Annonse
Annonse
NTB
Det hendte
NTB
14 januar 2022 02:00

1814: Fredsavtalen som fikk navnet Kielfreden ble inngått i Kiel. Avtalen satte strek for Napoleonskrigene i Norden, der Danmark hadde vært alliert med Frankrike og følgelig var den tapende part. Ifølge avtalen mellom kongene av Sverige og Danmark-Norge skulle Danmark avstå Norge til sin svenske motpart. Til gjengjeld skulle Danmark få Pommern og øya Rügen, som da lå under svensk herredømme, samt en million riksdaler. For nordmennene innebar Kielfreden slutten på dansketiden, også kalt firehundreårsnatten, som betegner de totalt 434 årene Norge var i forening med Danmark. I stedet skulle Norge for fremtiden, i henhold til punkt 4 i Kieltraktaten, «tilhøre Hans Majestæt Kongen aff Sverrig med fuld Eiendomsret og Souverainitet, og danne et Kongerige forenet med det Svenske».

1875: Den franske legen, filosofen og teologen Albert Schweitzer ble født i Alsace. Schweitzer utdannet seg først til teolog, men studerte deretter medisin for å kunne være til større nytte for verdens lidende. Sammen med sin kone, Helene Bresslau Schweitzer, grunnla han i 1913 et hospital i fransk Kongo (nå Gabon). Bærebjelken i Schweitzers filosofi og humanitære virksomhet var prinsippet om respekt for alt liv. På dette grunnlaget tok han blant annet avstand fra all utvikling og bruk av atomvåpen. Schweitzer ble tildelt Nobels fredspris i 1953. Prisen var for året 1952, da nobelkomiteen kom til at ingen nominerte levde opp til kriteriene i Nobels testamente, og derfor gjorde bruk av sin rett til å utsette prisutdelingen.

1952: Talkshowet «Today» hadde premiere på NBC. Vert for programmet var Dave Garroway, en representant for den såkalte Chicago-skolen som var på full fart inn i amerikansk kringkasting. Garroways naturlige og avslappede stil i studio var noe helt nytt for mange seere. Til da hadde man vært vant til at TV- og radiostemmer skulle være stive og høytidelige, slik skikken også var i den norske «Filmavisen». Garroways show ga publikum en følelse av å ta del i en dempet og uformell samtale. Det publikum ikke visste, var at programlederens sinnsro var tilkjempet. Garroway sloss mot depresjon gjennom flere tiår og måtte trekke seg fra «Today» i 1961 av helsemessige grunner. Han tok sitt eget liv i 1982. Showet han var med på å starte i 1952, går fremdeles daglig på NBC.

(©NTB)

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte