Annonse
Annonse
NTB
Det hendte
NTB
16 oktober 2021 02:00

1814: En underlig ulykke inntraff i London, da en kolossal tank med porter-øl eksploderte ved bryggeriet The Horse Shoe Brewery i Tottenham Court Road. Eksplosjonen forplantet seg øyeblikkelig til de andre øltankene ved bryggeriet, og førte til at en femten meter høy flodbølge av øl sprengte seg ut gjennom bygningens murvegger og veltet ut i gatene. Flommen feide gjennom flere hus og drepte åtte mennesker på sin vei, hvorav tre bokstavelig talt skal ha druknet i øl. Et niende offer avled få dager senere som følge av alkoholforgiftning. Etter ulykken ble bryggeriet saksøkt, men retten slo fast at katastrofen hadde vært et uhell («Act of God») som intet menneske kunne holdes ansvarlig for. Hendelsen er gått inn i historien som Ølflommen i London («The London Beer Flood»).

1869: Landstads Kirkesamebok ble godkjent ved kongelig resolusjon. I boka hadde presten, salmedikteren og folkeminnesamleren Magnus Brostrup Landstad (født i Måsøy i Finnmark i 1802) samlet totalt 634 salmer av tysk og skandinavisk opprinnelse. 53 av dem var skrevet av Landstad selv, som også hadde stått for mange av gjendiktningene. Salmeboka var en del av nasjonsbyggingsprosjektet som preget norsk kulturliv på 1800-tallet, og skulle erstatte de tre danske salmesamlingene som til da hadde vært autorisert for bruk i Den norske kirke. Fra den gikk i trykken i 1870 var Landstads Kirkesamebok den viktigste salmeboka ved offentlige gudstjenester i Norge til ut på 1920-tallet. En omarbeidet utgave («Landstads reviderte») kom ut i 1926. Denne forble offisiell salmebok for Den norske kirke fram til 1985.

1973: Trygve Brattelis andre regjering tok over etter Lars Korvalds koalisjonsregjering. Ved stortingsvalget i ’73 var antallet stortingsrepresentanter utvidet fra 150 til 155 for å motvirke stemmelikhet ved voteringer. Brattelis rene Arbeiderpartiregjering omfattet profiler som Knut Frydenlund (utenriks), Per Kleppe (finans), Bjartmar Gjerde (kirke og undervisning) og Jens Evensen (handel og skipsfart). Som i den forrige Bratteli-regjeringen ble landbruksdepartementet ledet av Thorstein Treholt, far til den senere spiondømte Arne Treholt. Ved Sonja Ludvigsens død året etter ble miljøvernminister Tor Halvorsen omdisponert til sosialminister. 6. september 1974 gjorde Gro Harlem Brundtland sin debut som statsråd i det ledige miljøverndepartementet.

(©NTB)

Annonse
Annonse
Kristiansundskalenderen 2022
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte