Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Rasmus Rasmussen, Molde
Ytring
10 juni 2021 14:30
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Motstanderne av Møreaksen stoler ikke på de utredningene som er gjort vedrørende alternativene for kryssingen av Romsdalsfjorden. Fagetater, ikke minst Statens Vegvesen, blir uthengt som lobbyister, og beskyldt for å konstruere utredninger ut fra et ønsket svar. Til og med en profilert fylkespolitiker driver målbevisst en slik kampanje for å diskreditere fagetatenes arbeid.

Det påstås altså at de faglige utredningene er rigget slik at konklusjonen skal bli som bestilt. De faglige metodene er ikke valgt ut fra hva som teoretisk er mest korrekt, men ut fra hva som lettest gir ønsket konklusjon. Forutsetningene er ikke de som synes å være mest relevante for de angjeldende alternativene, men tilpasset det resultatet man helst vil ha.

Våre utdanningsinstitusjoner er dermed ikke annet enn opplæringsanstalter for korrupte byråkrater, og norske offentlige utredninger (NOU) fremstår kun som et spill for galleriet, som våre politikere aller helst bør overse.

Om dette stemmer, slik enkelte politikere synes å mene, så er det ikke rart at Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug uttalte på partiets landsmøte at Frp skal «stå opp mot ekspertene». I så fall bør Frp også satse på en kraftig oppgradering av etikkutdanningen ved norske høyskoler og universiteter. Politikerne bør selv gå foran med et godt eksempel, og innføre et obligatorisk kurs i etikk for alle stortingsrepresentantene.

Eller kanskje er det naivt å tro at slik etikkutdanning vil påvirke politikere som åpenbart målbevisst ønsker å bringe i vanry fagetater når deres konklusjoner ikke harmonerer med egne ønsker? Da blir det lettere å sanke stemmer og fyre opp under den misnøyen enkelte politikere baserer seg på. En nylig og svært motvillig avgått amerikansk president benyttet seg av akkurat samme tvilsomme metoder.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Gunnar Nesseth · 2 år siden
  Hovedutfordringen er ikke de statistikkene og dataene som legges frem av seriøse foretak som Fagetater, ikke minst Statens Vegvesen. Problemet er de dataene og behovene som IKKE legges frem. Møreaksen har langt fra flertall blant folket! Og skape en samlet arbeids- og bo region, ved å knytte mellom 2-3000 romsdalinger nærmere Ålesund, er en meget drøy tanke med en investering på 25-35 milliarder. I det store bildet er den faktisk helt uinteressant. Flesteparten av de som må betale bom til dette prosjektet skal fra Sunnmøre og videre til Bjorli og videre nedover Gudbrandsdalen. Det er Fakta! Med dette som bakteppe lytter ikke de folkevalgte politikerne til behovene hos flertallet i folket og ikke minst industrien her i fylket! Nærmere 80% av vedlikeholdet av veier i vår region er forsømt! Da blir akser og faster til titalls milliarder luftslott. Vi som har kjempet for utbedringer av utdaterte kryssløsninger og dårlig asfalt blir ikke hørt, selv etter over 25 års kamp. Politikerne drømmer og har glemt hvorfor de fikk folkets stemme!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Gunnar Nesseth Det er ikke hensiktsmessig å utrede like detaljert alternativer som er utelukket av to tidligere samferdselsministre fra Frp.

   Det er mange grunner for at man ikke lenger utreder Romsdalsaksen – Toppsjefen i Vegvesenet, Ingrid Dahl Hovland sier: 
   «Å gjøre en endring på trasevalg nå, vil sette dette prosjektet mange tiår tilbake i tid, understreket vegdirektøren, og kom med følgende melding til de som mener det fortsatt er verdt å utrede Romsdalsaksen. Det er ikke mulig å få til en oversjøisk løsning i Romsdalsaksen, som ikke vil få innsigelser knyttet til natur- og kulturvern, samt det med friluftsliv.»

   https://www.rbnett.no/nyheter/2021/06/08/Vegdirekt%C3%B8ren-%E2%80%93-%C3%85-gj%C3%B8re-en-endring-p%C3%A5-trasevalg-n%C3%A5-vil-sette-dette-prosjektet-mange-ti%C3%A5r-tilbake-i-tid-24090930.ece

   Hensikten med fergefri E39 er å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Det gjør ikke Romsdalsaksen.

   De som skal fra Sunnmøre til Bjorli må betale de samme bompengene om Romsdalsaksen bygges, en utbygging som er dyrere enn Møreaksen.

   Når det gjelder meningsmålingene og folkets ønsker, så kan du lese denne: 
   https://www.rbnett.no/meninger/2021/06/07/M%C3%B8reaksen-Egeninteresser-og-meningsm%C3%A5linger-24082256.ece
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Gunnar Nesseth · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Jeg forstår en ting. Selvsagt kan ikke de som får en veistubbe til mellom 26 og 36 Milliarder takke nei til det. Men, ingen vil betale bompenger for krysninger de IKKE kjører når de skal til Bjorli eller nedover Romsdalen. Vi kommer ikke bort fra at flertallet i folket ikke vil det. Det er Fakta! Ei heller bygge disse fjordkrysningene på et så tynt trafikkgrunnlag. Fergefri E39 er fult mulig å få til uten å krysse Moldefjorden- til en helt annen pris! Det er ingen faginstans eller Vegvesen som ser på (eller legger frem) det. Trist! Det er dette overformynderiet folk reagerer på fordi flertallet av velgerne til politikerne som arbeider med saken, ikke støtter Møre- eller Romsdals aksen. Vi vil ha tryggere vei rundt oss og bedre vedlikehold av eksisterende veinett- og en solid trasé forbi alt dette og nedover Gudbrandsdalen. Det er dette saken burde handlet om. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Gunnar Nesseth Man betaler  selvfølgelig bompenger kun på de strekningene man kjører. Om du ikke krysser fjorden, så betaler du heller ikke bompenger for det. Hvor har du det ifra?

   Møreaksen er en billigere trasé enn Romsdalsaksen, og raskere for flertallet av de som faktisk krysser Romsdalsfjorden, dvs. lokaltrafikken. Man bygger ikke ny vei for et lite mindretall på gjennomreise. Bompengene for Romsdalsaksen vil altså bli større.

   Fergefri E39 bygges for å knytte næringslivet i kystregionene tettere sammen. Den bygges ikke for raskest mulig vei til Østlandet. Det er ikke dette saken handler om.

   Merk deg at det er færre ulykker pr. km. i tunnel enn på vanlig vei.

   Her kommer bommene:

   En mellom Breivika og Digerneset

   En mellom Dragsundet og toppen av Ørskogfjellet.

   En mellom Ørskogfjellet og Vik i Vestnes

   Bomstasjon for undersjøisk tunnel fra Vik

   Bomstasjon for hengebrua inn mot Julbøen

   En mellom Julbøen og Molde.

   https://www.rbnett.no/nyheter/2021/06/10/Seks-bomstasjoner-skal-kreve-inn-fire-milliarder-24105637.ece
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Gunnar Nesseth · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Terje. Det er ganske naivt å tro at Møreaksen (Molde) skal dekkes av trafikantene til- og fra Rosebyen m/omegn. Hvor lenge tror du et trafikkgrunnlag på rundt 2500 biler skal klare å betale de 25 milliardene av veistubben som går til Molde? Jeg las et sted at bom på "aksen" vil koste 1,4*dagens fergesatser = 287 kroner. Det betyr at med dagens trafikkgrunnlag så vil det ta rundt 25 000 år å betale ned gildet!? Denne beregningen er romslig med en rabatt på 3000 år i trafikkøkning og prisstigning. Hvem tror du må betale resten?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Gunnar Nesseth Det er 6 bomstasjoner, som hver krever inn bompenger til å dekke inn kostnadene på de ulike strekningene. Det er ikke én felles bomstasjon som skal kreve bompenger for hele strekningen.

   Hvis du hadde giddet å lese linken jeg ga, så ville du ha forstått. Det er derfor sikkert også fåfengt å gi deg en ny link med enda mer informasjon:

   https://www.smp.no/meninger/leder/2021/06/11/Et-tilbud-en-ikke-b%C3%B8r-si-nei-til-24109460.ece
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
  Snakk om fordummande innlegg! Kan du, Rasmus Rasmussen, garantere at ingen i vegvesenet har misbrukt stillinga si til å gi Møreaksen ufortente og direkte feilaktige fordelar framfor Romsdalsaksen for å parkere Romsdalsaksen? Å hevde at det har skjedd i aksesaka er då ikkje det same som å mistru heile Statens vegvesen! Korleis kan du vere sikker på at det ikkje har skjedd?

  Kom på bana sjølv, Rasmussen, og ikkje gøym deg bak din «stedfortreder»!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Hvor tungnem er du? Rasmussen har aldri skrevet i kommentarfeltene, og det vet du utmerket godt. Ønsker du svar fra han så må du skrive et innlegg.

