Annonse
Annonse
Redaksjonen
Artikkel
06 desember 2021 13:22
Del på Facebook
Grethe Vikane. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Grethe Vikane. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider videre med Møreaksen.

I forbindelse med en framtidig ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden, har Samferdselsdepartementet, ved daværende statsråd Knut Arild Hareide, gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede undersjøiske løsninger innenfor det som omtales som Romsdalsaksen. I konseptvalgutredningen (KVU) for Ålesund – Bergsøya fra 2011, er dette omtalt som konsept 5 (K5). Oppdraget gikk videre ut på å se dette opp mot samfunns- og effektmålene fra KVU, for å kunne gi et sammenlikningsgrunnlag mellom Romsdalsaksen (K5) og Møreaksen (K2).

Samme forhold som i 2011 og 2019

Statens vegvesen engasjerte et eksternt konsulentfirma, Norconsult, til å gjennomføre utredningen. Norconsults rapport foreligger nå, og er oversendt til Samferdselsdepartementet.

– Når det gjelder de viktigste virkningene og kostnadene så viser denne utredningen samme forhold mellom Møreaksen og Romsdalsaksen som konseptvalgutredningen i 2011 og tilleggsutredningen fra 2019, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

Møreaksen beste alternativ

Rapporten viser at det er ett alternativ, som i rapporten omtales som K5a2, som skiller seg ut som det beste alternativet på Romsdalsaksen. Dette alternativet innebærer flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset.

annonse

– Når alternativ K5a2 så sammenlignes med Møreaksen (K2), som krysser fjorden lenger vest, ser vi at Romsdalsaksen har lavere pris, kortere reiseavstand på strekningen Ålesund-Bergsøya og Åndalsnes-Molde, og bedre CO2-regnskap, samt samlet netto nytte. Møreaksen gir kortest reisetid Ålesund-Molde, bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene, og gir størst trafikantnytte for brukerne av veien, sier Grethe Vikane.

– Grundig rapport

Når fylkeskommunens prosjekt med fastlandsforbindelse til Gossen er med i regnestykket skårer Møreaksen også best på netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone, det som gjerne omtales som samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Møreaksen ble anbefalt av Statens vegvesen etter konseptvalgutredningen og valgt av regjeringen som grunnlag for videre planlegging.

– Rapporten fra Norconsult er grundig. Vi mener de ulike alternativene er tilstrekkelig utredet og belyst, og anbefaler at det arbeides videre med å gjennomføre Møreaksen ut fra de føringer og rammer som ligger i Nasjonal transportplan, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 9 måneder siden
  Fordelene med Romsdalsaksen – med en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset, er altså at den gir:
  - lavere pris, men mindre fergeavløsningsmidler fordi den avløser færre ferger, og derved neppe lavere bompenger.
  - kortere reisetid Ålesund-Bergsøya, men bare 25% av de som krysser Romsdalsfjorden passerer Gjemnessundbrua (Krifast).
  - kortere reisetid Åndalsnes-Molde, men bare fram til broen over Langfjorden kommer.
  - bedre CO2-regnskap, men ikke etter at trafikken erstattes med el-biler.
  - og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet, bare hvis fastlandsforbindelsen til Gossen ikke regnes med (et prosjekt som kun lar seg realisere dersom Møreaksen bygges).

  Fordelene med Møreaksen er at den:
  - gir kortere reisetid Ålesund-Molde, som gjelder flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden.
  - bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt de to byene. (Formålet med fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen.)
  - gir større trafikantnytte.
  - gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fastlandsforbindelsen til Gossen regnes med.

  Romsdalsaksen vil kreve at fylkeskommunen finansierer fastlandssamband til Midsund og Aukra. Slik som Nordøyvegen, en blindvei i Ålesund kommune til 5 mrd. Hva gjør man ikke for å hindre at noe kommer naboen til gode?
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Innlogging

Siste kommentarer

jon ingar eik 1 timer siden Samarbeid eller splid?
Helge Orten, og Rise, strekninga frå Vestens til Moa er ei felles strekning E136 og E39, det er den også ...
@Bjørn JacobsenInteressant å observere at lokalpolitikere i SV kjemper så innbitt for å stoppe Møreaksen. De er fullt klar over at da ...
@Bjørn JacobsenDa får vi håpe at politikerne på Stortinget ser at Møreaksen bør prioriteres foran Hordfast på Fergefri E39.
Møreaksen er på SV si kuttliste: "Den er der;)Bare en forglemmelse fra min side. MvhMona FageråsStortingsrepresentant Nordland og SVs samferdselspolitiske ...
Anne Mari Sandshamn 1 dager siden Møreaksen bør prioriteres først på fergefri E39
@Terje SundsbøOg? Det er jo KSU som har delt innlegget fra denne siden på SIN side på facebook. Og så klart ...
@Anne Mari SandshamnTakk for den linken. Det forandrer likevel ikke mitt poeng – kommentarene bør skrives her på denne siden til dette ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Foreslå arrangement

Vis kalender

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte