Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
06 desember 2021 13:22
Grethe Vikane. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Grethe Vikane. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider videre med Møreaksen.

I forbindelse med en framtidig ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden, har Samferdselsdepartementet, ved daværende statsråd Knut Arild Hareide, gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede undersjøiske løsninger innenfor det som omtales som Romsdalsaksen. I konseptvalgutredningen (KVU) for Ålesund – Bergsøya fra 2011, er dette omtalt som konsept 5 (K5). Oppdraget gikk videre ut på å se dette opp mot samfunns- og effektmålene fra KVU, for å kunne gi et sammenlikningsgrunnlag mellom Romsdalsaksen (K5) og Møreaksen (K2).

Samme forhold som i 2011 og 2019

Statens vegvesen engasjerte et eksternt konsulentfirma, Norconsult, til å gjennomføre utredningen. Norconsults rapport foreligger nå, og er oversendt til Samferdselsdepartementet.

– Når det gjelder de viktigste virkningene og kostnadene så viser denne utredningen samme forhold mellom Møreaksen og Romsdalsaksen som konseptvalgutredningen i 2011 og tilleggsutredningen fra 2019, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

Møreaksen beste alternativ

Rapporten viser at det er ett alternativ, som i rapporten omtales som K5a2, som skiller seg ut som det beste alternativet på Romsdalsaksen. Dette alternativet innebærer flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset.

– Når alternativ K5a2 så sammenlignes med Møreaksen (K2), som krysser fjorden lenger vest, ser vi at Romsdalsaksen har lavere pris, kortere reiseavstand på strekningen Ålesund-Bergsøya og Åndalsnes-Molde, og bedre CO2-regnskap, samt samlet netto nytte. Møreaksen gir kortest reisetid Ålesund-Molde, bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene, og gir størst trafikantnytte for brukerne av veien, sier Grethe Vikane.

– Grundig rapport

Når fylkeskommunens prosjekt med fastlandsforbindelse til Gossen er med i regnestykket skårer Møreaksen også best på netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone, det som gjerne omtales som samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Møreaksen ble anbefalt av Statens vegvesen etter konseptvalgutredningen og valgt av regjeringen som grunnlag for videre planlegging.

– Rapporten fra Norconsult er grundig. Vi mener de ulike alternativene er tilstrekkelig utredet og belyst, og anbefaler at det arbeides videre med å gjennomføre Møreaksen ut fra de føringer og rammer som ligger i Nasjonal transportplan, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  Fordelene med Romsdalsaksen – med en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset, er altså at den gir:
  - lavere pris, men mindre fergeavløsningsmidler fordi den avløser færre ferger, og derved neppe lavere bompenger.
  - kortere reisetid Ålesund-Bergsøya, men bare 25% av de som krysser Romsdalsfjorden passerer Gjemnessundbrua (Krifast).
  - kortere reisetid Åndalsnes-Molde, men bare fram til broen over Langfjorden kommer.
  - bedre CO2-regnskap, men ikke etter at trafikken erstattes med el-biler.
  - og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet, bare hvis fastlandsforbindelsen til Gossen ikke regnes med (et prosjekt som kun lar seg realisere dersom Møreaksen bygges).

  Fordelene med Møreaksen er at den:
  - gir kortere reisetid Ålesund-Molde, som gjelder flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden.
  - bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt de to byene. (Formålet med fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen.)
  - gir større trafikantnytte.
  - gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fastlandsforbindelsen til Gossen regnes med.

  Romsdalsaksen vil kreve at fylkeskommunen finansierer fastlandssamband til Midsund og Aukra. Slik som Nordøyvegen, en blindvei i Ålesund kommune til 5 mrd. Hva gjør man ikke for å hindre at noe kommer naboen til gode?
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Kristiansundskalenderen 2022
Annonse

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 13 timer siden – Hvor er logikken i Nav-saken, Geir Inge Lien?
Merkelig at Lien ikke forstår at kamp om flere statlige arbeidsplasser til fylket og vurdering av sammenslåing og plassering av ...
Dette er en kjempeskandale. Tenk å kjøpe inn helikoptre som ikke kan lande på mange av sykehusene som har helikopterplass. ...
Ketil Strand Andersen 1 dager siden Rbnett: Stopp Nav-flyttingen til Kristiansund
Vi kan støtte Molde på dette, men kun dersom Moldenserne greier å bidra til at sykehuset i Kristiansund opprettholdes.
Her er det ingen sammenheng mellom sitatet til Christensen og konklusjonen som Tønnesen trekker. Sammenslåingen var begrunnet med billigere lokaler, ...
Vidar Hölm 1 dager siden Regionspørsmålet arkiveres – endelig!
Ja ser jo de jubler i molde over sine kjære naboer i nord. Nå får de NAV kontoret fra Kristiansund. ...
Vidar Hölm 1 dager siden Bypakken – bompenger til evig tid?
Bruk blinklys i rundkjøringer og lag rundkjøring i Dalekrysset og i Norges mest snodige kryss, Rensvikkrysset ,så er dere i ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte