Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Bengt Fasteraune og Jenny Klinge
Ytring
11 mars 2021 15:48
Del på Facebook
Jenny Klinge og Bengt Fasteraune. Foto: Privat
Jenny Klinge og Bengt Fasteraune. Foto: Privat
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Av Bengt Fasteraune, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen og Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet

Vegane våre er viktige for folk og næringsliv, og prioriteringa mellom prosjekt må skje både på fagleg grunnlag og politisk. Selskapet Nye Veier vart danna av regjeringa for fire år sidan, og får stadig fleire store og viktige prosjekt inn på oppdragslista si, på kostnad av Statens Vegvesen. Dette er langt ifrå uproblematisk, for det er umogleg å vita når vegane til Nye Veier blir ferdigstilte. Når dei får tilført stadig fleire vegar, blir då også gjennomføringa og sluttføringa av prosjekta endå meir uforutsigbare. Nye Veier får ikkje politiske føringar som avgjer dette. Dei skal byggje ut dei såkalle mest samfunnslønsame prosjekta først og vente med dei andre.

På direkte spørsmål frå oss i Senterpartiet har samferdselsministeren svart at «det er viktig at Nye Veier AS gis nødvendig handlingsrom til å prioritere og å legge opp en effektiv langsiktig gjennomføringsstrategi for sin virksomhet. Jeg har dermed ikke noe ønske om å påvirke Nye Veier AS i denne saken da dette vil stride mot formålet ved opprettelsen av utbygningsselskapet.»

Kva betyr dette for Møre og Romsdal? Jo, det betyr at vi ikkje veit noko om når viktige prosjekt blir ferdige, om det er i år 2025 eller 2039, i staden for at politiske føringar kunne ha slått fast nettopp dette. Forutsigbarheit er viktig både for lokalsamfunna rundt om og ikkje minst for næringslivet. Danninga av Nye Veier og stadig fleire oppdrag til selskapet har bidratt til det motsette.

Vi tek eit døme med Eksportvegen, E136. Høgres Helge Orten, som er leiar i transportkomiteen, har påstått at Norske Veier prioriterer strekninga E136 Dombås-Vestnes høgt. Faktum er at dette er nest sist på lista til Nye Veier over aktuelle prosjekt. Er det å vera høgt prioritert? Orten kan ikkje svara for når det blir oppstart på strekninga. Sjølvsagt kan han ikkje det, det er jo opp til Nye Veier, ikkje til regjeringa. Vi i Senterpartiet meiner det ikkje finst gode grunnar til å flytte E136 over til Nye Veier, men denne regjeringa gjer dessverre mykje som dei ikkje har gode grunnar til.

Vegbygging kokar ned til økonomi og politiske prioriteringar. Statens Vegvesen har planlagt omtrent ferdig prosjekt som dei ikkje har fått nok pengar til å starte opp, men plutseleg blir slike flytta til Nye Veier og det vil sjå ut som om det er eksistensen til dette selskapet som fører til meir vegbygging. Men det er jo dei økonomiske rammene som er avgjerande. Regjeringa vil heller gi tilsynelatande romslege og fleksible rammer til eit statleg vegselskap med eit eige styre utan politisk påverknad. Kva med å erkjenne at dette fører til håplaus uforutsigbarheit. Regjeringa bør heller tåle å gjera politiske prioriteringar og stå for dei.

Nasjonal transportplan for åra 2022-33 skal behandlast i Stortinget i vår. Det blir ikkje enkelt, for behova er alltid mykje større enn handlingsrommet. Vi i Senterpartiet vil kjempe for at samferdselspolitikken skal føre til verdiskaping og velferd i heile landet. Då er det viktig å halde fast ved at gamle vegar skal bli betre vegar etter politiske føringar, ikkje etter kva Nye Veier finn for godt.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Klippfiskadagan 2023
Annonse

Innlogging

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 2 timer siden Beskjed om å flytte?
@Anne Mari SandshamnJoda, jeg kan se for meg et slikt scenario, en skyssbåt stor nok til å ta imot flere tusen passasjerer ...
Terje Sundsbø 2 timer siden Prioritering av E136 Eksportveien
@Anne Mari SandshamnHvordan kan jeg gi andre linker med tilsvarende innhold, når slike linker ikke finnes? Og ikke prøv å kverulere med ...
Anne Mari Sandshamn 8 timer siden Prioritering av E136 Eksportveien
@Terje SundsbøHvorfor? Er du ikke voksen nok til å svare på det du blir etterspurt? Eller er sannheten at du ikke ...
Anne Mari Sandshamn 8 timer siden Beskjed om å flytte?
@Terje SundsbøPoenget er at siden du og RR sammeligner og påstår det er MYE verre at Gossen og Otrøya blir uten ...
Terje Sundsbø 12 timer siden Beskjed om å flytte?
@Anne Mari SandshamnHva er poenget med spørsmålet ditt? Det har jo ingen relevans til saken. Du kunne like gjerne spurt om jeg ...
Terje Sundsbø 12 timer siden Prioritering av E136 Eksportveien
@Anne Mari SandshamnKanskje du kan gi eksempler på andre linker som på tilsvarende måte underbygger synspunktene som presenteres?
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse

Våre utvalgte