   Mener du at det er enkeltindivider og ikke SVV som etat som står bak utredningene? Det er jo tøv – det er etaten SVV som stiller seg bak utredningene, og disse utredningene er eksternt kvalitetssikret av andre faginstanser. Da kan du ikke bebreide enkeltindivider for misbruk av sin stilling for å gi Møreaksen feilaktige fordeler.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Er eg tungnem fordi eg oppfordrar Rasmussen til å kome på bana sjølv, og ikkje gøyme seg bak sin «stedfortreder», altså deg, Sundsbø? Er det så opplagt at han ikkje tør å skrive sjølv? Eller vil han ikkje nedlate seg til det, eller kva er grunnen, Sundsbø? Men då forstår eg at dette er meir alvorleg enn eg har vore klar over, og fortener ein diagnose. Din diagnose har vore opplagt lenge. 

   Meiner du det er SVV som etat som skal dømmast dersom ein eller to oppsummerer rapporten frå des. 2019 feil? Dersom det skulle vere slik at dei andre har gjort ein fagleg adekvat jobb, men at ein eller to trekkjer feil konklusjonar av deira arbeid? Dersom ein eller to har misbrukt stillinga si, så skal alle dømmast, jamvel om dei ikkje har vore medskuldige i jukset? Dersom eitt eller to eple i kassa er rotne, så må heile kassa vrakast? Då må eg seie at du har ein merkeleg logikk og lovforståing! Ikkje at eg er overraska akkurat. For at du er ekstremt tungnem har du prova utallege gonger, Sundsbø! Derfor blir det umogeleg å føre ein fornuftig dialog med deg. Men det forstår du sjølvsagt ikkje. Og då kan eg vel strengt tatt ikkje bebreide deg. God betring!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug
   Du hevder at Rasmussen ikke tør skrive selv, i en kommentar til en artikkel Rasmussen selv har skrevet? Innser du ikke hvor tåpelig din kommentar er?

   Har du opplevet at Rasmussen ikke svarer på dine avisinnlegg til han? I så fall må det være fordi avisene ikke publiserer svaret og ønsker å stoppe en uendelig debatt.

   Logikken er at utredningene om Møreaksen er det SVV som stiller seg bak. Det er jo ikke uvanlig at en direktør eller en statsråd må gå, selv om det ikke er vedkommende som har begått feilen.

   Hvorfor har du hele tiden en hang til å stille diagnoser på dine meningsmotstandere? Er ikke slik personifisering av debatten en avsporing?

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø At Rasmussen veljer å gjere seg utilgjengeleg for umiddelbare kommentarar, og at du svarar for han, er direkte tåpeleg og meiningslaust. Kva er det som gjer han så spesiell, at han ikkje kan svare sjølv? Reknar han med at ingen skal skrive kommentarar? Vil han innføre nye reglar for kommunikasjon på sosiale medier? Skal det kun vere lov å svare han med motinnlegg i avisene? Tåpeleg både av deg og Rasmussen!

   Kven i ein organisasjon som må gå er vel ikkje det dette dreier seg om! Men at dei som har juksa blir avslørt!

   Eg stiller diagnoser? Å dele ut fornærmande adjektiv er ok? Har du høyrt om dobbelmoral, Sundsbø? 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Det må være lov å spørre om du er tungnem, når du ennå ikke har oppfattet at Rasmussen ikke skriver i kommentarfeltene.

   Jeg svarer ikke for han, jeg påpeker at han har valgt å ikke delta i kommentarfeltene. At du ikke aksepterer dette er respektløst.

   Hvordan kan du hevde at han ikke regner med at noen skriver kommentarer? At han ikke deltar på sosiale medier betyr da ikke at han vil innføre nye regler der. Jeg sier ikke at du ikke kan svare han med kommentarer i kommentarfeltet. Jeg sier at du ikke kan kreve at han svarer i kommentarfeltet. Dette har du ennå ikke forstått.

   Om noen har jukset på vegne av Statens Vegvesen, så spiller det liten rolle hvem det er. Juks rammer etaten først og fremst. Jeg tror vi skal vente på resultatet fra Riksrevisjonen angående dine påstander om juks.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Martin Louis Hauger · 2 år siden
  🥱🥱🥱🥱🥱
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Martin Louis Hauger Anbefaler deg å legge deg nedpå på en stund og få deg en god søvn, så kan vi andre håpe at du har noe saklig å bidra med.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Petter E. Olsen · 2 år siden
  Det er mange sør og nord i fylket som mistenker at SVV i Molde har egeninteresse av å få gjennom Møreaksen,  og at de har en viss samrøre og interessefellesskap med enkelte politikere fra Romsdal. Det kan jeg godt forstå når man ser på alle krumspring som har skjedd angående Møreaksen opp gjennom årene. Skulle det være riktig lar det seg uansett  neppe bevise.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Petter E. Olsen Det er ikke lenger noe SVV i Molde, utbyggingsavdelingen ligger nå i Bergen.

   Tidligere var Frank Sve (Frp) en sterk forkjemper for Møreaksen. Og to samferdselsministre fra Frp har svært tydelig valgt Møreaksen som trase. Er det deres krumspring du sikter til?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Lars Svein Valderhaug · 2 år siden
   @Terje Sundsbø I ditt hovud er det ei dødssynd å endre standpunkt om ein innser at ein er på feil kurs, ikkje sant, Sundsbø? Det er betre å køyre på grunn enn å endre kurs, ikkje sant? Eller misbruker du og andre Møreaksen-fanar at ein politikar endrar oppfatning? Ja, det er tydeleg, for du kallar dette krumspring. Etikk og moral er ikkje di sterke side, Sundsbø.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Petter E. Olsen · 2 år siden
   @Terje Sundsbø Så Statens Vegvesen - Avdeling Møre og Romsdal Region Midt, som ligger i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 i Molde, hva driver de med tro?
   Og 20.05.2019 skrev rbnett følgende:  "Det blir også opprettet fem regionale senter som blant annet skal ha ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv. Disse sentrene blir opprettet i Molde, Bodø, Leikanger, Arendal og Lillehammer.
   Det vil dermed skje med utgangspunkt i der vegvesenet i dag har sine regionvegkontor. Dette vil være geografiske avdelinger for divisjonene veg og transport og samfunn."
   Ellers trodde også jeg for ganske mange år siden at Møreaksen kunne være en god ide. Til jeg forsto hvilken omvei det ville bli i milevis med undersjøiske og andre tunneler som man i dag helst vil unngå å bygge, og som vil få vanvittige drifts- og vedlikeholdsutgifter for all fremtid. Og at utviklingen har gått sin gang slik at det nå er fullt mulig å få en for de aller fleste mye bedre oversjøisk løsning til lavere pris og lavere driftsutgifter. For meg personlig som krysser Romsdalsfjorden en gang eller to i året spiller kryssingen ingen rolle, jeg kan like gjerne kjøre om Dombås. Jeg er mest opptatt av nytten for samfunnet som helhet, ikke hva som gagner Moldes behov for fastlandsforbindelse til øyene sine. Det behovet må løses på annet vis. klarer Nordøyane det så kan også Molde klare det.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Lars Svein Valderhaug Dine argumenter er absurde. Det er ikke dødssynd å endre standpunkt. Men å endre standpunkt for å tekkes protestgrupper framfor å holde egne valgløfter synes jeg ikke om. Det kaller jeg krumspring.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 2 år siden
   @Petter E. Olsen Statens Vegvesen Region Midt Molde Kontorsted holder til i Fylkeshuset, Julsundvegen 9, Molde. Din referanse til gamle St. Carolus gjelder ikke lenger. Fordi det meste av SVV i Molde er flyttet ut. Vi er nå i 2021, ikke 2019.

   Det er Romsdalsaksen som er omvegen, Møreaksen er den korteste og raskeste for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden.

   Møreaksen er også den billigste, og har størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

   Møreaksen gir også fastlandsforbindelser til Otrøya og Aukra, uten at det går på bekostning av fylkeskommunale midler. Det klarte ikke Nordøyvegen.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDu marmar på med ditt og spissformuleringar.
Terje Sundsbø 2 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har rett i at realisme er en dyd – gratis ferge koster staten dyrt. Fergeavløsningsprosjekter blir derfor mer lønnsomme ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøRealisme er også ein dyd. Sande Fastllandssamband AS har eksistert i 20 år+. Urealistisk. Nå oppgraderast fergebåsane på 4 stopp ...
Terje Sundsbø 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Geir Ole SætremyrDu har altså brukt snart én time på å vente på ferger, og brukt nesten én time om bord på ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDer er ein feil ved oppsettet over forbruk på ferga mellom Vestnes og Molde. Ikkje samme frekvens på lørdag, søndag ...
Geir Ole Sætremyr 3 dager siden Møreaksen er det eneste alternativet
@Terje SundsbøDersom du har et snev av geografikunnskap vil du ha fått med deg at eg på vei til Sandsøya så ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse