fbpx
Annonse
Annonse
Kart over Griphølen og Remman verneområder. Kart: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Kart over Griphølen og Remman verneområder. Kart: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Den 15. desember 2020 ble det fastsatt en marin verneplan som berører vesentlige havområder og skjærgård utenfor – og mellom Smøla og Kristiansund.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal meldte 11. mai 2020 om oppstart og høring av utredningsprogrammer for marin verneplan for Griphølen og Remman. Frist for innspill var satt til 30. juni. Det ble også sendt ut oppstartbrev på nytt 9. juni til noen mottakere hvor det var tvil om den elektroniske utsendingen fra Fylkesmannen sin arkivsystem hadde feilet, med ny frist 15. august. På forespørsel fikk noen aktører også utsatt frist - senest til 20. august. Det kom også inn en merknad 3. september som er tatt med. Informasjonsmøte ble gjennomført på nett 28. mai 2020 .

Det kom inn 15 merknader til oppstartmeldingen. Merknadene  og revidert forslag til utredningsprogrammer bla sendt over til Miljødirektoratet den 29.10.2020, hvoretter miljødirektoratet fastsatte utredningsprogrammet i brev datert den 15.12.2020

Svein Roksvåg og Jenny Klinge – enige i motstand mot verneplan

roksvag klinge

Ordfører i Smøla kommune, Svein Roksvåg, får full støtte fra stortingsrepresentant Jenny Klinge i motstanden mot en verneprosess som han mener vil føre til at kystsamfunnene blir utestengt fra sin egen kyst. Det har blitt gjennomført en høring om marint vern av Griphølen og Remman, som han frykter vil bli vedtatt.

– Jeg forstår veldig godt at både Smøla kommune, Kristiansund kommune og fylkeskommunen markerer motstand mot et verneplanforslag som framstår som altfor omfattende og som får store konsekvenser, sier Jenny Klinge.

Klinge legger vekt på at slike verneplaner i det minste må ha en grundig prosess og et godt kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt.

– Dette er en del av problemet, man vet rett og slett ikke nok om dette marine området per i dag,  sier Roksvåg. - Det bør skaffes til veie enda mer kunnskap om det aktuelle området på kysten vår før eventuelle verneplaner blir vedtatt. Og man må se på hva konsekvensene kan bli for kystbefolkningen og aktørene her før man vedtar slikt.

– Jeg forstår bekymringen Smøla og Kristiansund har for at verneprosessen kan føre til stagnasjon og nedbygging av tradisjonell fangst, fiske og akvakultur. Derfor støtter jeg også kravet deres om at statsforvalteren utsetter saken, sier Klinge

– Vi i Senterpartiet er opptatt av å ta vare på naturen for framtidige generasjoner, men vi mener osteklokkeprinsippet ikke er det beste. Man må legge til rette for fornuftig bruk, og en slik marin verneplan vil dessverre ikke gjøre det, sier Roksvåg.

Smøla, Kristiansund og MR Fylke med felles tilbakemelding

Den 7. januar 2021 sendte Kristiansund kommune, Smøla kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, underskrevet av ordførerne henholdsvis Kjell Neergaard og  Svein Roksvåg  og fylkesordfører Tove-Lise  Torve, en felles tilbakemelding om prosessen og utredningsprogrammet etter høringen. Se link nedenfor.

Her listes blant annet Kristiansund –, Smøla – og  Møre og Romsdal fylkeskommune sine tidligere høringsuttalelser samt en felles tilbakemelding om at vernearbeidet utsettes i påvente av nye utredninger. Kommunene Smøla og Kristiansund ønsker primært at det ikke settes i gang i det hele tatt.

Det påpekes blant annet at  kommunene og fylkeskommunen har et bredt ansvar for innbyggere og næringsliv, utvikling og vekst i egen kommune og eget fylke og at dette ikke ser ut til å være hensyntatt i drøftingen av tidligere merknader.  Se hele tilbakemeldingen i link nedenfor.

 

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte