅDT på Ørskogfjellet i vurderingsåret 2021 er ca. 4200 iflg. SVV. Av dette er ein andel på 1200 forventa å ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Otrøya fergefri baner vei for Tautratunnelen
@Geir Ole SætremyrJeg registrerer at Naturvernforbundet fortsatt mener at siden trafikken på dagens E39 gjennom Skorgedalen blir redusert med 1200 ÅDT i ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse