Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Jan Rune Haukvik, utflytta romsdaling
Ytring
21 april 2021 11:22
Del på Facebook
Illustrasjon: Møreaksen
Illustrasjon: Møreaksen
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jeg hadde en lærer som var nøye med å spørre om vi hadde forstått oppgava, vel vitende om at det er vanskelig å komme frem til riktig svar hvis en ikke forstår hva som skal løses.

For å finne oppgava for kryssing av Romsdalsfjorden, må vi tilbake til hva Samferdselsdepartementet har skrevet som kriteriene for Fergefri E39 generelt, og Ålesund–Molde spesielt.

En Kyststamvei som binder sammen de befolkningstette områdene langs kysten. En vei som bidrar til å utvide bo – og arbeidsmarkedene.

Det pågår en debatt der en nesten skulle tro at det var flere realistiske traseer for kryssing av Romsdalsfjorden fergefritt. Det er det ikke. Spørsmålet er om politikerne skal bevilge 24 mrd kroner for bygging av Møreaksen, eller om fjorden skal krysses med ferger til evig tid.

Det som har blitt løftet frem av en interessegruppe gjennom Romsdalsaksen, har blitt vurdert, utredet og forkastet på alle mulige måter av fagfolkene. Og selv om Facebook og avisene kommentarfelt tilsynelatende kryr av selvutnevnte samferdselseksperter er det en grunn til at vi skal la fagfolkene gjøre slike trasevalg for oss. Så er det politikernes prioriteringer som bestemmer om prosjektet blir realisert. Det skal ikke avgjøres av verken populistiske Facebook-grupper eller temperaturfylte kommentarfelt.

Hvorfor ble Romsdalsaksen vurdert uegnet?

Den listen er lang. Dersom oppgava var å finne en trase som kunne bringe trafikken raskest mulig gjennom fylket, lengst fra der folk bor og jobber, minst mulig lokale ringvirkninger og uten nevneverdig utvidelse av bo- og arbeidsmarked, men egnet for turister, ville den kanskje kommet et hakk lengre i vurderingen. Men selv da ville det vært alvorlige skjær i sjøen som ville gitt negativt resultat. Skjæret heter Veøya. Så vel Møre og Romsdal Fylkeskommune, Riksantikvaren og Fylkesmannen har varslet innsigelser mot en veitrase på eller inntil Veøya.

Så vet jeg det finnes de som tror at slike innsigelser ikke er så mye å ta på vei for. Da kan vi gå tilbake til da ulike traseer ble vurdert fra Digernes og nordover. Et av K3-alternativene var over Svartløken, hovedsakelig i dagen. Her kom EN av disse tre etatene med varsel om innsigelse. Det førte til at Statens Vegvesen la det alternativet dødt. Rett og slett fordi de vet at en slik innsigelse er et kraftig signal om at det ikke er gjennomførbart.

Når alle disse tre etatene varsler innsigelse mot Romsdalsaksen via Veøya, finnes der ikke et snev av realisme i prosjektet. Selv ikke et lukket oppdrettsanlegg fikk lov til å ankre opp et godt stykke unna på sørsida av Veøya, nettopp av hensyn til statusen som et varig vernet kulturlandskap. Å tro at en motorvei noen gang kommer i nærheten der, er helt utopisk.

Det er synd at det fremdeles kjempes for omkamp og splittelse i en sak som det ikke finnes realisme i. Å bære havre til en død hest er dessverre ikke et nytt fenomen i Møre og Romsdal.

I den delen av prosessen der alternativer vurderes og hver har sine favoritter de kjemper for, er det flott med saklige debatter og rykende uenighet. Men når valget er tatt og kampen er over, bør en shake hands og takke for kampen, og stå sammen om den løsning som er valgt.

For å sitere Frank Sve (FrP) sine uttalelser i 2016: «Dere som tror man sentralt nå endrer prioritering av Møreaksen, må tro på Julenissen.» Jeg kan føye til – dere har ikke forstått oppgaven. Møreaksen er svaret på oppgaven.

Av: Jan Rune Haukvik – utflytta romsdaling

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 3 år siden
  Det fins nok mange av samme kaliber som deg, både i MA og RA tilhengere, som mener noe om E39 over fjorden.
  Du skal godt få mene at du har forstått bestillingen bedre en alle som ønsker en annen løsning en MA m/Tautratunnelen. 
  Det er fagmiljøer som mener at lange undersjøiske tunneler er gått ut på dato, siden det fins bedre løsninger som går i dagen. 
  Byggingen blir forutsigbar, i motsetning til undersjøiske tunneler, 2 i tallet, og med flere titalls rømningstunneler.
  Å si at MA er raskere enn RA, fins det vel ikke dekning for. Av de 2300 som krysser fjorden, skal nok ikke halvparten på vestsiden av byen?
  Men uansett, snakker vi om minutter.
  Et av dine hovedargument har vært, fleksibilitet. 
  Den har du minst like bra med RA.
  I tillegg har transportnæring et bedre alternativ med RA, både til Eksportveien, og sørover på E39. 
  Et argument fra noen, for å gå for MA, er at da kan sjansen for å få realisert Langfjordsbroen, bli større.
  Noe jeg har liten tro på, nå vi vet at Nordøyvegen bremser fylket med å ta flere store veiprosjekter. 
  Og skulle Fv64 bli Rv64 igjen, sitter det nok veldig langt inne for Staten å bruke mange milliarder til for å krysse Romsdalsfjorden en gang til. 
  Mange mener nok at MA ikke har forstått oppgaven, men det gjør RA. 
  RA er et fremtidsrettet prosjekt, i motsetning til utdaterte undersjøiske tunneler. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Jan Rune Haukvik · 3 år siden
   @Rolf Erik Pedersen Pedersen - Nei, jeg sier ikke at jeg har forstått den bedre enn alle andre, med verken den ene eller andre meningen. Rett og slett fordi kriteriene er nokså enkle å forholde seg til. Men det er sikkert noen som er uenig i kriteriene, som skulle ønske de var annerledes, eller sågar mer tilpasset den ferdige løsningen de ønsker seg. Så er det sikkert de som mener at man kan se bort fra kriteriene. 
   Jeg hevder vel ikke at MA generelt er raskere, selv om den er en snarvei for flertallet. Og som du sier, det er snakk om minutter ene eller andre veien, alt etter om man snakker om gjennomgangstrafikk eller lokaltrafikk. Men det er altså ikke slik at man må ha destiniasjon vest for byen for at MA skal være raskere. 
   Langfjordbrua kommer, tror jeg. Det var vel nesten slik at den var selvfinansierende når man tidligere brukte 20 år med fergeavløsningsmidler. Når man nå kan bruke opptil 40 år med fergeavløsningsmidler, kan jeg ikke skjønne annet enn at den er selvfinansierende. Og da vil den komme. Den vil ikke belaste fylkeskommunen i praksis. 
   Så er jeg nysgjerrig på hvordan du mener at innsigelsene skal unngås. Eller tilhører du de som mener de ikke er noe å bry seg om?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lama Vik · 3 år siden
   @Rolf Erik Pedersen Eg er ikkje av den oppfatninga at Nordøyvegen bremsar andre fylkeskommunale prosjekt. Tvert om, Nordøyvegen er vel pilot på ferjeavløysingsmidlar. Dette, kombinert med rekordlav rente, burde heller gjere fylket meir framoverlent. No har vi sjansen til å få nok eit sjølvfinansierande prosjekt, Kjerringsundet gjennomført, og så bør ein kjøre knallhardt på Langfjordsambandet. 

   Saman vil desse vegane løyse oppgåva- å knyte regionen saman. I tillegg blir Romsdalshalvøya og Nordmøre ferjefri mot austlandet. Eg veit at responsen din er at ingen har råd til å bruke vegane. Eg trur det er tvert om- folk er villige til å betale 40% meir for å sleppe å vere avhengige av ferjer. Ein annan tendens du har er å glemme at bompengar er tidsavgrensa. Vi kan ikkje berre tenke på oss sjølve og eiga lommebok, det kjem folk etter oss, og for dei er vegen gratis. På same måte som eg og du no køyrer gratis i Atlanterhavstunnellen, Krifast, Ålesundstunnellane, Skodjebru, Eiksundsamband og Tresfjordbru.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Audun Karlstrøm · 3 år siden
  Kan Haukvik forklare oss andre hvorfor sentrale fylkespolitikere innen samferdsel ønsket å opprette pressgruppe for Møreakse-fjordkryssingen i januar 2010, 4 mnd. før bestillingen av utreding fra SD (Samferdselsdep.) ble sendt? Bestilling fra daværende samf. minister Kleppa vart sendt 22.04.2010. 
  Hvordan visste disse politikerne at Møreaksen tilfredsstiller "oppgaven"  før bestilling 
  Kan det være fordi fjordkryssingen var forhåndsbestemt? 
  Var det derfor SVV også brukte bare 1-1,5 år på utredning og valg av konsept?...en utredning de i etterkant sier tar opptil 6-7 år? 
  Var det derfor Rambøll ikke fikk gjennomslag for sitt forslag om flytebru via Sekken og noterte i sin utredning at det var "Sterk politisk fokus" på Møreaksen-alternativet? Sekken-alternativet viste for gode resultater sammenlignet med Tautrakonseptet (Møreaksen) og måtte derfor skrinlegges?
  Alt tyder på at det er Møreaksen AS og SVV som ikke har forstått «oppgaven» og løst det med å misbruke sin posisjon. 
  Hele Møreakse konseptet kan sammenlignes med vindturbin-tragedien i dette landet. Strategi, mål og utredninger er vanskelig å avsløre for folket og våre folkevalgte. En ting er sikkert, den spaden for Møreaksen skal ikke settes i jorda.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Jan Rune Haukvik · 3 år siden
   @Audun Karlstrøm Er det noe underlig at man ønsker å posisjonere seg for en trase før en vet kriteriene og om de disse matcher? Du har selv valgt å danne tilsvarende pressgruppe ETTER at du vet at kriteriene overhode ikke matcher. 
   Nå bør du skille snørr og bart. Konseptvalgutredning er en utredning av konseptet for å se hva man går videre med, og tar slett ikke 6-7 år. Deretter følger utredningen som går i detalj, hvor blandt annet meteoroligiske målinger inngår. Disse tar tid. 
   Ellers er jeg fremdeles nysgjerrig på hvordan håndtere innsigelsene ang Veøya... 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 3 år siden
   @Jan Rune Haukvik Du sammenligner meg med en som hadde sittet i fylkespolitikken i 13 år og flere år i samferdselskomiteen!? Du mener vi har/hadde samme påvirkningskraften på konseptvalget altså.
   Ang. tiden det tar å utrede et konsept er vi helt på linje. Det er bare det at SVV påstår at det tok 6-7 år i sin propaganda til politikerne på fylkestinget mot en mulig KVU av RA.
   https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/107426-oppspinn-rundt-romsdalsaksen-og-veoy?fbclid=IwAR2xXE6vEBBHJ4JKDSXJq-dBulmeg6j_1_xyvw8dYTQ9Tq0txYlnK5ltiBg


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Jan Rune Haukvik · 3 år siden
   @Audun Karlstrøm Du stilte spørsmål ved å opprette en interessegruppe fire mnd før bestilling av utredningen. Jeg synes det høres mye mer fornuftig og naturlig ut enn å gjøre det 4 år etter at trasevalget er tatt... 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 3 år siden
   @Jan Rune Haukvik Du mener da at fylkespolitikken skal bestemme seg før de har forstått "oppgaven", stikk i strid med det du prøver å forklare i artikkelen?...du er en merkelig skrue.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 3 år siden
   @Jan Rune Haukvik Her er noen utsnitt fra Riksantikvars svar rundt konfliktene med Møreakse traseen :

   Sitat:
   Framlegg til reguleringsplan for E39Romsdalsfjorden, parsell Vik –Julbøen, Midsund,
   Molde og Vestneskommunar, Møre og Romsdal
   Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelova § 8 fjerde ledd.
   Konflikt med id 67035,180060,180061,180063,180064,180065,180066,212814,212817,214483og 215774,
   212943,212944,212945og 212946, 72671(sikringssone), 162604,213551,213552,213553,214078,214083,
   215411og 219398:steinalderbuplassar, spor etter gardsbusetnad og dyrkingsspor, gravminne og
   gravfelt, vegfar, hellarar, tjær emiler, jarnframstillingsanlegg og ulike former for
   kolfram stilling sanlegg.
   Innanfor reguleringsområdet er det registrert totalt 66kulturminnelokalitetar som er
   automatisk freda i medhald av kulturminnelova § 4 første ledd.

   Riksantikvarens merknader og vurdering av saka
   Riksantikvaren skal verne om kulturminne som ikkje -fornybare ressursar,og arbeide for at
   kulturminneverdiane best mogleg blir tekne hand om og nyttiggjort i eit samfunn i endring.
   Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne kan bli gjeve etter ei vurdering av dei
   kulturminnefaglege verdiane vege opp mot private omsyn, og omsyn til samfunnet.
   Vegprosjektet sin samfunnsverdi vert vurdert som så stor at det overstig verneverdien til dei
   automatisk freda kulturminne som vert råka av det.
   Riksantikvaren gjev samtykke til at reguleringsplanen for E39Romsdalsfjorden, parsell Vik –
   Julbøen, kan godkjennast under føresetnad av at det vert gjennomført ei arkeologisk utgraving.

   Når vi vet at Møreaksen på det tidspunktet hadde en samfunnsnytte på (minus) -19,36 Mrd. så skal det mye til for å stoppe slike utbygginger.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Vidar Hölm · 3 år siden
  Hele Møreaksen bygger på lureri. Det har aldri vært en reell kamp eller debatt. Prosjektet har vokst frem i stillhet uten innblanding fra berørte parter. Merkelig og utrolig nok. Nå nå prosjektet er avkledd slåss tilhengerne av E39 som lokalvei og bypakke med nebb og klør da de innser at de blir stoppet på målstreken. Selv evig ferjesamband er mye bedre enn Møreaksen. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lama Vik · 3 år siden
   @Vidar Hölm Hei Vidar. Når du påstår at Møreaksen har foregått i stillheit så er det berre fordi du ikkje har fulgt med. Eg bur i området, og har hørt om Møreaksen i 40 år! Eg veit du likar ferjer Vidar, og har det som arbeidsplass, men vårt største ønske er å bli kvitt dei.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Vidar Hölm · 3 år siden
  Sludder og vås fra vedkommende igjen. Romsdalsaksen er ikke i nærheten av området for utgraving og lek. Dessverre. Da ville det nemlig blitt gravd ut. På Smøla går eneste adkomst til øykommunen tvers igjennom områder for Norges første bevis for at vi ble kristnet. Edøy og Kuli. Dette har ført til at store undersøkelser i ETTERKANT er blitt gjennomført og man finner vikingskip og andre bevis på at vi nordmenn har bodd her før omtrent daglig. At det skulle være en grunn for ikke å bygge nytt bare fordi noen har bodd et sted før oss er meg personlig en gåte. Rekk opp hånda den som tror det har levd en viking som ikke ville hatt Romsdalsaksen om det var gjennomførbart i de tider. Som en tilleggsopplysning kan jeg nevne at på Edøy klasket de like godt opp et "Guri senter" midt oppi all forhistorien hvor det foregår et berømt spel bygget på historien rundt Norges kristning og livet på den tiden. Smøla havnet på kartet (igjen) grunnet all denne forhistorie som aldri ville kommet for en dag om ikke det ble bygget vei over øyene inn til "fastsmøla". Ved å gjøre Veøy landfast i begge ender åpner mulighetene seg for nok en turistattraksjon i fylket. Som en bonus på perfekt løst oppgave for kyststamveien E39 . Raskest for flest. I tillegg et eventyr av en biltur i praktfull natur.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Jan Rune Haukvik · 3 år siden
   @Vidar Hölm Din uenighet og sammenligning med Edøy må du nesten ta opp med Riksantikvaren, Fylkeskommunen og Fylkesmannen. Jeg er sikker på at de vil sette pris på din ekspertise på området. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Audun Karlstrøm · 3 år siden
   @Jan Rune Haukvik Her er noen utsnitt fra Riksantikvars svar rundt konfliktene med Møreakse traseen :

   Sitat:
   Framlegg til reguleringsplan for E39Romsdalsfjorden, parsell Vik –Julbøen, Midsund,
   Molde og Vestneskommunar, Møre og Romsdal
   Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne, jf. kulturminnelova § 8 fjerde ledd.
   Konflikt med id 67035,180060,180061,180063,180064,180065,180066,212814,212817,214483og 215774,
   212943,212944,212945og 212946, 72671(sikringssone), 162604,213551,213552,213553,214078,214083,
   215411og 219398:steinalderbuplassar, spor etter gardsbusetnad og dyrkingsspor, gravminne og
   gravfelt, vegfar, hellarar, tjær emiler, jarnframstillingsanlegg og ulike former for
   kolfram stilling sanlegg.
   Innanfor reguleringsområdet er det registrert totalt 66kulturminnelokalitetar som er
   automatisk freda i medhald av kulturminnelova § 4 første ledd.

   Riksantikvarens merknader og vurdering av saka
   Riksantikvaren skal verne om kulturminne som ikkje -fornybare ressursar,og arbeide for at
   kulturminneverdiane best mogleg blir tekne hand om og nyttiggjort i eit samfunn i endring.
   Løyve til inngrep i automatisk freda kulturminne kan bli gjeve etter ei vurdering av dei
   kulturminnefaglege verdiane vege opp mot private omsyn, og omsyn til samfunnet.
   Vegprosjektet sin samfunnsverdi vert vurdert som så stor at det overstig verneverdien til dei
   automatisk freda kulturminne som vert råka av det.
   Riksantikvaren gjev samtykke til at reguleringsplanen for E39Romsdalsfjorden, parsell Vik –
   Julbøen, kan godkjennast under føresetnad av at det vert gjennomført ei arkeologisk utgraving.

   Når vi vet at Møreaksen på det tidspunktet hadde en samfunnsnytte på (minus) -19,36 Mrd. så skal det mye til for å stoppe slike utbygginger.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 3 år siden
  O, Store Vegvesen, tilgi dei, for dei veit ikkje kva dei gjer! Om lag slik blir det når Jan Rune Haukvik lar sjølvstendig tenkjing abdisere og gir seg over til trua på allvitande, allmektige og feilfrie Vegvesen med sine gode intensjoner for oss alle, og med sine snille englar, FAGFOLKA, til å hjelpe seg. Og det er berre EIN realistisk trasé for kryssing av Romsdalsfjorden fergefritt! Jan Rune Haukvik er altså samd med Helge Orten om at dersom ikkje Møreaksen blir bygd, så blir heller ikkje andre fergefrie kryssingar av Romsdalsfjorden utført! Men orsak, Orten var ein av politikarane som skulle bestemme om prosjektet skulle bli realisert. Og då må ikkje vi, dei uvitande og sjølvutnemnde samferdselsekspertar blant den gemene hop, tru at vi er noko, og tillate oss å stille spørsmålsteikn ved læra til Store Vegvesen. For den læra står nedskriven i den heilage bodskapen av desember 2019! Les og lær! Og framfor alt: Ha trua, tvil ikkje, for då hamnar de i ulukka! Sjå opp til autoritetane, lyd dei, så slepp de å tenkje sjølve. Slik som Jan Rune Haukvik. Men «hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest.» 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 3 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Ja, det er nettopp det du gjør - spekulerer.
   Hvor er systemsvikten du er så sikker på?
   Jeg har ingen forutsetning eller kunnskap for å prøve å regne på dette. Det overlater jeg til som kan det.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 3 år siden
   @Terje Sundsbø Dette er den typiske reaksjonen: Dette overlet eg til spesialistane, dei som kan. Men då nyttar det ikkje å påpeike feil! Og då gir du institusjonane carte blanche! Dette er for lettvint! Du kan vel å lese? Og bruke kalkulator? Verre er det ikkje! (Vel å merke etter å ha brukt nesten tre månader på å få svar frå SVVM!)
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Jan Rune Haukvik · 3 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Hva tar du på vei for? Det var en mild gjengivelse av hvordan RA-tilhengere beskriver Tautratunnelen. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 3 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Kanskje du kan vise oss regnestykket ditt?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 3 år siden
   @Jan Rune Haukvik Like lite som du svarar for alle MA-tilhengjarar svarar eg for alle RA-tilhengjarar. Ta heller stilling til det eg faktisk skriv. Sjølv reknar eg dei to eittløpstunnelane som meir risikoutsette enn den toløps undersjøiske. Og kva problem ser du for eit alternativt løp forbi Veøya?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Odd-Svein Hoem · 3 år siden
  Jan Rune Haukvik: Denne gangen er det du som absolutt ikke fårstår oppgaven. Flytt heimatt å lær.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 14 timer siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Terje Sundsbø""Mener du at motstanden mot Møreaksen skyldes at Stortinget ikke følger opp prosjektene i NTP? Om man kjemper mot bevilgninger ...
Terje Sundsbø 14 timer siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Geir Ole SætremyrMotstanden mot Møreaksen spriker i alle retninger. Frp og SV har totalt ulike grunner, og har ingen felles plattform for ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Terje SundsbøHusk at inngangen var fergefri E39, oppfatta som ein skulle slippe ferge over Romsdalsjorden, og andre fergestrekningar frå Kristiansand til ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Geir Ole SætremyrIngen har betvilt at uten Møreaksen så er fergeavløsning til Otrøya og Gossen et fylkeskommunalt ansvar. Men det ingen av ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Terje SundsbøKorrekt.Uten Møreaksen vil eventuell frgeavkøysing bli eit fylkeskommunalt ansvar.Og, ein fylkeskommune uten økonomisk ryggrad til å gjennomføre dette etter den ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Fylkesøkonomien og fergeavløsningsprosjekter
@Geir Ole SætremyrNei, hovedargumentet for Møreaksen er ikke fergefritt til Otrøya og Gossen. I dette innlegget fra Rasmussen viser han til at ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse