fbpx
Annonse
Annonse
Jenny Klinge
Leserinnlegg
Jenny Klinge
13 januar 2021 14:12
Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne, Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet
Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne, Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Rett før jul tvinga regjeringa gjennom ei sentralisering av domstolar. No vil regjeringa omorganisere kriminalomsorga. Det er trist at regjeringa forvekslar det å sentralisere og omorganisere med å ha handlekraft.

Det kriminalomsorga sjølv ber om, er meir ressursar til å tilby eit godt innhald i soninga og betre rehabilitering for dei innsette. Det regjeringa svarer med, er at dei vil leggje ned dagens fem regionar og ha tolv såkalla «lokale» straffegjennomføringseiningar.

Kriminalomsorgsdirektoraret skal framleis vera nivået på toppen, men regionleddet skal bort. Desse tolv straffegjennomføringseiningane skal vera det lokale leddet med leiarar som skal ha ansvar for fleire fengsel og friomsorgskontor kvar. Dette skal altså koma i staden for lokal leiing på fengsla og i friomsorga.

Auka avstandar mellom dei tilsette og innsette og dei som avgjer sakene er negativt. Vi i Senterpartiet ønskjer at fengsla og friomsorgskontora framleis skal bli rekna som lokale ledd og ha stadleg leiing. Vi meiner dette er best for å ha god kvalitet i straffegjennomføringa òg.

Her i Møre og Romsdal vektlegg fylkesordførar Torve overfor justiskomiteen at Møre og Romsdal må få si eiga straffegjennomføringseining dersom den planlagte omorganiseringa blir vedteken. Altså ikkje bli slått saman med Trøndelag, slik planen er. Eg støttar dette, men eg meiner det primære ønsket frå fylket tydeleg bør vera å unngå den planlagte omorganiseringa.

Det skal også opprettast to einingar for fellestenester dersom regjeringa får det som ho vil. Frå andre etatar veit vi at ei slik samling av fellestenester ikkje nødvendigvis fører til mindre pengebruk og mindre administrasjon, heller tvert om.

Førebels er det ikkje snakk om fysisk samanslåing av fengsel og friomsorgskontor, men med sentraliseringsviljen til dagens regjering i mente, kan ein ha grunn til å frykte at dette vil vera neste steg. Eventuelt også privatisering i kriminalomsorga.

Eg meiner også at det er grunn til å frykte at Kriminalomsorgsdirektoratet med denne omorganiseringa av etaten kjem til å ese ut slik Politidirektoratet har gjort dei seinare åra. Men vi treng ikkje fleire tilsette i administrasjon og styring, vi treng å behalde lokale fengselsleiarar og få fleire tilsette i førstelina som arbeider med dei domfelte. Her i fylket treng vi å styrke friomsorga, satse vidare på Hustad fengsel og få på plass eit nytt soningssenter på Sunnmøre.

Møre og Romsdal er av dei fylka som har færrast statlege arbeidsplassar i forhold til folketalet. Det viktigaste i denne saka er forholda i kriminalomsorga i seg sjølv, men ein viktig tilleggsdimensjon er nettopp statlege arbeidsplassar. Det er viktig å sørgje for å behalde og få fleire slike arbeidsplassar til Møre og Romsdal. Såleis er det viktig at Møre og Romsdal blir ei eiga straffegjennomføringseining dersom strukturen blir endra. Men det viktigaste først er å kjempe for å behalde dagens struktur.

Av: Jenny Klinge
Justispolitisk talsperson, Senterpartiet

Logg inn for å kommentere.
Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

KOMMENTARARKIV FRA TIDLIGERE KOMMENTARSYSTEM. KOMMENTARER LAGT TIL HER, BLIR ALDRI SYNLIGE. BRUK AKTIVT KOMMENTARSYSTEM OVER

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Årbok - Freiøya Historielag
Annonse
Årbok - Freiøya Historielag

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Audun Karlstrøm 4 timer siden Kva har Møreaksen med regionen vår å gjere?
Konsulent Jan Erik Horgen foretok en tredjepartsvurdering av utredningen til SVV om RA vs MA høsten 2019 og konkluderte med ...
Terje Sundsbø 5 timer siden Oppspinn rundt Romsdalsaksen og Veøy
@Vidar HölmDin forakt for fornminner er nok ikke spesielt relevant – Riksantikvaren sin mening veier nok tyngre.
Terje Sundsbø 5 timer siden Oppspinn rundt Romsdalsaksen og Veøy
@Vidar HölmDin forakt for fornminner er nok ikke spesielt relevant – Riksantikvaren sin mening veier nok tyngre.
Lama Vik 6 timer siden E39 – hovedformål og kostnader
Problemet, Paul Andreas, er vel at både bedrifta og familien for lengst har flytta frå Vestlandet når alle alternativ på ...
Terje Sundsbø 6 timer siden Kva har Møreaksen med regionen vår å gjere?
@Arne AlmaasSunnmøre regionråd er Norges største regionråd. Medlemskommuner: Giske, Fjord, Hareid, Herøy, Sande, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta ...
Lama Vik 6 timer siden Møreaksen eller ingenting
FRP støttar stagnasjon og forgubbing. MOT bypakkar, opera og vegutvikling. Dette blir eit katadtrofeval for FRP

Mest aktive

  • Terje Sundsbø 33 comments
  • Lars Svein Valderhaug 22 comments
  • Jan Rune Haukvik 17 comments
  • Lama Vik 16 comments
  • Vidar Hölm 12 comments
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte