• Senterpartiet utfordrer Tina Bru om vindkraft-utbyggingen på Haramsøya

  Tidlig i uken ble stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Senterpartiet sitert i NRK  på at hun mente at Tina Bru og regjeringen forlengst burde ha stoppet

  ...
 • Jenny Klinge ønsker gjerne fire nye år på Stortinget

  I dag har Jenny Klinge gjort det klart at hun stiller til renominasjon og ønsker å stille på Stortinget for Senterpartiet i fire nye år. 

  Bakgrunnen er at det er nominasjonsmøte i

  ...
 • Korona og omtalen av «dei svakaste»

  Av Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne, Senterpartiet

  Koronakrisa herjar kring oss alle på ulikt vis. Midt oppi dette er eg oppteken av korleis vi omtalar dei som blir ramma

  ...
 • Maritta Ohrstrand ble hedret på Senterpartiets fylkesårsmøte

  I helga har Senterpartiet i Møre og Romsdal vært samlet i Geiranger på fylkespartiets årsmøte.

  I den anledning ble Maritta B. Ohrstrand tildelt Senterpartiets hedersmerke for lang og

  ...
 • Barnehusavdeling i Kristiansund

  I dag har Møre og Romsdal politidistrikt eit barnehus i Ålesund. Det var eit framsteg for ungar i fylket vårt at dette vart oppretta, men enno er avstandane for store for altfor mange. Vi i

  ...
 • Sp vil gjenopprette 20 politikontorer

  Senterpartiet vil gjenopprette 20 av lensmannskontorene som ble lagt ned da politireformen ble iverksatt.

  Det foreslår partiet når det legger fram sitt alternativet

  ...
 • Regjeringen vil oppheve Stortingets passkontorvedtak

  Stortinget har vedtatt at 90 prosent av innbyggerne maks skal kjøre maksimalt 45 minutter til et passkontor. Nå vil regjeringen oppheve vedtaket.

  15. juni i fjor vedtok

  ...
 • Å falle mellom to domstolar

  Sentraliseringsiveren til regjeringa vil ingen ende ta. No er det domstolane som skal til pers, og det så raskt som råd. Regjeringa burde gjera seg ferdig med politireforma og få kontroll på den

  ...
 • Tapsprosjektet politireforma

  Medan partileiar Støre i Arbeidarpartiet  meiner regjeringa har brote forliket om politireforma, har vi i Senterpartiet heilt sidan starten meint at forliket var basert på feil

  ...
 • Kommentarer til statsbudsjettet

  Hovudinntrykket mitt av regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2019 er at dei verken vil ha sosial eller geografisk utjamning, slik vi i Senterpartiet ønskjer. Dei går derimot inn for at

  ...
 • Normaltid som det normale

  EU har endeleg kome på banen i saka om sommartid. Spørsmålet er no om det skal bli slutt på å stille klokka to gongar årleg. Etter at eg sjølv har tatt opp temaet klokkestilling i fleire år,

  ...
 • Høgre-folk bagatelliserer om politi

  Det er påfallande korleis folk frå regjeringspartia stadig overser følgjene av si eiga politireform. Haustens strategi blant justispolitikarane frå Høgre er tydelegvis å påstå at vi som er

  ...
 • Javisst er det vanskelig

  Det er mange velgere som har etterlyst Senterpartiets syn på spesialisthelsetjenesten i Nordmøre og Romsdal. For et parti som opplever rekordoppslutning

  ...