Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Knut Even Isaksen
Ytring
09 mars 2021 10:09
Del på Facebook
Bildet viser en illustrasjon av det planlagte SNR på Molde. Illustrasjon: Helse Midt
Bildet viser en illustrasjon av det planlagte SNR på Molde. Illustrasjon: Helse Midt
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tilsvar på Nordmørslista sitt innlegg i KSU.no 06.03.2021:

Terskelen er høy for meg for å skrive leserinnlegg i sykehusdebatten. Med postnummer 6412, er det vel en viss fare for at enkelte skrur på automatikken med karakteristikker som hovmodig, belærende, hersketeknikk og mangel på empati – at enkelte vil ta mannen istedenfor å diskutere sak.

Det tåler jeg – men jeg mener selv at jeg ikke fortjener det – jeg har ingen problemer med å forstå skuffelsen og frustrasjonen som ser ut til å råde i nordfylket. Forhåpentligvis greier de fleste likevel å lese mine poenger med et åpent sinn.

Gode prosesser

Grunnen til at jeg nå tar bladet fra munnen, er de nylige angrep på helseforetaket, der enkelte ønsker å skape splid og ødelegge gode interne prosesser. For gode interne prosesser skjer det i helseforetaket for den som vil se – fagmiljøene i Kristiansund og Molde jobber sammen – det utvikles lokale polikliniske tilbud fra begge sykehus overfor pasienter i nabobyen. Direktør Bakke tar befolkningen i Kristiansund på alvor – han lytter det de sier – og jobber for å få et bredest mulig tilbud i SNR Kristiansund innenfor rammene på mandatet han har fått. Alle skjønner vel at et bredt tilbud krever finansiering – derfor har direktøren sagt at han forventer at befolkningen i nordfylket lojalt bruker helseforetakets tilbud når de kan slik at det blir et økonomisk grunnlag for et bredt tilbud både ved SNR Hjelset og SNR Kristiansund. Bakkes tanker om innhold i SNR Kristiansund blir mottatt positivt. Hans tanker om å yte noe tilbake – om å redusere pasientlekkasjene ut av fylket – har vakt raseri på Nordmøre.  

Angrep på helseforetaket

Direktør Bakke har manet her forleden til ro rundt et sårbart fødetilbud i Nordmøre og Romsdal. Ledelsen, tillitsvalgte og verneombud har sagt ifra – også ansatte i Kristiansund støtter direktøren i dette. Men ingen er så blind som den som ikke vil se. Direktørens høflige anmodning har vakt ytterligere raseri, f.eks. i Bunadsgeriljaen. Dessverre ser det ut til at Bunadsgeriljaen ønsker å skape uro – også ved bruk av media – fordi de tror det gagner deres egen sak. De kjører et hardt løp på ledelsen – med innlegg med innslag av rykter innenfra, anklager, hersketeknikker, smiger, bruk av fornavn og halvveis trusler. Forstemmende lesning! Ingrid Uthaug har f.eks. stått fram med enkle løsninger som helseforetaket ikke ser – det er bare å bruke lønn for å rekruttere – bruke millioner i lønn – samtidig vet hun at helseforetaket tappes økonomisk ved at hennes tilhengere bruker fritt sykehusvalg. Et annet utsagn fra Ingrid Uthaug i tilknytning til det sårbare fødetilbud i Møre og Romsdal – siden de kompliserte fødslene sendes til St. Olav – hvorfor kan ikke alle sendes dit? My way or no way! Bunadsgeriljaen sender inn spørsmål helseforetaket – de blir tatt på alvor og får svar – for så å følge opp med uhåndterligere mengder oppfølgingsspørsmål. Istedenfor å fremprovosere en konflikt mellom ansatte og ledelsen, bør Bunadsgeriljaen høre på de ansatte, også de ved sykehuset i Kristiansund. De gir direktør Bakke i Helse Møre og Romsdal sin støtte.

Nordmørslista

Og nå er det politikere i Nordmørslista som bruker media for å skape konflikter i et forsøk på å fremme egen sak. Stig Anders Ohrvik og Linda Dalseg Høvik har i innlegg på KSU.no 06.03 og i Tidens Krav 08.03.2021 tatt for seg GassROR sin gave til helseforetaket og fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. De kaller det for "Nigeria-brevet fra Aukra" eller "Spam-forsøk fra Romsdal". De stiller spørsmål om det er greit at et selskap som fylkeskommunen har eierinteresser i forvalter kapitalen sin på denne måten.

GassROR

Pengene som GassROR deler ut er ikke Fylkeskommunens penger, det er Aukra kommune som setter av midler fra petroleumsrelatert eiendomsskatt. GassROR er et samarbeid mellom kommuner i Romsdal: Aukra, Hustadvika, Rauma, Vestnes og Molde, samt Møre og Romsdal fylkeskommune, hvor fylkesordføreren er medlem av representantskapet. Det er altså ikke fylkeskommunens egne skatteinntekter som er blitt forvaltet – det er ikke midler som er tatt bort fra videregående skoler og andre formål. Når Nordmørslista viser til fylkeskommunenes etiske regler, så overser de at dette regelverket gjelder forvalting av fylkeskommunens ressurser. Fylkeskommunen disponerer ikke midlene fra GassROR.

Formålet med GassROR-gaven på 70 millioner kroner til helseforetaket er å gi medisinsk-teknisk utstyr og en utvidelse av fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset med 600 kvadrat til mikrobiologi, diagnostikk og intensiv. Utvidet kapasitet og fleksibilitet innen mikrobiologi kommer både Romsdal og Nordmøre til gode – faktisk hele fylket. Samtlige COVID-prøver i Møre og Romsdal blir analysert ved Mikrobiologen ved Molde sykehus. Det vil kunne gi hele fylket økt beredskap ved evt. seinere pandemier. At Fylkeskommunen stiller seg negativ til en slik gave vil fortone seg underlig.

Etikk

Nordmørslista stiller også spørsmål om det er greit at et selskap som fylkeskommunen har eierinteresser i forsøker å styre beslutninger på et overordnet nivå gjennom pengegaver. De mener at å akseptere en gave med slike forutsetninger og krav vil uansett påvirke og legge føringer for hvilke beslutninger som kan tas – og hvilke beslutninger som ikke kan tas – i framtida. En slik tolkning vil ramme enhver gave, og definere den som påvirkning. Ikke minst vil en slik tolkning også ramme misbruk av fritt sykehusvalg, kun i hensikt å skade helseforetakets økonomi. Så får leserne vurdere hvem som handler uetisk her.

I sin tid "kjøpte" Kristiansund kommune tomt til det framtidige SNR på Storbakken på Frei. I motsetning til dagens prosjekt på Hjelset var dette i en tidlig fase av prosessen om fellessykehus hvor lokaliseringen ikke var avgjort. Kristiansund forsøkte her ved å gi tomta som gave til helseforetaket direkte å påvirke den pågående lokaliseringsprosessen – de ville konkurrere med Hjelset hvor Staten allerede eide sjukehustomta som var aktuell der. Gjemnes kommune kunne f.eks. ikke konkurrere med Kristiansund på tilsvarende måte. Hvor var etikken her?

Beslutningen om å bygge fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er tatt, etter at et nærmest unisont Storting har bevilget midlene. Funksjonsinnholdet er vedtatt i samsvar med Astrid Eidsvik sin Idefaserapport. Størrelsen på bygget er flere ganger blitt redusert for å tilpasses de økonomiske rammene, ifølge Senterpartiet i Kristiansund er reduksjonen på om lag 20.000 m2. Rammen er nå økt, og gaven fra GassROR vil minke reduksjonen med 600 m2. Denne gaven vil på ingen måte endre planene som Astrid Eidsvik i sin tid hadde for SNR, og heller ikke de vedtatte planene for funksjonsinnholdet. Gaven gjør det lettere å innfri disse planene.

Om Nordmørslista er opptatt av å forvalte samfunnets fellesmidler og ivareta fellesskapsansvaret, burde de heller stille spørsmålstegn ved at flere kommuner på Nordmøre har valgt å gi økonomisk støtte til Bunadsgeriljaen – som bl.a. har som uttalt målsetting å stoppe det vedtatte fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Her er kommunene sine skatteinntekter omdisponert fra andre kommunale formål til å støtte motarbeidelse av SNR. Et spørsmål som ifølge Nordmørslista er omstridt – også blant innbyggerne som har betalt inn sin skatt til kommunene? Hvor er etikken her?

Gaven fra GassROR støtter opp under et nærmest samstemt Stortingsvedtak om bygging av SNR, mens gavene til Bunadsgeriljaen støtter opp under en kamp mot det samme vedtaket. Nordmørslista nevner heller ikke at flere kommuner, også på Nordmøre, nylig har bedt om fortgang i byggingen av det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset.

Nordmørslista forventer i sine innlegg at Stortinget i siste instans gir instruks til helseministeren – slik det ble gjort i saken med fødeavdelinga i Kristiansund – om ikke å ta imot gaven fra GassROR. Etter det jeg har fått med meg, er det i Kristiansund sinne over at HMN og HMR ikke respekterer vedtak i Stortinget - de forventer lydighet overfor Stortinget. Men hva med dem selv? De fremmet jo i sin tid skråsikkert og med høyt støynivå sykehussaken inn for Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomité – men ble ikke hørt med sine påstander. Hva med Kristiansund sin respekt for SKK sin konklusjon? Null respekt – de fortsetter å kverne så samme påstander og sinnet har vel heller økt ytterligere. Heller ikke fullstendig nederlag i to rettsinstanser ser de ut til å ha særlig respekt for.

I Ålesund er det samlet inn en gave av private midler på 35 mill. til anskaffelse av kostbart utstyr til bildediagnostikk. Dette er også tema i en lederartikkel i Romsdals Budstikke. Det er ingen tvil om at dette er en positiv ting som vil komme hele fylket til gode. Men med Nordmørslista sin målestokk er det samtidig påvirkning av en pågående ikke avgjort prosess – både når det gjelder selve anskaffelsen av utstyret og omdisponering av framtidige driftsbudsjetter pga. store driftskostnader ved slikt utstyr. Hvor er etikken her? Ble det raseri på Nordmøre over denne gaven? Hvor er den prinsipielle forskjellen?

Av: Knut Even Isaksen

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 12 timer siden Fergefri E39 – forutsigbar samferdselspolitikk
Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Det inkluderer også de som foretrekker Romsdalsaksen, en fergefri kryssing av ...
@Terje SundsbøOg?
@Geir Ole SætremyrSvaret ditt står til stryk.
Hans-Peter Kaaresen 4 dager siden Er fergefri E39 realistisk?
Fornuftige refleksjoner Paul!  Det som blir det aller viktigste er å bytte ut regjeringen i september 2026, slik at fornuften ...
Ketil Strand Andersen 11 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse