Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Del på Facebook
Illustrasjonsfoto fra trevarefabrikken til Talgø i Todalen, Surnadal. Foto: Steinar Melby, NettStudio
Illustrasjonsfoto fra trevarefabrikken til Talgø i Todalen, Surnadal. Foto: Steinar Melby, NettStudio
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Eg slo i samband med Senterpartiets landsmøte fast at formuesskatten må ned på såkalla arbeidande kapital. Både Helge Orten frå Høgre og Alfred Bjørlo frå Venstre valte å skrive lesarinnlegg mot meg etterpå. Hovudpoenget deira syntest vera å få fram kor fortreffeleg deira eigne parti er og kor håplaust Senterpartiet er.

Bjørlo har til og med misoppfatta vedtaket frå landsmøtet vårt, når han skriv at eg ikkje fekk støtte til eit framlegg om lågare formuesskatt på arbeidande kapital. Landsmøtet slo derimot klart fast at denne forma for formuesskatt skal ned. Men vår delegasjon frå Møre og Romsdal ville gå endå lenger og fjerne denne skatten på arbeidande kapital. Dette framlegget kom i mindretal, slik vi venta, men vedtaket er uansett ein seier for alle som er opptekne av betre vilkår for norskeigde bedrifter. Her er det viktig å ikkje gjera det beste til det godes fiende.

Annonse
Annonse

Eg ønskjer ikkje å gjera denne saka til ein ping-pong-diskusjon mellom V, H og oss i Senterpartiet. Eg trur heller vi bør begynne med å vera einige om at ingen av partia våre har hatt ein optimal politikk når det gjeld den formuesskatten som rammar norske bedriftseigarar som privatpersonar.

Den Høgre-styrte regjeringa gjorde grep som drog i to ulike retningar. Dei reduserte satsen for formuesskatt, noko som var fint. Men dei reduserte også rabatten for verdifastsetting av næringseigedom og sekundærboligar betydeleg. Dei auka ikkje denne rabatten igjen før det begynte å nærme seg stortingsvalkamp. Så det går opp og ned og att og fram i politikken.

Viss vi kan sjå framover i staden for bakover, lover det bra at landsmøtet til Senterpartiet slo fast at formuesskatten på arbeidande kapital skal ned. Det er trass alt viktigare å gjera gode grep framover enn å krangle om fortida.

Annonse
Annonse

Formuesskatt på arbeidande kapital inneber at bedriftseigarane må betale formuesskatt for verdien av lokale og utstyr som bedrifta deira allereie har brukt pengar på å investere i. Dei betaler skatt av slikt som pakkemaskina, trucken eller fabrikklokala. Dette er verdiar som dei ikkje kan bruke til å betale den same skatten, og det skapar problem for mange. Og det gjeld berre norske bedriftseigarar, ikkje utanlandske.

Senterpartiet ønskjer å stimulere til vekst og utvikling i heile landet vårt, også med skatte- og næringspolitikken. Vi er avhengige av fleirtal på Stortinget for å få gjennomslag for ein distriktsvenleg politikk. Invitasjonen frå Venstre om at vi skal skifte ut SV som «bestevenn og samarbeidspartner» er dessverre lite attraktiv all den tid Venstre saman med Høgre har ført ein veldig sentraliserande politikk som går utover næringslivet mange stader. Sjølv om skatt er viktig for næringslivet, er det også avgjerande at lokalsamfunna rundt er levedyktige og at folk og næringsliv har tilgang på viktige offentlege tenester.

Når det er sagt, er samarbeid om skattepolitikken og helst breie forlik openbart ein fordel for næringslivet, fordi det blir meir forutsigbart. Verken SV eller V kan seiast å vera «bestevenene» våre politisk, men ein kjem langt om ein kan dra i lag på tvers av posisjon og opposisjon på dei politikkområda der det trengst mest. Ein invitasjon til å gjera dette kan forhåpentlegvis gjelde begge vegar.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 30 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
Helge Orten (H) bekrefter at Fergefri E39 og Møreaksen skal framskyndes i NTP ved et regjeringsskifte neste år. Frp har ...
Hans-Peter Kaaresen 5 timer siden Er Møreaksen vegen til valgseier for Høyre?
Helge Orten og Høyre sender partiet ned mot bunnivå ved neste valg.  Godt hjulpet av Torgeir Dahl og Erna Solberg.
Takk for at du deler fra en opprivende episode og du har mer enn 100% rett, helseforetaket har ingen problem ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDet er interessant å lese dei forskjellige parti sine kommentarer i Transport- og kommunikasjonskomiteen si behandling av NTP. Det gir eit ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Rolf Erik PedersenDe demokratiske prosessene har i valg på valg gitt flertall for de partier som er for Møreaksen. Derfor er Møreaksen ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Rolf Erik PedersenPengene til Møreaksen bevilges over statsbudsjettet, pengene er øremerket dette prosjektet og er ikke en pott til fri disposisjon for ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse