Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Jenny Klinge
Ytring
13 januar 2021 14:12
Del på Facebook
Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne, Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet
Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne, Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rett før jul tvinga regjeringa gjennom ei sentralisering av domstolar. No vil regjeringa omorganisere kriminalomsorga. Det er trist at regjeringa forvekslar det å sentralisere og omorganisere med å ha handlekraft.

Det kriminalomsorga sjølv ber om, er meir ressursar til å tilby eit godt innhald i soninga og betre rehabilitering for dei innsette. Det regjeringa svarer med, er at dei vil leggje ned dagens fem regionar og ha tolv såkalla «lokale» straffegjennomføringseiningar.

Kriminalomsorgsdirektoraret skal framleis vera nivået på toppen, men regionleddet skal bort. Desse tolv straffegjennomføringseiningane skal vera det lokale leddet med leiarar som skal ha ansvar for fleire fengsel og friomsorgskontor kvar. Dette skal altså koma i staden for lokal leiing på fengsla og i friomsorga.

Auka avstandar mellom dei tilsette og innsette og dei som avgjer sakene er negativt. Vi i Senterpartiet ønskjer at fengsla og friomsorgskontora framleis skal bli rekna som lokale ledd og ha stadleg leiing. Vi meiner dette er best for å ha god kvalitet i straffegjennomføringa òg.

Her i Møre og Romsdal vektlegg fylkesordførar Torve overfor justiskomiteen at Møre og Romsdal må få si eiga straffegjennomføringseining dersom den planlagte omorganiseringa blir vedteken. Altså ikkje bli slått saman med Trøndelag, slik planen er. Eg støttar dette, men eg meiner det primære ønsket frå fylket tydeleg bør vera å unngå den planlagte omorganiseringa.

Det skal også opprettast to einingar for fellestenester dersom regjeringa får det som ho vil. Frå andre etatar veit vi at ei slik samling av fellestenester ikkje nødvendigvis fører til mindre pengebruk og mindre administrasjon, heller tvert om.

Førebels er det ikkje snakk om fysisk samanslåing av fengsel og friomsorgskontor, men med sentraliseringsviljen til dagens regjering i mente, kan ein ha grunn til å frykte at dette vil vera neste steg. Eventuelt også privatisering i kriminalomsorga.

Eg meiner også at det er grunn til å frykte at Kriminalomsorgsdirektoratet med denne omorganiseringa av etaten kjem til å ese ut slik Politidirektoratet har gjort dei seinare åra. Men vi treng ikkje fleire tilsette i administrasjon og styring, vi treng å behalde lokale fengselsleiarar og få fleire tilsette i førstelina som arbeider med dei domfelte. Her i fylket treng vi å styrke friomsorga, satse vidare på Hustad fengsel og få på plass eit nytt soningssenter på Sunnmøre.

Møre og Romsdal er av dei fylka som har færrast statlege arbeidsplassar i forhold til folketalet. Det viktigaste i denne saka er forholda i kriminalomsorga i seg sjølv, men ein viktig tilleggsdimensjon er nettopp statlege arbeidsplassar. Det er viktig å sørgje for å behalde og få fleire slike arbeidsplassar til Møre og Romsdal. Såleis er det viktig at Møre og Romsdal blir ei eiga straffegjennomføringseining dersom strukturen blir endra. Men det viktigaste først er å kjempe for å behalde dagens struktur.

Av: Jenny Klinge
Justispolitisk talsperson, Senterpartiet

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Klippfiskadagan 2023

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 3 timer siden Prioritering av E136 Eksportveien
Møreaksen – Genial, og den eneste aktuelle fjordkryssingen. Knapt noe politisk parti har andre alternativer for fergefri fjordkryssing på sitt ...
Terje Sundsbø 5 timer siden Prioritering av E136 Eksportveien
@Hans-Peter KaaresenMøreaksen ligger inne på 9. plass i utkastet til prioriteringer i NTP:https://www.nrk.no/vestland/statens-vegvesen-legg-fram-nye-vegprioriteringar-1.16410026.Hvilket vedtak er det du sikter til?
Hans-Peter Kaaresen 6 timer siden Prioritering av E136 Eksportveien
De som har vært i tvil, er ikke i tvil lenger, etter å ha lest dette innlegget.  De blir enda ...
Petter E. Olsen 6 timer siden En ny vår for kjernekraft?
Innlegget røper vel at den som skriver har lite greie på moderne kjernekraftverk og sitter fast i "atomkraft, det er ...
Anne Mari Sandshamn 7 timer siden Beskjed om å flytte?
@Terje SundsbøJeg fikk ikke svar på mitt spørsmål... Så jeg gjentar det i håp om at du faktisk er voksen nok ...
Ketil Strand Andersen 10 timer siden En ny vår for kjernekraft?
Innleggets hovedbudskap er bra, sett i lys av den gammeldagse måten å se på kjernekraft, at det er noe vi ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte