Annonse
Annonse
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Det er DU som bestemmer Stortinget sin samansettinga den 13. september, og som såleis kan stoppe finansieringa av Møreaksen.

NTP som temaplan er vedteken, men denne temaplanen er ikkje bindande for eit einaste statsbudsjettet.

Statens vegvesen startar no opp med grunnlagsdata og arbeidet med planlegging og grunnlaget for KS2 som finansdepartementet og samferdselsdepartementet skal kvalitetssikre.

Med bakgrunn i denne kvalitetssikringa vert både finansieringsplan og eventuell forslag til bompengeproposisjon utarbeidd ein gong i 2023.

Finansdepartementet kan godt underkjenne prosjektet, dersom grunnlaget frå Statens vegvesen er for dårleg, noko som det er vesentlig sannsynligheit for.

Det er EIT prosjekt som står i NTP. Og, det blir EIN bompengeproposisjon. Det blir EITT bompengelån.

IKKJE eit for kvart av bompengestasjonane. IKKJE 6–7 bompengelån, noko som sjølvsagt er i tråd med all praksis for slike prosjekt her i landet.

Dette betyr at absolutt INGEN kan motbevise det faktumet at Sunnmøre og Nordmøre må betale hovedsaken av Møreaksen, spesielt Sunnmøre med heile 3 bompengesnitt mellom Breivika og Ørskogfjell/Vestnes.

Bompengar er noko herk, og på Sunnmøre skal Sp, Ap, KrF, Venstre og Høgre teppeleggje Sunnmøre med bompengar, 3,2 milliard kr i bompengar i bompengepakken i Ålesund, i tillegg til 3 bomstasjonar på strekninga Breivika–Tresfjordbrua/Vestnes der Sunnmøre får æra av å betale store delar av Møreaksen.

Heldigvis finnast det ikkje fleirtal verken på raud/grøn eller borgarleg side på Stortinget for eit statsbudsjett der Møreaksen ligger inne.

Eit sterkt FrP er nøkkelen for å stoppe Møreaksen, og det er DU som bestemmer til sjuande og sist kven som skal representere Møre og Romsdal på Stortinget.

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Lama Vik · 5 måneder siden
  Frank. I staden for å ta invisteringane ut av fylket– kan du ikkje heller jobbe for å få ned bompengane? Vinn- vinn! Ferjefritt, landfaste øyar og gratis!
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 5 måneder siden
  Nå må Frank Sve bestemme seg – er det bompengesnittene, med 3 på Sunnmøre, eller er det det ene bompengelånet, som er bestemmende for hvem som betaler bompengene?

  Hvis Sve fortsetter å insistere på at sunnmøringene betaler bompenger med 3 bompengesnitt mellom Breivika og Ørskogfjell/Vestnes, så kan han ikke samtidig hevde at de betaler bompengene også for de resterende 3 bompengesnittene.

  Det verken Listhaug eller Sve forteller er at statens finansiering av Møreaksen også gir fastlandsforbindelser til Otrøya og Aukra, fastlandsforbindelser som Møre og Romsdal Fylkeskommune må betale regningene for hvis Romsdalsaksen velges. Da må hele fylket betale for disse fastlandsforbindelsene, også innbyggerne på Sunnmøre og Nordmøre, selv om de ikke reiser til disse øyene. Om Listhaug og Sve ikke ønsker å fortelle velgerne dette, så bør journalistene gjøre det.

  https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/108437-sylvi-listhaug-taler-mot-bedre-vitende
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Jan Rune Haukvik · 5 måneder siden
  Sve driver valgkamp, og da stiger iallefall ikke faktanivået i hans propaganda. 
  Her forsøker Sve å bygge opp under en ny greinalaus påstand om at det sunnmøringene som skal betale ned Møreaksen. Sve vet godt at majoriteten av trafikken er lokal, og dermed blir det selvfølgelig i hovedsak betalt ned lokalt. 
  Så forsøker Sve å gi inntrykk av at det blir 3 innkrevingspunkt på Eksportvegen som går til nedbetaling av Møreaksen. Det er lagt opp til 2 passeringspunkt med innkreving - ett på sterkningen Breivika - Digernes, og ett Digernes - Ørskogfjellet. Ca 1/4 av totalrammen for Ålesund - Molde skal brukes på disse to strekningene. Sve synes kanskje det vil være mer logisk at de som kun krysser fjorden, skal betale denne utbyggingen også. Hvordan Sve har kommet frem til at nordmøringene skal være med å betale mesteparten av Møreaksen, er en stor gåte. 
  Så er det intet mindre enn oppsiktsvekkende at en stortingskandidat allerede nå hevder at det er overveiende sannsynlighet for at det underlaget SVV skal levere departementet om et års tid, er for dårlig! Eneste forklaringen på et slikt utsagn er at Sve har allerede bestemt seg for at det som SVV skal levere fra seg, er for dårlig. Kandidater med en slik forutinntatt holdning har ikke noe på Stortinget å gjøre. 
  Sve demonstrerer nok en gang sin manglende innsikt i hva det er kotyme og tradisjon for når det gjelder NTP og fremtidige regjeringsskifter. Flertallsbeslutninger forplikter, og dette vet selvfølgelig Sve. Om ikke, kan høre med sin tidligere partileder. Hun satt som finansminister og sendte flere ti-talls mrd ut av landet i ulike former for bistand, selv om Frp var sterkt uenig i denne pengebruken. Eksempler på forpliktende vedtak som binder midler i fremtidige budsjetter, er mange. Heller ikke dette forandres av en stemme på Frank Sve.
  Møreaksentoget har gått. Sve uttalte selv i 2017 til motstandere av Møreaksen, at det nytter ikke å stå igjen på perrongen nå etter at toget har gått. Da er det greinalaust å påstå at det går i september 4 år senere. 
Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Hva i all verden har Arbeiderpartiet mot norsk natur?"Hva i all verden har Rødt mot norske industriarbeidere?" Slik spør Per ...
Bjørn Nøstvold 2 dager siden Norges hemningsløse eksport av strøm inn i EU
Så enig.Veien ut av dette er ved neste korsvei å støtte partier som vil det annerledes. En finner de stort ...
Øyvind Hoksnes 2 dager siden Det einaste som er destruktivt er Møreaksen!
@Petter E. OlsenSå du vil ordne med altfor djup tunnel som ikkje blir godkjent etter dagens standard samt i tillegg bygge Kjerringsundet ...
Kl. 08:10: Bedriftsbesøk hos eSEA Marine AS i Kristiansund. Offshorebedrift som blant annet jobber med å hente opp avfall frå ...
Geir Gerhard Greger 10 dager siden Grødahl: – Flott at Geir engasjerer seg
Hei, Arne. Tusen takk for oppklaring og svar på mitt innlegg. Jeg hadde ikke fått med meg at kirurgien skal forsette ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte