Annonse
Annonse
Kristin Sørheim
Ytring
20 mars 2020 12:43
Kristin Sørheim, gruppeleder Møre og Romsdal Senterparti. Foto: Sp
Kristin Sørheim, gruppeleder Møre og Romsdal Senterparti. Foto: Sp
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av: Kristin Sørheim (SP), leiar i samferdselsutvalet

Om prioriteringane som Statens vegvesen foreslår for kommande NTP:

«Eg forstår at SVV har svara på ei bestilling frå tidlegare samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP), der netto nytte av kvar krone – ut frå bestemte kriterium – skal gå framfor alt anna. Men det blir fullstendig feil når vi ser at Møre og Romsdal nesten ikkje skal få ei krone til riksvegane i den første seks-årsperioden, og sannsynlegvis lite heilt fram til 2033!»

Vidare kommentarar om enkeltprosjekt og prioriteringar:

Krabbefelt på Ørskogfjellet er inne, og 46 mill. kr til ny veg i dagen gjennom Veblungsnes (føresett 164 mill. i bompengar!) og utbetring av E 136 mellom Innfjorden og Vestnes kan nå opp opp rammene vert auka. Men innfartsveg til Ålesund og bypakke når ikkje opp, heller ikkje E 136 i Romsdalen, og ikkje Lønset-Hjelset eller Volda-tunnelen. Eller utbetring av RV 70. Utbetring og ferjeavløysing på E39 i fylket kan vi også sjå langt etter.

Dei store pengane går til sentrale strøk og nesten ikkje noko til eit av dei største verdiskapingsfylka, Møre og Romsdal. Vi har aldri sett ei slik nedprioritering av infrastrukturen i vårt fylke som i dette innspelet frå SVV. Det må vere feil politikk som er lagt til grunn når vi kan komme ut slik i vårt fylke.

Senterpartiet sitt krav er først og fremst at også fylkesvegane må inn i NTP. Vedlikehald og oppgradering av viktige og høg-trafikkerte fylkesvegar må prioriterast, med bruer og tunnelar og rassikring som det som hastar mest. Av viktige fylkesvegar for næringslivet har vi fleire, t.d. FV 60, 61, 64 og 65. Fylkesvegane utgjer langt over 40 % av vegnettet, riksvegane berre 11 %. Det hjelper ikkje med 110 km fartsgrense på E 6 og E 18, når vi ikkje kjem oss fram dit med næringstrafikken. Vi vil også prioritere eit godt og rimelegare ferjetilbod.

Så vil vi halde fast på at E 136 inkludert Veblungsnes og bypakke Ålesund må inn i første del av perioden og absolutt ikkje overførast til Nye Veier. Det er ikkje aktuelt for oss å gå inn for Nye Veier sitt forslag om ei ny løysing for E 136 utanom Åndalsnes.

Utbetring av E 39 Lønset-Hjelset og RV 70 Kristiansund og Voldatunnelen meiner vi er viktige prosjekt. Og ny E 39 forbi Batnfjorden.
Vi vil krevje meir midlar til trafikksikring og utbetring av farlege vegkryss på riksvegane, slik som mellom anna Veibustkrysset og flyplasskrysset i Ørsta.

Innspelet frå SVV om utsetjing av ferjefri og utbetra E 39 i vårt fylke står i sterk kontrast til det arbeidet som er gjort av SVV i Region Midt, så dette vil også bli prosjekt vi må løfte fram.
Dette landet skal komme seg på fote igjen etter korona-utbrotet. Da blir næringslivet i kvar «krik og krok» i Møre og Romsdal enda viktigare enn før.

Da kan vi ikkje godta at Stortinget vil la forfallet på vegane våre auke, tvert imot må vi bygge infrastruktur i ein slik situasjon, for å lette kostnader og tidsbruk for næringslivet.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
Kristiansundskalenderen 2022

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje G. Finnøy 1 timer siden Sunnmøre på rett vei
@Terje SundsbøFakta? Forholder du deg, som "blind" MA tilhenger til fakta, der du repeterende kjører på med MA "propaganda"? Informasjon som ...
Terje G. Finnøy 1 timer siden Sunnmøre på rett vei
Det blir hevdet over 30 års planlegging ifbm. omveien og tunneltraseen Møreaksen, en trase ned mot Tomrefjord fra Ørskogfjeller, under ...
Terje G. Finnøy 1 timer siden Sunnmøre på rett vei
Det blir av enkelte hevdet oppstart av omveien og tunneltraseen Møreaksen (MA) i 2023? Men stemmer virkelig det da? Joda, ...
Terje Sundsbø 12 timer siden Sunnmøre på rett vei
@Terje G. Finnøy Så var det dette med fakta igjen. Det har aldri vært planen å bygge hele Møreaksen fra Breivika i Ålesund ...
Terje G. Finnøy 18 timer siden Sunnmøre på rett vei
At omveien og tunneltraseen MA nå tydelig fremstår som ett stykkevis og delt prosjekt, er på lik linje med det ...
Ketil Strand Andersen 20 timer siden Une Bastholm nominerer David Attenborough til fredsprisen
Den problemstillingen Bastholm ikke fatter er at våre naturressurser er begrensede. Vi har f.eks. en gitt mengde rent vann fra ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte