Annonse
Annonse
Illustrasjon: Bolgneset Utvikling / Rambøll
Illustrasjon: Bolgneset Utvikling / Rambøll

Formannskapet og bystyret vedtok enstemmig i 2016 at kommunen skulle utvikle et større næringsareal på Bolgneset for nye næringer innen havteknologi. Senere har politikerne enstemmig vedtatt nødvendige bevilgninger til reguleringsarbeidet og innløsning av eiendommene.

Kommunen fikk en meget god respons på de planer som da ble lagt frem. Tidens Krav hadde en lederartikkel den 10.juni 2016 som kalte dette «En plan for fremtiden», og skrev at kommunen tenker helt riktig når de nå planlegger å avsette et større område på Bolgneset til et landbasert havteknologisenter, og når man først etablerer et slikt operativt teknologicluster i Kristiansund, finnes det knapt grenser for hvor mye det kan vokse.

Nå, drøye 3 år senere har vi ferdigstilt planarbeidet og fått alle nødvendige eksterne godkjenninger for 500 dekar nytt næringsareal. Reguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning er nå godkjent av alle eksterne statlige og fylkeskommunale instanser, og skal legges frem for kommunal egengodkjenning i bystyret den 5.mars.

Det viser at kommunen har gjennomføringsevne, selv i svært vanskelige saker hvor en rekke fylkeskommunale og statlige organer har utfordrende krav til både prosess og sluttresultat.

Kommunen valgte noe utradisjonelt å organisere arbeidet gjennom et heleid kommunalt aksjeselskap (Bolgneset Utvikling AS) med tett politisk og administrativt samarbeid og styring. Det har vært en suksess, og er en organisasjonsform som vi med fordel bør vurdere også for andre kommunale oppgaver.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har for denne valgperioden inngått et forpliktende samarbeid som bl.a. innebærer at Bolgneset-prosjektet skal gjennomføres i henhold til den tidligere politiske bestillingen. Det forplikter at Ap og Sp fikk innbyggernes tillitt til å danne et flertall i bystyret ved siste valg, og vi vil vise at vi holder våre løfter.

Kommunen må tilrettelegge for fremtiden, med nye næringer som skal bygge videre på den kompetansen og den posisjon regionen har innen oljeindustrien. Det har tatt årtier for Kristiansund å etablere seg som den suksessrike oljebyen vi er i dag, men vi må innse at det engang tar slutt, på samme måte som klippfisk og sild var glansperioder som forsvant.

Uten langsiktige tanker og tålmodig arbeid kommer vi ikke videre. Det finnes ingen raske snarveier for å skape nye næringer og arbeidsplasser til erstatning for oljebransjen.

Bolgneset-prosjektet har derfor så vidt begynt. Neste fase er å inngå en entreprenørkontrakt for opparbeidelse av området. Når den er ferdigforhandlet, vil den bli bli lagt frem for politisk godkjenning. Samtidig vil vi søke eksterne investorer som vil finansiere opparbeidelsen. Vi kan berolige innbyggerne med at kommunen ikke skal bekoste dette selv. Privat kapital skal være på plass før første spadetak.

Bolgneset vil nå fremover bli markedsført overfor ulike aktører som direkte eller indirekte vil stå for etableringene. Dette er et stort stykke arbeid, som kommunen vil gjennomføre i samarbeid med ulike private og offentlige fagmiljøer, som vi vet vil stille med kompetanse og økonomiske tilskudd.

Bolgneset er et meget ambisiøst prosjekt som vil ta tid, men kommunen har kontaktnett, kompetanse og gjennomføringskraft. Gjennom tålmodig og målrettet arbeid skal vi lykkes å skape nye arbeidsplasser.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte