fbpx
Annonse
Annonse
Kristin Sørheim, leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylke. Foto: Sp
Kristin Sørheim, leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylke. Foto: Sp
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Av: Kristin Sørheim (Sp), leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylke

Vent med liberalisering av drosjenæringa!

Regjeringa, med samferdselsministeren frå FrP i spissen, vedtok å liberalisere drosjenæringa i landet, med verknad frå 1. juli 2020.

Møre og Romsdal fylkeskommunen gjekk imot denne lovendringa. Grunnen var at fleirtalet både i førre og sitjande fylkesting meinte at drosjenæringa var ganske godt organisert som ho var. Med mindre justeringar ville næringa kunne fungere enda betre. Vi såg for oss at drosjenæringa skulle vere ein viktig del av det samla kollektivtilbodet i fylket, der bussruter med svært få passasjerar kunne erstattast med bestillingsdrosje og gje eit betre og meir fleksibelt tilbod. Også i ei framtid med meir autonome køyretøy vil drosjenæringa kunne ha ei viktig rolle. Med fri konkurranse i ein liten marknad, utan krav til køyreplikt og utan organisering gjennom sentralar, vurderte vi at eit slikt frislepp ville føre til konkursar i næringa. Etter kvart ville vi kunne få eit «ikkje-tilbod» i store deler av fylket. Vi meinte og det ville opne for dårlegare lønns- og arbeidsvilkår i næringa. Særleg vil distriktskommunane risikere å miste tilbodet.

Drosjenæringa tek vare på eit viktig samfunnsoppdrag. Dei skal vere tilgjengeleg heile døgnet og over heile landet når det trengst køyring, anten det er til skule, til pasientreiser eller til andre nødvendige oppdrag. Som Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre skriv i Nettavisen 28.mrs, etter koronakrisa: «Vi tar for gitt at de aldri er langt unna når vi trenger dem». Da er ikkje frislepp og fleire løyve svaret, og det ser vi særleg i denne krisetida. Difor har Møre og Romsdal fylkeskommune – og dei andre fylkeskommunane – bede om at fristen for frislepp vert utsett. Mellom mange andre saker som kjem i bakgrunnen i desse koronatidene, er også førebuinga til å setje i verk denne reforma.

Drosjenæringa fungerer, den trengst i beredskapssamanheng, den trengst over heile landet, til ei kvar tid. Da trengst regulering. Det er ein av fleire lærdommar vi kan ta inn over oss no. FrP har sagt dei vil vurdere utsetjing. Det bør eit fleirtal på Stortinget også gå inn for, og så går det a å vurdere om heile reforma faktisk er feil!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte