Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Møre og Romsdal INP, fylkesstyret
Ytring
01 august 2023 09:57
Del på Facebook
Illustrasjonsfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Illustrasjonsfoto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Møre og Romsdal har et etterslep på vedlikehold som er hinsides, vi snakker om rundt 17 milliarder kroner. Hvordan er det blitt slik?

Er det slik at vi skal skylde utelukkende på Regjeringen og manglende overføringer?

Annonse
Annonse

Hvordan har vi kommet dit?

Har nye prosjekt vært så oppslukende at man ikke har evnet å se forfallet? Har kranglingen og arbeidet med kryssing av Romsdalsfjorden tatt så mye tid og penger at man har latt forfallet råde?

Hvordan skal vi evne å ta igjen etterslepet på vedlikehold?

Det viktigste for Møre og Romsdal INP er at vi får startet arbeidet med å ivareta hverdagsveiene våre. Det er disse veiene som skaper utfordringene det er disse veiene som skaper frustrasjon og misnøye.

Vi må lage en ny konsekvensutredning (KVU) for kryssing av Romsdalsfjorden, slik at vi får en helhetlig plan for E-39 gjennom fylket. Ikke stykkevis og delt slik det oppleves i dag. Etter sigende er det brukt 800 millioner kroner i dette arbeidet. Men når dette arbeidet ikke er godt nok utført, mener Møre og Romsdal INP at det er riktig å gjennomføre en ny KVU. Kanskje la SVV region vest gjøre det.

Vi skal sammen med kommunene definere trafikale utfordringer slik at man i felleskap kan finne gode løsninger til beste for trafikantene.

Gjennom å flytte arbeidet med eksportveien over på Statens Veg vesen (SVV) mener vi at vi kan få en mer politisk styrt prosess med oppstart av fylkes viktigste vei, og Møre og Romsdal INP vil jobbe med dette.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Fremkommelighet er viktig for næringslivet, de trenger å få varer ut.

Fremkommelighet er viktig for befolkningen, i forhold til fremkommelighet til jobb, skoler, barnehage for å nevne noe.

Fremkommelighet er særdeles viktig i beredskaps øyemed, vi tenker her på politi, ambulanse og brannvesen.

Vi vil styrke fergetilbudet på de strekninger der det ikke finnes alternativ. Vi kan ikke ha det slik at det er fergerutene som bestemmer når man skal hjem. Det må være tilbud også etter midnatt. Møre og Romsdal INP mener at dette er viktigere faktorer enn å skaffe fergefrie forbindelser. Vi må i stedet sikre de fergestrekningene vi har, og styrke tilbudet på de strekningene det er nødvendig.

Møre og Romsdal INP erfarer at det i statlige overføringer til vedlikehold av fylkesveier er en stillstand samtidig som vi ser en jevn økning av vedlikeholdsbudsjettet på riksveier. Siste budsjett er på 9,3 milliarder.

Vi må evne å se vegnettet som helhet og Møre og Romsdal INP vil jobbe for at mer av de samferdselsmidlene blir kanalisert til å vedlikeholde fylkesveier.

Det er viktig at vi evner å ta vare på det vi har før vi bygger mer. Derfor vil Møre og Romsdal INP jobbe for at vi får en markant økning av tildelingene, jobbe for å få redusert administrative utgifter. Det er et stort etterslep å gå løs på, men Møre og Romsdal INP vil snu de stenene det er nødvendig for å skaffe midler. Vi skal i løpet av valgperioden tilstrebe å redusere etterslepet så mye vi kan. Slik at vi kan få hverdagsveier som vi kan leve med.

Dette er noen av de forhold Møre og Romsdal INP vil jobbe med innen samferdsel om du bare gir oss tillit den 11. september.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Audun Karlstrøm · 11 måneder siden
  Hvordan håndtere næringslivet og innbyggernes motstand mot Møreaksen og samtidig oppruste fylkesveg 64, vedtaket om fergefri E39 og fylkeskommunens økonomiske utfordringer med fastlandsforbindelsen til Midsund og Aukra?

  Svaret er: Bygg Romsdalsaksen med arm til Åfarnes.
  Den frigjør nødvendige midler til framtidig oppgraderingen av FV64 og Langfjordforbindelsen som kan brukes på fastlandsforbindelsen til Midsund og Aukra.
  Dermed vil man unngå å bygge Møreaksen som er kontroversiell.

  TØI er tydelig på at godstransport inn og ut av fylket vårt er undervurdert i samfunnsnyttekalkyler. Det betyr eksportveiene E136 må igangsettes og Fv64 (Romsdalsaksen) må utredes.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Audun Karlstrøm Hvilken motstand mot Møreaksen? 
   Næringslivet støtter Møreaksen, og folket ønsker fergefritt over Romsdalsfjorden. Dobbelt så mange ønsker Møreaksen framfor Romsdalsaksen i Molde kommune.

   Å bygge både Romsdalsaksen og fergefrie forbindelser til Otrøya og Gossen blir langt dyrere enn Møreaksen. Dermed er det Møreaksen som frigjør midler til opprusting av andre veier.

   Romsdalsaksen er utredet – heller ikke de ferske KS2-analysene for fjordkryssingen etterlyser flere analyser av Romsdalsaksen.
   Romsdalsaksen er skrinlagt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 11 måneder siden
   @Terje Sundsbø Når man vurderer påstandene om Romsdalsaksen og Møreaksen, er det viktig å ta hensyn til fakta. En undersøkelse i 2019 viser at 45% av næringslivet i fylket ønsker Romsdalsaksen, mens 23% vil ha Møreaksen. Dette indikerer at Romsdalsaksen kan være en mer populær løsning for næringslivet enn det som blir uttalt av enkelte.
   Når det gjelder fergefritt over Romsdalsfjorden, er dette noe som er vedtatt i 2014. Men det betyr ikke at allmennheten har en klar preferanse for enten Møreaksen eller Romsdalsaksen. Den endelige avgjørelsen bør tas etter en nøye og nøtral utredning.
   Det blir hevdet at Romsdalsaksen er utredet av en nøtral 3.part, men Rambøll og Norconsult sin utredning er ikke oversjøisk i stor nok grad.
   Det viser seg at Romsdalsaksen faktisk er 25 Mrd. rimeligere enn Møreaksen når følgekostnader tas med i betraktningen.
   Til slutt må det nevnes at påstandene om Møreaksens fordeler i forhold til andre alternativer blir diskutert heftig av ulike aktører. Å hevde at Romsdalsaksen er skrinlagt, er å overse alle som fortsatt kjemper for denne løsningen. Saken lever fortsatt i beste velgående, og ingen alternativer er endelig skrinlagt.
   Det er viktig å vurdere alle alternativer grundig og nøye. Vi må unngå å basere beslutninger på fiktive støttespillere eller påstander uten faktisk dokumentasjon. Det er nødvendig å se på langtidseffekter og helhetlige kostnader før en beslutninger tas.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Audun Karlstrøm En kortvarig underskriftskampanje avslørte en enormt stor oppslutning om Møreaksen, noe NHO fulgte opp.

   Allmennhetens preferanser bør kartlegges når allmennheten er opplyst om hva de ulike alternativene innebærer. Her har avisene fått tydelige oppfordringer om grundig folkeopplysning.

   Eksterne konsulentselskaper må betraktes som nøytral 3.part. De viser at en fullstendig oversjøisk variant av Romsdalsaksen blir dyrest. Disse analysene viser ikke at Romsdalsaksen er billigst, når en inkluderer kostnadene med fastlandsforbindelser til Otrøya og Gossen.

   Det er bare INP som unisont går inn for Romsdalsaksen. Frp i Vestnes ønsker ikke fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Ingen andre partier støtter Romsdalsaksen.

   Når det gjelder langtidseffektene så må man ikke minst vurdere kostnadene med å fjerne de gigantiske flytebroene på Romsdalsaksen den dagen disse utrangeres.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 11 måneder siden
   @Terje Sundsbø Når det gjelder uttalelsen om at en kort underskriftskampanje avslørte stor oppslutning om Møreaksen-prosjektet, er dette en personlig oppfatning. Man kan hevde at kampanjen, som er kortvarig, ikke nødvendigvis representerer et omfattende og nøyaktig utvalg av opinionen. Videre er det verdt å merke seg at det kan være en rekke grunner til at folk vil støtte prosjektet, for eksempel mangel på kommunikasjon eller tilgjengelighet til alternativ informasjon eller egeninteresser i prosjektet.

   Når det gjelder forslaget om at media bør gi omfattende informasjon om prosjektet for bedre å informere opinionen. Dette er en personlig oppfatning ved at den antar at den gitte informasjonen vil være upartisk og objektiv. Uten tvil er det ingen garanti for at media vil gi et slikt detaljnivå eller faktasjekking, og at deres rapporter eller redaksjoner kan produsere en skjevhet basert på eierens interesser eller politiske troskap.

   Når det gjelder forslaget om å bruke eksterne konsulentfirmaer for å gi et objektivt syn, er denne uttalelsen en mening ved at det kan stilles spørsmål ved om disse selskapene virkelig er upartiske med tanke på at de er bestilt av SVV i Molde. Videre kan man også hevde at tolkningen av informasjonen gitt av konsulentselskapene kan bli gjenstand for manipulasjon for å bedre tilpasse seg en interessents agenda.

   Til slutt er uttalelsen som antyder at bare INP støtter Romsdalsaksen-prosjektet en personlig mening ved at man kan hevde at det ikke har vært en omfattende og streng nok kartlegging av opinionen og at andre partier også kan støtte prosjektet eller være usikre. Videre er det verdt å merke seg at det kan være politiske holdninger eller endrede holdninger i fremtiden.

   Når det gjelder omtalen av de langsiktige kostnadene ved å fjerne flytebroene, er denne uttalelsen en personlig oppfatning ved at den avhenger av om det er sikkerhet for at broene ville bli fjernet eller ikke, og også om fakta og data allerede er samlet inn for å kvantifisere de forventede kostnadene.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Audun Karlstrøm Det er ingen personlig oppfatning rundt det faktum at en kortvarig underskriftskampanje for Møreaksen fikk stor oppslutning hos næringslivet i fylket. Det bekreftes av at NHO fulgte opp.

   Det er et allment prinsipp at man bør ha kunnskap om et emne for å kunne gjøre seg opp en mening om saken. Dette er heller ikke en personlig oppfatning.

   Hvis det er slik at et konsulentselskap blir partisk i det øyeblikket det får bestilling på en utredning, så er det umulig å finne noen upartisk 3. part til å utrede Romsdalsaksen. Ditt ønske om dette har du dermed selv definert som umulig.

   Det er ingen personlig mening om hvilke partier som støtter Romsdalsaksen, dette fremgår av partiprogrammene. Ingen andre enn INP har programfestet slik støtte. Heller ikke Frp i Vestnes.

   Det er heller ingen personlig oppfatning at store installasjoner til sjøs må fjernes den dagen de utrangeres. Bare se på installasjonene i Nordsjøen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 11 måneder siden
  Hvor mange flere utredninger av Romsdalsaksen trengs det? Heller ikke den ferske KS2-analysen om fjordkryssingen etterlyser flere slike utredninger.

  I den siste meningsmålingen er det dobbelt så mange som ønsker Møreaksen enn som ønsker Romsdalsaksen:
  https://www.tk.no/tre-utfordringer-til-romsdals-budstikke/o/5-51-1395761

  Romsdalsaksen er skrinlagt.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Anne Mari Sandshamn · 11 måneder siden
   @Terje Sundsbø Sikkert like mange som det trengs for åutrede MA ferdig, for den er heller ikke ferdig utredet.. ... 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 11 måneder siden
   @Anne Mari Sandshamn Etter en KS2-analyse kommer det ikke flere utredninger. Neste og siste trinn er en politisk beslutning om finansiering.

   De uferdige reguleringsplanene i Ålesund kommune er i så måte ikke utredninger. Det haster heller ikke med disse, siden trinn 1, fjordkryssingen, som er ferdig utredet og klar til bygging, vil ta 10 år å ferdigstille. Da kan en vente i 6 år før en starter på trinn 2, og likevel ferdigstille alt samtidig, siden trinn 2 bare tar 4 år å bygge.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 7 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
@Geir Ole SætremyrVestland fylkeskommune prioriterer ikke rassikring av turistveier og vedlikehold av veiene mellom fergeleiene framfor fastlandssamband til egne innbyggere. De skal ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse